NFZ o wynagrodzeniach pielęgniarek. "Wygasające rozporządzenie" 30 kwietnia.

4 min czytania
Aktualności
NFZ o wynagrodzeniach pielęgniarek. "Wygasające rozporządzenie" 30 kwietnia.


NFZ o wynagrodzeniach pielęgniarek 

Sejm – obrady Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych 13 lutego 2020

Bernard Waśko: Dzień dobry Państwu, Bernard Waśko, zastępca prezesa do spraw medycznych.

Chciałbym odnieść się do trzech kwestii. Jedną z nich jest temat przewodni spotkania, czyli sieć. Dwie pozostałe to wątki, które pojawiły się tutaj, w trakcie dyskusji. Postaram się bardzo krótko.

Jeśli chodzi o sieć, wydaje się, że trzem rzeczą należałoby się przyjrzeć i dokonać pewnej rewizji podejścia w zakresie sieci, a mianowicie kryterium kwalifikacji do sieci. I tutaj stajemy przed problemem kwalifikacji na wiosnę przyszłego roku. Ten rok minie bardzo szybko i wydaje się, że należałoby już rozpocząć dyskusję na ten temat, czy te kryteria powinny być jakoś zrewidowane, zmienione w porównaniu do stanu przed trzech lat – dwóch i pół w zasadzie, więc to powinno się znaleźć w agendzie takich najbliższych działań, jeśli mówimy tutaj o propozycjach Pana Marka Wójcika, to ja bym dodał do tego właśnie taki punkt.

Następna kwestia to jest sposób zawierania umowy sieciowej i tryb przystąpienia vs. konkursy. Tutaj akurat nasze stanowisko płatnika jest, wydaje się zgodne z powszechną opinią, że tryb przystąpienia bezkonkursowy dla podmiotów sieciowych jest chyba najwłaściwszym sposobem postępowania i tym elementem, który też stabilizuje trochę system.

I wreszcie trzecia kwestia dotycząca sieci, to jest sposób finansowania, a mianowicie mechanizm ryczałtowy vs. pozaryczałtowy tzn. proporcje między świadczeniami objętymi w ryczałcie i poza ryczałtem. Też wydaje się, że dyskusję otwartą należałoby na ten temat rozpocząć, jaki powinien być zakres ryczałtu, jak powinien wyglądać wzór dotyczący wysokości obliczania tego ryczałtu oraz jakie świadczenia i dlaczego powinny znaleźć się poza ryczałtem.

To takie trzy tematy dotyczące sieci. Następnie kwestia kosztów, które tutaj pojawiały się w skali takiej mikro, na poziomie szpitali powiatowych. My jako płatnik dostrzegamy te zmiany, które zachodzą, zmiany które w sposób niezależny od podmiotów determinują zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe.

W spotkaniach, o których tutaj Państwo wspomnieliście daliśmy wielokrotnie temu wyraz, że monitorujemy tę sytuację i w sposób, na tyle ile jest możliwy, staramy się na to oddziaływać. Takie trzykrotne oddziaływania o charakterze takich wskaźnikowych interwencji, czy też procentowych, miały miejsce w roku ubiegłym – Państwo pamiętacie o tym pierwsza w kwietniu, następna w połowie roku i wreszcie ostatnia we wrześniu. Czy to jest właściwy sposób? W naszej ocenie nie, ponieważ być może wyjściowym problemem, nad którym też należałoby się zastanowić, to czy ten system nie jest w tym momencie przeregulowany po prostu, a przeregulowany w przypadku różnych norm zasobowych, dotyczących zatrudnienia, ale nie tylko norm pielęgniarek, które zostały tutaj przywołane, bo również chodzi o normy minimalne, zasobowe, dotyczące wymagań dotyczących świadczeń gwarantowanych jak i kontraktowania z NFZ i my deklarujemy, że jako NFZ podejmiemy inicjatywę dla Pana Ministra, aby dokonać takiego przeglądu tych norm i żeby tam, gdzie nie będzie to kosztem spadku jakości, ani bezpieczeństwa pacjentów, to żeby te normy poddać pewnej rewizji.

NFZ o 1200 do podstawy pielęgniarek 

Co do kwestii systemowych… jeszcze może o tym przeregulowaniu. Proszę Państwa, nie mówiliśmy tutaj o ważnym problemie, przed którym stoi NFZ lada moment, bo to jest dosłownie kilka tygodni. Mamy problem wygasającego rozporządzenia dotyczącego przekazywania odrębnych środków finansowych na wynagrodzenia i problem sposobu wyjścia z tej sytuacji, co wydaje się w tej chwili węzłem gordyjskim. Dlaczego? Państwo tutaj w większości na sali, potraficie doskonale liczyć. Udział środków płynących odrębnym strumieniem na wynagrodzenia, w stosunku do przychodów za świadczenia dla poszczególnych świadczeniodawców waha się od 0,3% do 21%. Jak, szanowni Państwo przy takiej rozbieżności w strukturze, włączyć te środki w cenę świadczeń zdrowotnych? Więc jest to olbrzymie wyzwanie, przed którym stoimy. My zaproponujemy sposób wyjścia z tego problemu, ale jak łatwo się domyślić, to będzie sposób, z które nie wszyscy będą zadowoleni, bo nie ma takiej możliwości, żeby inaczej się stało.

Następna kwestia to jest sprawa systemowa i myślę, taka bardzo ważna. Była mowa tutaj o naszych pewnych wskaźnikach vs. kraje Unii Europejskiej, vs. inne kraje, w stosunku do poziomu kadr, ale łóżek przywołanych też… I Szanowni Państwo jaki to ma wpływ na strukturę wydatków NFZ w skali makro. Otóż, szacując pobieżnie, bo nie mamy zamkniętego roku 2019, szacujemy, ze wydatki na szpitale ogółem, razem z wynagrodzeniami dedykowanymi tym strumieniem, który płynie do szpitali wyniosą około 52% za rok 2019 w ogólnej skali wydatków, to będzie swoisty rekord. Jest to absolutnie nieoptymalna struktura wydatków, w odniesieniu do potrzeb systemowych. Systemowe potrzeby to jest wzmacnianie opieki ambulatoryjnej i rozwój tych form opieki, czego niestety w ciągu ostatnich kilku lat, patrząc tylko na strukturę wydatków – nie widać. Bo o ile ten poziom ponad 50% został osiągnięty, dlatego, że w ostatnie lata dynamika przyrostu średnioroczna, wydatków na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną to było 2,3%, podczas gdy na szpitale prawie 7% rocznie. I to jest problem systemowy, wydaje się poważny, ponieważ w odbiorze społecznym, jak Państwo wiecie, powszechnym problemem w tej chwili jest dostęp do lekarzy specjalistów. To jest podstawowym problemem, a nie dostęp do opieki szpitalnej, oczywiście poza funkcjonowaniem doraźnej opieki i SOR-ów, gdzie rzeczywiście jest sporo do poprawy. Chciałbym, żebyśmy nie tracili tego dużego obrazka z oczu, kiedy dyskutujemy o takich doraźnych interwencjach na poziomie systemu. Dziękuję bardzo.

źródło: strona internetowa Sejmu

Wybrał: Mariusz Mielcarek Zobacz także:

Pielęgniarki – ministerstwo likwiduje trzy specjalizacje. Zobacz jakie.

Pielęgniarki – pracodawcy: normy zatrudnienia są zawyżone. Proponujemy inne. Obniżone!

Pielęgniarki – Kolejna specjalizacja do likwidacji. Ma zostać tylko 10.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8110 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o noszeniu biżuterii na stanowisku pracy.

2 min czytania
Czy pielęgniarka obejmująca dyżur powinna ściągać biżuterię? W dzisiejszym artykule poruszymy temat noszenia biżuterii przez pielęgniarki i położne. Od zawsze jest to…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – minister zdrowia o dysproporcjach płacowych pomiędzy grupami.

2 min czytania
Minister zdrowia wyraziła pogląd na temat obecnego zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek… W dniu wczorajszym w sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka - pisałam pracę magisterską na nockach. Dzięki temu koleżanki mogły spać...

2 min czytania
Przemęczyłam się i dziś dostając wypłatę wiem, że było warto, bo zaczynałam z pensją równą salowej… W miniony weekend na Ogólnopolskim Portalu…
Komentarze