NIEZŁY OBCIACH I WSTYD! Trybunał Konstytucyjny wyraża stanowisko, że Zarząd Krajowy związku pip nie udokumentował (w sposób nie pozostawiający wątpliwości), że jest ogólnokrajowym organem związków zawodowych.

5 min czytania
AktualnościZwiązkowy zakaz kontraktów
NIEZŁY OBCIACH I WSTYD! Trybunał Konstytucyjny wyraża stanowisko, że Zarząd Krajowy związku pip nie udokumentował (w sposób nie pozostawiający wątpliwości), że jest ogólnokrajowym organem związków zawodowych.
.
W dniu 5 marca 2012 roku informowałem, że panie w czepkach wracają! Ogólnopolski Związek Zawodowy PiP ogłosił bowiem na konferencji prasowej, że 'złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją 4 artykułów ustawy o dziłalności leczniczej’. Chodzi o tzw. 'samozatrudnienie’ czyli umowy kontraktowe pielęgniarek i położnych w szpitalach. 50 KOMENTARZY!.

 

Od tego czasu minął ponad rok. Co dalej w sprawie? Związek pip na swojej stronie internetowej nie przedstawia bieżących informacji w powyższej sprawie!

 

Natomiast kilka dni temu informowałem na Portalu, że Trybunał Konstytucyjny w dniu 19 kwietnia 2013 roku odmówił rozpatrzenia skargi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego PiP. Teraz rozpoczynam cykl informacji w zakresie treści Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w przedmiotowej sprawie.

Kolejna informacji poniżej, natomiast poprzednią informacja nosi tytuł: Trybunał do związku: TO NIE WASZA SPRAWA!

 

Związek pip składa skargę do Trybunału Konstytucyjnego
na przepis pozwalający prowadzić pielęgniarkom działalność gospodarczą w szpitalach.

Trybunał do związku: WĄTPLIWE CZY ZARZĄD KRAJOWY ZWIĄZKU PIP JEST OGÓLNOKRAJOWYM ORGANEM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH!

W czym problem?

Otóż zgodnie z art. 191. Konstytucji z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą:
(…) 4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych.

Wobec powyższego wnioskodawca (w tym przypadku OZZPiP) kierujący wniosek do Trybunału, musi dowieść, że pochodzi od ogólnokrajowego organu związku zawodowego.

Co w tym zakresie stwierdził Trybunał w swoim Postanowieniu?

Cytuję:

Trybunał Konstytucyjny podkreśla, (…) wnioskodawca musiałby również dowieść, że pochodzi ona od ogólnokrajowego organu związku zawodowego.
Trybunał Konstytucyjny przypomina, że ogólnokrajowe organy może mieć tylko związek zawodowy o ogólnokrajowym charakterze, tzn. taki, który swym działaniem obejmuje obszar całego kraju i posiada zorganizowaną strukturę, opartą na odpowiednio powołanych oraz rzeczywiście istniejących i funkcjonujących (nie tylko zadeklarowanych w statucie) organach terenowych (zob. postanowienia TK z 20 stycznia i 21 lipca 2003 r., Tw 58/02, OTK ZU nr 3/B/2003, poz. 159 i 160). Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że organizacje, które faktycznie posiadają takie struktury, mają możliwość ich ujawnienia zgodnie z § 148 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 273, poz. 1616).
W odpowiedzi na zarządzenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego z 19 marca 2012 r. wnioskodawca informuje, że „Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych posiada organizacyjne jednostki terenowe w postaci Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych, które funkcjonują zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 Statutu OZZPiP. Niniejsze jednostki stanowią podstawowe struktury terenowe Związku. Ponadto, na podstawie § 8 ust. 4 zd. 1 Statutu, wskazane jednostki organizacyjne tworzą jednostki terytorialne noszące nazwę Regionu, obejmującego każdorazowo obszar poszczególnego województwa. Obecnie OZZPiP posiada aktywnie funkcjonujące jednostki organizacyjne we wszystkich województwach” (pismo z 26 marca 2012 r.).
Jeżeli tak, to trudno zrozumieć, dlaczego przed zainicjowaniem rozpoznania wstępnego przed Trybunałem Związek nie ujawnił w Krajowym Rejestrze Sądowym – wbrew istniejącemu obowiązkowi (art. 53a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym [Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.; dalej: ustawa o KRS]) – istnienia takich struktur (brak wpisów w rubryce 3 działu 1 rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej; numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000039852).
Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że Związek powinien dokonać stosownych czynności rejestracyjnych w takim czasie, ażeby wniosek złożony do sądu rejestrowego został przez ten sąd rozpoznany przed podjęciem przez organ Związku uchwały w sprawie hierarchicznej kontroli zgodności norm. Ze względu na to, że Związek tego nie uczynił, nie mógł w konsekwencji do złożonego do Trybunału wniosku załączyć odpisu z rejestru, z którego wynikałoby, iż wnioskodawca posiada struktury terenowe. Wnioskodawca nie może obarczać Trybunału koniecznością ustalania okoliczności, których istnienie powinien stwierdzić sąd rejestrowy (art. 23 ust. 2 zdanie drugie ustawy o KRS). Trybunał Konstytucyjny przypomina, że to na wnioskodawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że jest on podmiotem ogólnokrajowym w rozumieniu art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji, z zastrzeżeniem, że Związek – jako podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru – nie może powoływać się na dane, które nie zostały wpisane do rejestru (art. 14 ustawy o KRS). Wnioskodawca nie doręczył na poparcie swoich twierdzeń żadnej innej dokumentacji, w szczególności odpisów z Rejestru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, o którym mowa w § 4 ust. 2 statutu.
Wobec powyższego Trybunał Konstytucyjny wyraża wątpliwość co do tego, czy można uznać przedstawione w piśmie z 26 marca 2012 r. wyjaśnienia za wystarczające do stwierdzenia, że Związek rzeczywiście posiada faktycznie funkcjonujące (nie zaś jedynie zadeklarowane w statucie) jednostki terenowe lub oddziały, a tym samym, że Zarząd Krajowy jest organem ogólnokrajowym w rozumieniu art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji.’

Zobacz wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 czerwca 2013 roku – Ogólnopolski związek pip

Z Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego wybrał
Mariusz Mielcarek
DLACZEGO OBCIACH I WSTYD?

Związek pip pisze wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Bądź co bądź poważnej instytucji!!!

Trybunał wnosi do Zarządu Krajowego związku o wykazanie, że spełnia kryteria bycia 'ogólnokrajowym organem związku zawodowego’.

Zwiazek pip informuje pisemnie Trybunał, że ’Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych posiada organizacyjne jednostki terenowe w postaci Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych, które funkcjonują zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 Statutu OZZPiP. Niniejsze jednostki stanowią podstawowe struktury terenowe Związku. Ponadto, na podstawie § 8 ust. 4 zd. 1 Statutu, wskazane jednostki organizacyjne tworzą jednostki terytorialne noszące nazwę Regionu, obejmującego każdorazowo obszar poszczególnego województwa. Obecnie OZZPiP posiada aktywnie funkcjonujące jednostki organizacyjne we wszystkich województwach”.

Czy związek pip oprócz powyższego wyjaśnienia przedłożył Trybunałowi w zakresie powyższej kwestii jakieś dokumenty? Tak. Odpis z KRS, w którym nie ma wpisu o jednostkach terenowych lub oddziałach.

Postawa związku wzbudza irytację Trybunału, który zuważa, że ’trudno zrozumieć, dlaczego przed zainicjowaniem rozpoznania wstępnego przed Trybunałem Związek nie ujawnił w Krajowym Rejestrze Sądowym – wbrew istniejącemu obowiązkowi struktur terenowych’! Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że Związek ’powinien dokonać stosownych czynności rejestracyjnych i przypomina, że to na wnioskodawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że jest on podmiotem ogólnokrajowym’!

Trybunał (chyba już z bezsilności) zauważył, że ’wnioskodawca nie doręczył na poparcie swoich twierdzeń żadnej innej dokumentacji, w szczególności odpisów z Rejestru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych’.

I tak oto w ten sposób władze OZZPiP nie udokumentowały (w sposób nie pozostawiający wątpliwości) przed Trybunałem Konstytucyjnym, że są ogólnokrajowym organem związków zawodowych.

OBCIACH? WSTYD? KOMPROMITACJA? …

Sztandary wyprowadzić!

Ciekawe czy władze związku na swojej stronie internetowej odniosą się do powyższej sytuacji? Czy także na hucznej konferencji prasowej poinformują o losach wniosku do Trybunału, takiej jaką zorganizowały w związku ze złożeniem wniosku do Trybunału?

Wkrótce kolejne informacje w sprawie.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Aktualności według działów – związkowy zakaz kontraktów. PRAWIE 4 000 KOMENTARZY!

Jakże nadal aktualny tekst. W związku z licznymi głosami krytyki pod moim adresem informuję, że …. Ten artykuł czytano ponad 11 000 razy. Skomentowano 807 razy.

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7797 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki - sąd o skutkach kategoryzacji chorych.

3 min czytania
Raport pielęgniarski – znaczenie w praktyce zawodowej W majowym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, poświęconym w całości orzecznictwu sądowemu w zakresie…
Aktualności

Prywatny dyżur pielęgniarki w domu a marketing medyczny

3 min czytania
Prywatne dyżury pielęgniarki w domu to coraz popularniejsza forma opieki medycznej, która zapewnia pacjentom wygodę i dostęp do wysoko wyspecjalizowanych usług pielęgniarskich…
AktualnościBrak pielęgniarek

Rośnie liczba pielęgniarek do 30 roku życia.

2 min czytania
Średnia wieku czynnej zawodowo pielęgniarki Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w dzisiejszym artykule redakcyjnym podnosi temat zastępowalności pokoleniowej w zawodzie pielęgniarki….
Komentarze