Obsada pielęgniarek. Na OIOM była zawsze co najmniej jedna pielęgniarka.

3 min czytania
AktualnościNormy zatrudnienia pielęgniarek i położnychPraktyka zawodowa
Obsada pielęgniarek. Na OIOM była zawsze co najmniej jedna pielęgniarka.

Kontrola Szpitala Powiatowego – kadra pielęgniarek anestezjologicznych

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza fragmenty wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w zakresie funkcjonowania szpitalnych oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloków operacyjnych. Jednostką kontrolowaną był szpital powiatowy.

Cytowane fragmenty wystąpienia dotyczą pielęgniarek anestezjologicznych w zakresie ich liczby, kwalifikacji oraz struktury wiekowej.

Kwalifikacje pielęgniarki oddziałowej oraz liczba pielęgniarek anestezjologicznych

W OAiIT w czterostanowiskowej sali łóżkowej usytuowane było stanowisko nadzoru pielęgniarskiego. Stanowisko to umożliwiało bezpośrednią obserwację pacjentów znajdujących się w sali oraz pacjentów znajdujących się w izolatce (poprzez przeszklony fragment ściany). Do obserwacji pacjentów wykorzystywany był także sprzęt monitorujący podstawowe funkcje życiowe pacjentów (na każdym stanowisku intensywnej terapii). Dodatkowo stanowisko znajdujące się w izolatce było monitorowane poprzez wideokamerę.

Pielęgniarka Oddziałowa w OAiIT miała następujące kwalifikacje:

Medyczne Studium Zawodowe w zakresie pielęgniarstwa oraz ukończony kurs z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego. Dyrektor ZOZ powierzył pełnienie jej funkcji na okres od 6 stycznia 2016 r. do 5 stycznia 2021 r., przedłużony w dniu 5 stycznia 2021 r. w związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii o czas trwania danego stanu oraz o kolejne 90 dni od dnia jego odwołania.

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 11 rozporządzenia w sprawie standardów w dziedzinie AiIT pielęgniarka oddziałowa w OAiIT powinna posiadać ukończoną specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, jednakże stosownie do przepisu § 16 ust. 4, pielęgniarka będąca pielęgniarką oddziałową przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia (przed 1 stycznia 2017 r.), może pełnić tę funkcję nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

W OAiIT zapewniono wyodrębnioną całodobową opiekę pielęgniarską – na każdej zmianie obecna była co najmniej jedna pielęgniarka anestezjologiczna (analizą objęto grafiki dyżurów z miesiąca marca 2018 r., czerwca 2019 r. i września 2020 r.).

Według stanu na koniec 2018 r. na OAiIT zatrudniano 22 pielęgniarek, w tym: cztery ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 16 z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, dwie pielęgniarki nieanestezjologiczne.

Na koniec 2019 r. zatrudniano 23 pielęgniarek, w tym pięć ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 16 z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, dwie pielęgniarki nieanestezjologiczne.

Na koniec 2020 r. zatrudniano 22 pielęgniarek, w tym pięć ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz 17 z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Pielęgniarki zatrudnione były na podstawie umów o pracę.

Wiek pielęgniarek anestezjologicznych

Struktura wiekowa anestezjologicznego personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w OAiIT i BO według stanu na koniec 2020 r. była następująca: jeden pielęgniarz w wieku do 40 lat, 19 pielęgniarek w wieku od 41 do 60 lat, dwie pielęgniarki w wieku od 61 do 65 lat.

OAiIT spełniał warunki określone w załączniku nr 1 w części I do rozporządzenia w sprawie standardów w dziedzinie AiIT w zakresie równoważnika zatrudnienia pielęgniarek anestezjologicznych na jedno stanowisko intensywnej terapii (co najmniej 2,2 etatu na jedno stanowisko i dodatkowo równoważnik 1 etatu w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji).

Stan zatrudnienia pielęgniarek anestezjologicznych w OAiIT odpowiadał liczbie pielęgniarek zgłoszonych do NFZ (wykazanych w umowie z NFZ). Dane dotyczące pielęgniarek anestezjologicznych (imiona i nazwiska) wykazane w umowie z NFZ, były zgodne z danymi pielęgniarek zatrudnionych w OAiIT.

Analiza dyżurów pielęgniarek sprawujących całodobową opiekę pielęgniarską nad pacjentami w OAiIT z miesiąca marca 2018 r., czerwca 2019 r. oraz września 2020 r. wykazała, że opieka ta sprawowana była przez pielęgniarki anestezjologiczne, stosownie do postanowień części I oraz II załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie standardów w dziedzinie AiIT.

Nie stwierdzono świadczenia pracy przez pielęgniarki anestezjologiczne w sposób ciągły ponad 24 godziny.

W OAiIT spełnione były warunki w zakresie zatrudnienia wymaganej ilości pielęgniarek anestezjologicznych na jedno stanowisko intensywnej terapii i dodatkowo równoważnika jednego etatu w sytuacji udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji.

źródło: nik.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 15

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7447 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Podwyżki dla pielęgniarek – jak w Neo-Nówce – najwyżka podwyżka obniżki.

1 min czytania
Pielęgniarki o podwyżkach Dzień dobry, Nie mogę wyjść z szoku… Podwyżki okazały się obniżką. Po zabraniu jednego dodatku w POZ. Zamiast podwyżki,…
AktualnościNowa siatka płac

Izba pielęgniarek – najbardziej niezadowolone są pielęgniarki z tej grupy.

2 min czytania
Kwalifikacje pielęgniarek a interpretacja siatki płac Poniżej publikujemy fragment wypowiedzi wiceprezesa naczelnej izby pip dla portalu prawo.pl, z dnia 11 sierpnia 2022…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka z kursem kwalifikacyjnym niczym nie ustępuje pielęgniarce z tytułami.

3 min czytania
Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym Teraz w całej okazałości pielęgniarki i położne ponoszą konsekwencje absurdalnej siatki płac obowiązującej w podmiotach leczniczych….
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka – wyrok sądu - kwalifikacje pielęgniarki czy wymagane na stanowisku.