Nagroda dla pielęgniarki Krystyny Ptok. Żart?

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Nagroda dla pielęgniarki Krystyny Ptok. Żart?

Przewodnicząca OZZPiP pani Krystyna Ptok z nagrodą od PIP

Na Zamku Królewskim w Warszawie 17 listopada 2022 r. odbyła się gala, podczas której wręczono Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej oraz im. Romana Giedrojcia, a także nagrody w konkursach „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej’’ i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Uroczystość rozdania nagród objął patronatem honorowym Prezydent RP Andrzej Duda.

Główny Inspektor Pracy oraz Marszałek Sejmu skierowali swoje wystąpienia do laureatów

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

– Uważam nasze dzisiejsze spotkanie w tych uroczystych i podniosłych okolicznościach za bezcenne. Jest ono bowiem dowodem siły wartości wyznawanych przez Państwową Inspekcję Pracy, laureatów nagród i naszych gości. To potwierdzenie, że niezależnie od codziennych zawirowań, przyświeca nam wspólny, szczytny cel: dbałość o ludzi, ich rozwój, możliwości godzenia pracy i życia prywatnego – powiedziała Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, witając uczestników uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

List Marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytała szefowa Kancelarii Sejmu RP Agnieszka Kaczmarska. Marszałek Sejmu, zwracając się do laureatów nagród przyznawanych przez Państwową Inspekcję Pracy, podkreśliła, że jest pełna uznania dla wszystkich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. „Dzięki wieloletnim dążeniom do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sytuacja w zakładach pracy uległa znacznej poprawie. Przyczyniły się do tego nie tylko działania kontrolne, lecz także rozwijanie wszelkich form prewencyjnych oraz prowadzenie aktywności edukacyjnej. Proszę przyjąć moje podziękowania za szerzenie humanitarnych wartości i służenie dobrym przykładem”, napisała Elżbieta Witek.

Wykonywana w odpowiednich warunkach praca pozwala każdemu „stawać się bardziej człowiekiem”

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed odczytał okolicznościowy list minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Minister przypomniała w nim, że o godności ludzkiej pracy mówił przed laty Jan Paweł II, który widział w niej nie tylko środek utrzymania rodzin czy klucz do osiągnięcia sprawiedliwego porządku społecznego. Nauczał, że wykonywana w odpowiednich warunkach praca pozwala każdemu „stawać się bardziej człowiekiem”. To ogromna wartość w dzisiejszym zglobalizowanym i pełnym napięć świecie, ważna szczególnie w kontekście obrony osób słabszych.

Krystyna Ptok laureatem nagrody im. Haliny Krahelskiej

Katarzyna Łażewska-Hrycko z przewodniczącym Rady Ochrony Pracy posłem Januszem Śniadkiem wręczyli nagrody im. Haliny Krahelskiej.

Nagroda ta jest przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń wypadkowych i zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia pracujących.

W tym roku otrzymali ją: prof. dr hab. Joanna Jurewicz, dr inż. Joanna Kamińska, Marlena Maląg, Krzysztof Michałkiewicz, Leszek Miętek, Mirosław Nowak, Adam Ogrodnik, Krystyna Ptok, Zbigniew Rawicki i Grzegorz Piotr Szałas.

Źródło tekstu oraz zdjęcia: pip.gov.pl

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Ze zdumieniem można przyjąć informację o przyznaniu przedmiotowej nagrody dla pani Krystyny Ptok. Nagroda ta jest przyznawana między innymi za: wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń wypadkowych i zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy.

Pani Krystyna Ptok jest autorką podziału pielęgniarek na grupy, który został stworzony przez Porozumienie Zawodów Medycznych. Pielęgniarki gorsze i lepsze. Podział ten skutkuje do dnia dzisiejszego dyskryminacją pielęgniarek i położnych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Odarł te pielęgniarki z godności zawodowej.

To nie ma nic wspólnego z prawem pracy. Jest upodleniem rzeszy pielęgniarek i położnych.

Dlatego ze zdumieniem przyjmujemy przyznanie pani Krystynie Ptok przedmiotowej nagrody. I to przez organ – Państwowa Inspekcja Pracy, który został wpisany w ustawie o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych, jako organ kontrolny. Niestety PIP nie posiada kompetencji do rozstrzygania sporów pomiędzy pracodawcami a pielęgniarkami i położnymi w zakresie zaszeregowania w siatce płac.

Biorąc pod uwagę powyższe realia, wiele pielęgniarek i położnych z perspektywy warunków pracy w jakich wykonują praktykę zawodową, także ze zdumieniem przyjmą informację o wyróżnieniu pani Krystyny Ptok.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 25

Bądź pierwszym, który oceni wpis

326 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Chlorofil – właściwości zdrowotne i zastosowanie 

4 min czytania
Chlorofil to ważny składnik roślin, odpowiadający za prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy, a także za zielony kolor organizmów roślinnych. Spożywanie tego związku wraz…
AktualnościDodatki pielęgniarekNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Niewiarygodne - związek pielęgniarek za kompromisem w sprawie obniżenia współczynników pracy.

4 min czytania
Szpital zapowiada optymalizację współczynników pracy pielęgniarek i położnych Lubliniec 23.11.2022 rStarostwo PowiatoweRada Powiatu w Lublińcu W imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek…
AktualnościDodatki pielęgniarek

Szpital oszukał bezczelnie pielęgniarkę.

3 min czytania
Dodatek COVID dla pielęgniarek i położnych Dodatkowe świadczenie pieniężne dla pielęgniarek i położnych zostało wprowadzone od 1 maja 2020 roku poleceniem ministra…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Szczurek-Żelazko: płace pielęgniarek wzrosły dwa razy a inflacja nie wynosi 300%.