Zagrożenie – pielęgniarki raptownie mogą znaleźć się w innej grupie.

3 min czytania
Nowa siatka płac
Zagrożenie – pielęgniarki raptownie mogą znaleźć się w innej grupie.

Ustawa o wynagrodzeniach – nowe zapisy w umowach o pracę

Rada Ministrów w dniu 17 maja 2022 roku przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Załącznikiem do ustawy jest nowa siatka płac. W powyższym projekcie zapisano nowe rozwiązanie dotyczące treści, które będą musiały być zawarte w umowie o pracę pracowników podmiotów leczniczych.

Zaproponowano następujący zapis:

Art. 5 a Od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy.

Jaki czas dla pracodawców na zapisanie w umowach o pracę grupy zaszeregowania pracownika

W uzasadnieniu do powyższego projektu zapisano:

W projekcie przewidziano również, że strony umowy o pracę dostosują umowy o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do wymogów określonych w Art. 5 a w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Cytuję zapis w ustawie:

Strony umowy o pracę, o której mowa w art. 5a ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dostosują umowy o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
do wymogów określonych w tym przepisie, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach – możliwe wypowiedzenia zamieniające

W uzasadnieniu podkreślono, że jeżeli wskazanie w umowie o pracę pracownika wykonującego zawód medyczny lub pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy, będzie powodowało istotną zmianę wynikających z umowy warunków pracy i płacy, pracodawca będzie zobowiązany do dokonania wypowiedzenia zmieniającego w trybie art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.).

Wyżej cytowany Art. 5 a nie został zmieniony w pracach sejmu nad powyższa ustawą. Ustawa w powyższym kształcie została skierowana do senatu. Senat zajmie stanowisko w sprawie ustawy na posiedzeniu w dniach 8-10 czerwca 2022 roku.

Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w powyższej sprawie

W powyższej kwestii związek wypowiedział się w piśmie do premiera, którego fragment cytujemy.

Dodatkowo pielęgniarki i położne w umowach o pracę mają określone zatrudnienie i stanowisko pracy opisane ogólnie jako pielęgniarka, położna danego podmiotu leczniczego. Nie są w umowach o pracę ich stanowiska pracy przypisane do danego oddziału czy do danej jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego. Był to zabieg, który pracodawcy przeprowadzili już wiele lat temu w celu uzyskania elastycznych możliwości przenoszenia pracowników – bez konieczności prowadzenia wypowiedzeń zmieniających – pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w zależności od bieżących potrzeb.

Skoro tak wygląda praktyka, to w jaki sposób ma pracodawca ustalić kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy? Problem ten będzie tym większy, gdy dojdzie do konieczności wykonania obowiązku nałożonego na pracodawców w art. 5a nowelizowanej ustawy.

źródło: ozzpip.pl

Nowe zapisy w umowach o pracę – dyskusja w sejmie

Poniżej przytaczamy fragmenty wystąpień dwóch posłów, na posiedzeniu plenarnym sejmu w dniu 25 maja 2022 roku, którzy poruszyli powyżej omawiane zagadnienie

Poseł Marcelina Zawisza:

(…) I wreszcie kwestia ważnej zmiany w tej ustawie. Zmiana szósta w art. 1 – porozumienia zmieniające umowy. To ważne, by w umowach o pracę pojawiało się zaszeregowanie do konkretnej grupy w myśl ustawy o minimalnych wynagrodzeniach.

To jest dobre rozwiązanie, natomiast rząd nie przygotował żadnych zabezpieczeń przed praktykami, które znamy już z poprzedniego roku, mającymi na celu albo dorzucenie obowiązków, albo zakwalifikowanie do grupy, która w przyszłości będzie wyłączona z otrzymywania podwyżek, czy w ogóle cudowne przemiany pracowników tak, by przepisy ich nie objęły. Tak działo się z rejestratorkami medycznymi, które z dnia na dzień stały się pracownicami administracji.

Zgłosiliśmy poprawkę, która wychodzi naprzeciw tym problemom. Apeluję: jest jeszcze czas, by wprowadzić do ustawy zabezpieczenia przed nadużyciami, żeby za kilka miesięcy w odpowiedzi na nasze pytania pan minister nie pokazywał palcem na dyrektorów jako na źródło całego zła. (…)

Poseł Elżbieta Geler:

(…) Chodzi też o przyporządkowanie do grup wszystkich pracowników, tak jak państwo w tej chwili podajecie. W takim razie pracownicy będą musieli mieć zmieniane angaże i tutaj również zachodzi obawa, że przy zmieniających się angażach raptownie mogą znaleźć się w innej grupie. (…)

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 59

Bądź pierwszym, który oceni wpis

365 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacPraktyka zawodowaWynagrodzenia pielęgniarek

Minister: określimy kwalifikacje pielęgniarek.

3 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek – jaki klucz do zróżnicowania zarobków Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych od lat stoi na stanowisku, że zróżnicowanie wynagrodzeń…
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarka: 30 lat już słyszę o zmianach na lepsze w tym zawodzie.

2 min czytania
Degradacja pielęgniarek w nowej siatce płac 25 czerwca 2022 roku opublikowaliśmy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych artykuł pt. Czy degradacja pielęgniarek…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka: Co z tego, że wyższe wykształcenie, jak brak doświadczenia...

3 min czytania
Gorsza pielęgniarka pisze pismo do dyrektora 29 czerwca opublikowaliśmy na Facebook’owym fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych post dotyczący artykułu, w którym…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Dwie oferty pracy dla pielęgniarek. 6-8 tys. PLN.