Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych i kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń – propozycje do dyskusji opracowane przez Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe.

2 min czytania
AktualnościDziałalność Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe
Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych i kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń – propozycje do dyskusji opracowane przez Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe.


(4) Normy zatrudnienia i kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń

Normy zatrudnienia i kwalifikacje w poszczególnych zakresach świadczeń Le =Tśpc x 365/Td, gdzie poszczególne symbole oznaczają: • Le – liczbę etatów lub równoważników etatów stanowiącą podstawę obliczenia minimalnej normy, • Tśpc – średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich całkowity w dniach.
a) jednak, by móc prawidłowo dokonać wyliczeń i móc obronić je w toku negocjacji kadrowych, należy przede wszystkim prawidłowo ustalić dane wyjściowe, a więc odpowiednio ustalić okres rozliczeniowy, sposób przyporządkowania pacjentów do danej kategorii, i to w całym okresie rozliczeniowym, oraz uwzględnić przepisy szczególne, jeśli w odniesieniu do danego rodzaju świadczeń takowe obowiązują
b) minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Polsce powinny być takie jak w krajach zachodnich; pielęgniarka, która ma 20 pacjentów podczas 12-godzinnego dyżuru, nie
jest w stanie być pielęgniarką (wykonujemy szereg czynności, które nie są związane z pielęgniarstwem np. transport wyników badań, rozwożenie posiłków, sprawdzanie dokumentacji medycznej, czy wszystko się zgadza, zliczanie leków, aby pół tabletki odnaleźć, bo w aptece widnieje…)
c) ustalenie, kto może i kto powinien te normy wyliczać i negocjować; w tej chwili nie ma jasnych przepisów (oddziałowe nie mają interesu w obsadach, bo nie ma ludzi do pracy, dzięki oszczędnościom kadrowym szpital nie wydaje pieniędzy)
d) ustalenie organu kontrolnego, jeśli te normy są łamane; Państwowa Inspekcja Pracy się nie sprawdza, NIPiP może tylko opiniować, związek zawodowy ma opłacony etat z budżetu szpitala, więc kto ma prowadzić nadzór?
e) weryfikację zasadności etatu związkowego opłacanego przez pracodawców (uważamy, że taki etat działa na szkodę interesów pielęgniarek i położnych w placówce)
f) jeśli uznaje się licencjat, magistra lub specjalizację ratownika, psychologa, laboranta czy
rehabilitanta oraz bierze się pod uwagę ich staż pracy, to takie same wskaźniki należy zastosować wobec naszego środowiska, aby zawód pielęgniarki/położnej i podwyższone kwalifikacje były tak samo cenione jak inne zawody Grupy powinny wyglądać następująco: 7: Pielęgniarka lub położna ze specjalizacją i tyt. magistra – współczynnik 1,05, 8: Pielęgniarka albo położna z tyt. magistra lub specjalizacją – współczynnik 1,0 oraz dla wszystkich pielęgniarek i położnych – współczynnik 0,73, stosując analogiczne wyznaczniki jak dla grup: 5 i 6.
g) zróżnicowanie praw pielęgniarki w zależności od podniesionych kwalifikacji (chodzi o pracę, dziś wykonujemy te same czynności bez względu na wykształcenie).

Opracował Zespół Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8322 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Rekompensata dla pielęgniarek za różnicę w zarobkach.

1 min czytania
Poseł pisze w sprawie pielęgniarek do ministra zdrowia Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie stawek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych obowiązujących od…
AktualnościDodatki

Prokurator: pielęgniarki antydatowały wpisy COVID-19.

2 min czytania
Dyrektor szpitala: pielęgniarki rażąco naruszyły zasady prowadzenia dokumentacji medycznej Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 9 września 2021 roku informowała…
Aktualności

Związek pielęgniarek o ryczałcie za udział w Białym Miasteczku.

1 min czytania
Uchwała nr 83/CI/2021Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku ZawodowegoPielęgniarek i Położnychz dnia 16.09.2021 r. w sprawie ustalenia zasad rekompensaty kosztów udziału członka OZZPiP w…
Komentarze