Nagrody dla pielęgniarek po przejściu na emeryturę.

3 min czytania
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych
Nagrody dla pielęgniarek po przejściu na emeryturę.

Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych dysponują pewnym funduszem socjalnym. Niektóre z nich przyznają nagrody finansowe pielęgniarkom i położnym, nie tylko z powodów losowych, ale także w związku z przejściem na emeryturę. Jesteśmy ciekawi, jakie rozwiązania w tym zakresie są w Waszych izbach. Dla przykładu, w bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, podajemy jakie nagrody pieniężne przyznawane są przez izbę w Kielcach. Poniżej publikujemy fragment uchwały Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.

Zobacz także:

Uchwała NR 88/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zasad przyznawania nagród pieniężnych dla pielęgniarek i położnych w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne

Działając na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 30 pkt. 8 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2021 poz. 628) i § 1 pkt 1 Uchwały Nr 20 XXXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kielcach do podejmowania uchwał w sprawach tworzenia i dokonywania zmian w regulaminach przyznawania pomocy koleżeńskiej oraz kształcenia podyplomowego oraz § 2 Uchwały Nr 19 XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia budżetu Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach na rok 2023 i pierwszy kwartał roku 2024, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Opierając się na Wniosku Nr 3 XXXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 27 marca 2023 r., pielęgniarka i położna, członek Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne otrzymuje jednorazowo nagrodę pieniężną w kwocie 2000,00 zł (dwa tysiące złotych).

2. Nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1, członek Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych może otrzymać tylko jeden raz.

3. Roszczenie o wypłatę nagrody pieniężnej przedawnia się z upływem 1 roku od dnia ostatniego opłacenia składki członkowskiej na rzecz Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

4. Ubieganie się o nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc koleżeńską w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, kradzieży oraz śmierci współmałżonka lub uczącego się dziecka.

§ 2.
W celu otrzymania nagrody pieniężnej członek Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych przedkłada wypełniony wniosek o wypłatę nagrody pieniężnej z potwierdzeniem regularnego opłacania składek wraz z decyzją ZUS o przyznaniu emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego. (…)

źródło: sipip.kielce.pl

Tematy bieżącego wydania Gazety

Poniżej prezentujemy tematy czerwcowego wydania Gazety, które dotyczą orzecznictwa sądowego.

Klęska wizerunkowa związku pielęgniarek

Zobaczyliśmy naocznie, jakie są skutki polityki płacowej prowadzonej przez OZZPiP wobec personelu pielęgniarskiego. W manifestacji 10 września 2015 r. brało udział ponad 13 tysięcy pielęgniarek i położnych. Natomiast w manifestacji związku pielęgniarek w dniu 23 maja 2023 r. pod Sejmem wzięły udział 2 tysiące osób.

Zarobki w izbie PiP 442 tysiące PLN rocznie

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie podnosiła kwestię zarobków działaczy izby pielęgniarskiej. Horrendalnie wysokie wynagrodzenia były szokiem dla pielęgniarek i położnych i spotkały się z totalną krytyką. Przedstawiamy, jakie zarobki osiągnął pan Sebastian Irzykowski.

Pracodawcy ordynarnie pomiatają pielęgniarkami

„Pielęgniarki miałyby zgodzić się na degradację zawodową, porzucenie ścieżki kariery zawodowej poprzez rezygnację z zajmowanych stanowisk oraz na zaszeregowanie do niższej grupy zawodowej – z grupy 2 ze współczynnikiem 1,29 do grupy 5 ze współczynnikiem 1,02”.

Radosne pomysły na normy zatrudnienia

Publikujemy radosną propozycję Zarządu Związku Województw RP, aby w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zmienić sposób ustalenia zatrudnienia pielęgniarek.

Pielęgniarki LM i SM walczą o godność

Szpital zachowuje się w taki sposób, jakby chciał pielęgniarkom powiedzieć: minister zdrowia was upokorzył i odarł z godności zawodowej, przyznając wynagrodzenia o 30% mniejsze niż innym pielęgniarkom, ale my wam pomożemy i trochę mniej będziemy was upokarzać i odzierać z godności zawodowej.

Liczba pielęgniarek z dwoma dyplomami

W artykule redakcyjnym ukazujemy w pełni absurdalność „wymuszania” na pielęgniarkach odbywania studiów licencjackich. Teraz te osoby mają dwa dyplomy pielęgniarki i te same uprawnienia zawodowe, jakie miały przed odbyciem studiów pomostowych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 10

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1060 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Najwygodniejsze obuwie medyczne dla medyków.

1 min czytania
Chodaki dla personelu medycznego W Sklepie Pielęgniarek i Położnych można znaleźć obuwie medyczne męskie oraz damskie stworzone z myślą o pracownikach szpitali,…
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarka na kolonii przeżyła horror.

7 min czytania
Pielęgniarka została zatrudniona na koloniach… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty wyroku sądowego, który zapadł w Sądzie Okręgowym. Kolejny fragment…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - 99% głosujących uważa, że jest to naruszenie zasad współżycia społecznego.

1 min czytania
Pielęgniarki o wynagrodzeniach w izbie pielęgniarek… Głośnym echem w środowisku personelu pielęgniarskiego odbiła się informacja przekazana przez Redakcję Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki - kierownik. Wynagrodzenie od 7,7 tys. PLN.