Na tą specjalizację zapisało się 3 tys. pielęgniarek.

4 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Na tą specjalizację zapisało się 3 tys. pielęgniarek.

Specjalizacja dla pielęgniarek

Szkolenie specjalizacyjne w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego pozwala pielęgniarce nie tylko zdobyć niezbędną wiedzę, ale również pozyskać kwalifikacje w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku. Zdobycie tych umiejętności przekłada się na możliwość zapewnienia profesjonalnej opieki geriatrycznej.

Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie tę specjalizację, w latach 2006 – 2023 (pierwsze półrocze) ukończyło 3 157 pielęgniarek.

Zobacz także:

Efekty kształcenia

Aby uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarka jest zobowiązana do poszerzenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w tym zakresie. Czego dokładnie uczy się uczestnik szkolenia ze specjalizacji geriatrycznej?

Wiedza: Pielęgniarka zyskuje m.in. wiedzę na temat dylematów moralnych oraz etycznych, z którymi może zmagać się w pracy. W trakcie zajęć przedstawiane są prawa pacjenta oraz poruszane są wątki dotyczące odpowiedzialności ciążącej na pielęgniarce.

Oprócz tego uczestnik zdobywa specjalistyczną wiedzę o specyficznych mechanizmach procesu starzenia się, czy wiedzę z zakresu pielęgnowania chorych w podeszłym wieku.

Umiejętności: Pielęgniarka, która ukończy szkolenie specjalizacyjne, zyska m.in. umiejętność monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej, planowania specjalistycznej opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem holistycznego sposobu działania niezbędnego w opiece geriatrycznej, czy wdrożenia zaplanowania interwencji pielęgniarskiej u pacjentów w podeszłym wieku.

Kompetencje społeczne: Uczestnik zdobywa kompetencje społeczne, na które składają się takie kwestie jak: szanowanie godności i autonomii pacjenta, niezależnie od jego wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej czy pochodzenia etnicznego oraz narodowego. Ponadto pielęgniarka wykazuje odpowiedzialność za wykonywaną pracę i na bieżąco zwiększa swoją wiedzę zawodową.

Pielęgniarstwo geriatryczne – wykaz literatury 

W Sklepie Pielęgniarek i Położnych dostępna jest pozycja, która sprawdzi się w przygotowaniach do odbycia przedmiotowej specjalizacji.

W II wydaniu tego cenionego podręcznika Autorzy przekazują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w opiece geriatrycznej, a także dzielą się doświadczeniami zdobytymi w codziennej pracy z pacjentami w starszym wieku.

Starzenie się społeczeństw jest procesem, który objął wszystkie kraje europejskie, w tym Polskę. Niesie to za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania kadr medycznych – poszerzenia wiedzy z dziedziny geriatrii, jak również uwrażliwienia na problemy, jakie dotyczą ludzi w podeszłym wieku.

W książce pod redakcją dr hab. Marty Muszalik autorzy przedstawili aktualną wiedzę dotyczącą wybranych aspektów i odrębności przebiegu wybranych schorzeń, leczenia i postępowania pielęgniarskiego w zakresie opieki nad osobami starszymi. W postępowaniu pielęgniarskim omówili wybrane procedury, projekty standardu/modelu opieki nad pacjentem w starszym wieku na oddziale geriatrycznym oraz w środowisku zamieszkania.

Uwzględnili również aspekty nowoczesnego podejścia do opieki geriatrycznej w zakresie wybranych zagadnień z promocji zdrowia i programów dla osób starszych oraz zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Liczba pielęgniarek posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

NFZ podaje, że w 2022 roku zatrudnionych było około 1,5 tys, pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. Natomiast w roku 2018 – około 900. Średnia wieku pielęgniarek posiadających tytuł specjalisty w tej dziedzinie pielęgniarstwa wynosi około 51 lat. Natomiast około 1 tys. jest w wieku powyżej 50 lat. W wieku do 40 lat jest tylko 100 osób. 

W jednym z protokołów NIK w zakresie opieki geriatrycznej stwierdzono:

Odnośnie do zatrudnienia pielęgniarek w Oddziale Geriatrii, wymagany ww. rozporządzeniem równoważnik wynosił co najmniej 0,6 etatu na jedno łóżko, co w przeliczeniu na 44 łóżka w Oddziale wymagało zatrudnienia pielęgniarek w wymiarze 26,4 etatu. W Oddziale zatrudniano odpowiednio 30 pielęgniarek [25,2 etatu, co stanowiło 95,6 % wymaganego stanu], 35 pielęgniarek [27,3 etatu, co stanowiło 103,4 % wymaganego stanu], 29 pielęgniarek [22,5 etatu, co stanowiło 85,2 % wymaganego stanu], 25 pielęgniarek [19,5 etatu, co stanowiło 73,9 % wymaganego stanu]. W Oddziale zatrudniano wymagany co najmniej równoważnik dwóch etatów pielęgniarek specjalistek m.in. pielęgniarstwa geriatrycznego, tj. odpowiednio dwie pielęgniarki [2 etaty], jedna pielęgniarka geriatrii i jedna pielęgniarka specjalista opieki długoterminowej [2 etaty], pięć pielęgniarek [5 etatów] i cztery pielęgniarki [4 etaty]. 

źródło: nik.gov.pl

Liczba pielęgniarek, które chcą odbyć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Z danych zamieszczonych w SMK wynika, że liczba zainteresowanych pielęgniarek odbyciem specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego to ponad 2 660 osób.

Poniżej publikujemy szczegółowe dane z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie345
kujawsko-pomorskie270
lubelskie304
lubuskie110
łódzkie165
małopolskie25
mazowieckie415
opolskie75
podkarpackie105
podlaskie150
pomorskie90
śląskie160
świętokrzyskie85
warmińsko-mazurskie35
wielkopolskie505
zachodniopomorskie90
Razem:2 929
(dane na dzień na dzień 5 lipca 2023 roku)

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov.

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgniarek i położnych

Na Portalu Pielęgniarek i Położnych stworzyliśmy wyszukiwarkę kursów i szkoleń. Jest to praktyczna funkcjonalność Portalu, w której pielęgniarki i położne znajdą informacje o dodatkowym kształceniu. Zamieszczone w wyszukiwarce oferty szkoleń są zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wykazu szkoleń, które może odbywać pielęgniarka i położna.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1080 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek

Ustawa autorstwa związku pielęgniarek – MZ punktuje patologiczny projekt.