"Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo" 2007, vol. 1, nr 2.

4 min czytania
AktualnościNowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo
"Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo"  2007, vol. 1, nr 2.

Małgorzata Lesińska-Sawicka, Wojciech Kapała

Samodzielność pielęgniarek w pracy zawodowej

Streszczenie

W Polsce obowiązują regulacje prawne, które określają zakres czynności, jakie pielęgniarka i położna może wykonywać samodzielnie. Celem przeprowadzonych badań było ukazanie na ile pielęgniarki pracujące w Polsce potrafią wskazać działania pielęgnacyjno-lecznicze, które mogą podejmować samodzielnie, a jakie na wespół z przedstawicielami pozostałych zespołów medycznych. Wyniki badań wskazują, że pielęgniarki nie potrafią w pełni prawidłowo zakwalifikować czynności pielęgniarskich do poszczególnych grup interwencji: niezależnych, zależnych i współzależnych.

Słowa kluczowe

Autonomia zawodowa, pielęgniarka, działania pielęgniarskie.

Treść artykułu w formacie PDF 

Elżbieta Grygorowicz

Młodzież wobec analfabetyzmu ratowniczego społeczeństwa polskiego

Streszczenie

W naszym kraju corocznie umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie wypadku, zawału mięśnia sercowego, czy dużego krwotoku nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyeliminować tych zagrożeń, to należy zrobić wszystko, aby zminimalizować ich skutki. Przede wszystkim poprzez umiejętność ich rozpoznawania i właściwego postępowania ratowniczego w przypadku ich wystąpienia, a następnie zapobiegania, ponieważ zapobieganie jest najefektywniejszym i wbrew pozorom najtańszym sposobem walki z samym zagrożeniem, a więc i skutkami, jakie ze sobą niesie. Czynnikiem decydującym o losie ofiary zatrzymania krążenia jest czas, jaki upłynął od momentu zatrzymania krążenia do momentu podjęcia BLS. Najprostszą metodą zapobiegania jest nauczanie. Analfabetyzm ratowniczy Polaków jest zawstydzający i zarazem tragiczny w skutkach. Po przeszkoleniu według zaproponowanego systemu, młody człowiek, kończąc szkołę, wejdzie w życie przygotowany do skutecznego zapobiegania wypadkom oraz niesienia pomocy sobie i innym.

Słowa kluczowe

Ratownictwo, młodzież, nauczanie.

Treść artykułu w formacie PDF

Andrzej Rut, Tomasz Kłosiewicz

Młodzież w Państwowym Systemie Ratownictwa

Streszczenie

Nowoczesny system ratownictwa działa na bazie łańcucha ratowniczego, w którego skład wchodzą między innymi Pierwsza Pomoc Medyczna i Kwalifikowana Pierwsza Pomoc. System tworzą różne jednostki, także te, które kształcą wśród młodych ludzi, niezwiązanych zawodowo z ratowaniem życia, umiejętności udzielania pierwszej pomocy zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Celem niniejszej pracy jest prezentacja kształcenia ratownika, opis jego miejsca w łańcuchu ratowniczym oraz wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności ratownika w różnych sytuacjach.

Słowa kluczowe

Młodzież, ratownictwo, system, kształcenie.

Treść artykułu w formacie PDF

Sylwia Jałtuszewska

Życiodajna energia – defibrylacja

Streszczenie

Zastosowanie defibrylacji jest jedynym znanym sposobem przerwania migotania komór i spowodowania powrotu właściwej akcji serca, dającej przepływ krwi. W listopadzie 2005 roku Europejska Rada Resuscytacji opublikowała Wytyczne Postępowania Resuscytacyjnego, w których został omówiony Program Publicznego Dostępu do Defibrylacji (PAD – Public Access Defibrillation) zakładający, że defibrylator powinien znajdować się  w miejscu, gdzie przewiduje się więcej niż jeden przypadek nagłego zatrzymania krążenia w ciągu dwóch lat. Nowe wytyczne są adresowane zarówno do osób niezwiązanych zawodowo z medycyną, jak i do wszystkich pracowników służby zdrowia. Standardy mogą więc dotyczyć wielu milionów osób na świecie.

Słowa kluczowe

Defibrylacja, krążenie, wytyczne.

Treść artykułu w formacie PDF

Grzegorz Załupka

Hipotermia

Streszczenie

Hipotermia, jest stanem, w którym głęboka temperatura ciała spada poniżej 350C Przyczyną hipotermii jest zbyt szybkie ochładzanie się organizmu w stosunku do jego zdolności wytwarzania ciepła. Hipotermia może wystąpić w sposób nagły (np. po wpadnięciu do wody) lub przeciągający się w czasie (np. wskutek długotrwałego leżenia na zimnie). Hipotermia może również wystąpić w niezbyt chłodnym otoczeniu – zwłaszcza u osób starszych i u niemowląt. Większość fizycznych objawów zależy od indywidualnej odporności człowieka i może być niezależna od temperatury ciała. Ogólnie, gdy temperatura ciała obniża się to objawy się nasilają a w celu łatwiejszej identyfikacji stanu pacjenta, dzieli się hipotermię w zależności od temperatury jego ciała. Dzięki podziałowi znacznie łatwiej ocenić stan pacjenta jeszcze przed przyjęciem go do specjalistycznego szpitala, pamiętając jednak o tym, że pomiar temperatury nie jest jedynym kryterium klasyfikacji hipotermii. Postępowanie z pacjentem w hipotermii polega na leczeniu podtrzymującym oraz ogrzewaniu, biernym zewnętrznym (ogrzewanie spontaniczne), aktywnym zewnętrznym i aktywnym wewnętrznym.

Słowa kluczowe

Hipotermia, postępowanie ratownicze.

Treść artykułu w formacie PDF

Małgorzata Staciwa

Nerwiak nerwu przedsionkowo-ślimakowego, jako wyzwanie dla zespołu chirurgiczno-pielęgniarskiego

Streszczenie

Praca omawia dynamiczny rozwój chirurgii podstawy czaszki oraz dobrej współpracy zespołu z pacjentem. Ukazuje złożony problem wczesnego rozpoznania guza kąta mostowo-móżdżkowego, funkcję badań audiologicznych w diagnostyce oraz rolę zespołu chirurgiczno-pielęgniarskiego w prawidłowej postawie do człowieka.

Słowa kluczowe

Nerwiak, guz kąta mostowo-móżdżkowego, chirurgia podstawy czaszki, zespół chirurgiczno-pielęgniarski.

Treść artykułu w formacie PDF

Małgorzata Lesińska-Sawicka

Wybrane socjomedyczne aspekty jakości życia osób po 60 roku życia

Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki z badań dotyczących satysfakcji z życia osób po 60 roku życia w powiązaniu z wykształceniem, stanem cywilnym i płcią. Zaprezentowane doniesienia wskazują, że ludzie starsi pozytywnie oceniają swoje dotychczasowe życie – najbardziej czynią to mężczyźni, osoby legitymujący się wykształceniem co najmniej średnim oraz osoby przebywające w związkach małżeńskich.

Słowa kluczowe

Satysfakcja z życia, osoby po 60 roku życia.

Treść artykułu w formacie PDF

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8014 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - rosną długi szpitali wobec pielęgniarek. Kto je sfinansuje?

3 min czytania
Lawinowo rosną zobowiązania finansowe podmiotów leczniczych wobec pielęgniarek i położnych Sprawy sądowe dotyczące zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych zaczynają mieć wpływ na…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki i położnej. 50-80 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki i położnej Dynamiczne centrum profilaktyki zdrowia we Wrocławiu, specjalizującym się w terapiach holistycznych poszukuje kompetentnej pielęgniarki lub położnej,…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – w sejmie podano wysokość ich zarobków. Wzrosły bardziej niż wynagrodzenia lekarzy.

2 min czytania
W sejmie o wysokości wynagrodzeń pielęgniarek na tle innych zawodów medycznych W debacie sejmowej w dniu 29 listopada 2023 roku nad ustawą…
Komentarze