Od kiedy urlop dla poratowania zdrowia pielęgniarki?

3 min czytania
Aktualności
Od kiedy urlop dla poratowania zdrowia pielęgniarki?

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pielęgniarek i położnych

Sprawa urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych to kwestia, która jest często poruszana przez użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych, zarówno na samym portalu jak i na naszym fanpage. Pielęgniarskie środowisko zawodowe często podkreśla, że wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej, wiąże się z wieloma obciążeniami, które skutkują powstawaniem wielu schorzeń. Postulaty w zakresie urlopu zdrowotnego wynikają także z faktu, że niektóre grupy zawodowe, które według pielęgniarek mają zdecydowanie mniej obciążający charakter, mają tzw. urlopy na poratowanie zdrowia. 

W Polityce Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce poruszono kwestię dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pielęgniarek i położnych, natomiast nie podniesiono kwestię urlopu zdrowotnego.

Dodatni wpływ na poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych powinno mieć wprowadzenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Pielęgniarki i położne podlegają ogólnym zasadom uprawnień urlopowych wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). W kraju tylko nieliczne grupy społeczno-zawodowe mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, który przysługuje im ze względu na stan zdrowia, rodzaj pracy lub szczególne warunki jej wykonywania.  

Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce

W powyższej Polityce… zapisano, że wprowadzenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pielęgniarek i położnych może zostać uwarunkowane wiekiem (50 lat) lub stażem pracy (20 lat pracy w zawodzie). Natomiast termin realizacji określono na: do 2025 roku.

Urlop dla poratowania zdrowia pracowników wykonujących zawody medyczne – propozycje ministerstwa zdrowia

Poniżej publikujemy fragment porozumienia intencyjnego, które ministerstwo zdrowia przedstawiło protestującym medykom, w dniu 7 października 2021 roku. Fragment dotyczy kwestii uregulowania urlopu dla poratowania zdrowia pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia – w porozumieniu z Ministrem Rodziny i Polityki Zdrowotnej oraz z przedstawicielami strony społecznej – podejmie prace mające na celu wypracowanie rozwiązań zmierzających do wprowadzenia do porządku prawnego instytucji urlopu dla poratowania zdrowia dla pracowników wykonujących zawody medyczne zakładający, że:

  • prawo do sześciomiesięcznego urlopu dla poratowania zdrowia przysługiwać będzie po 20 latach pracy w zawodzie medycznym w podmiotach leczniczych,
  • wynagrodzenie za czas urlopu dla poratowania zdrowia będzie równe wynagrodzeniu za okres choroby,
  • prawo do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia uzależnione będzie od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Naprawdę można być pełnym podziwu dla przedstawicieli ministerstwa zdrowia, których w zakresie radosnej twórczości urzędniczej ogranicza tylko wyobraźnia. Zgodnie z powyżej cytowanym fragmentem porozumienia, minister zdrowia dochowa warunków porozumienie, także wtedy, kiedy  prace mające na celu wypracowanie instytucji urlopu dla poratowania zdrowia, będą trwały przez kolejne np. 10 lat. Widać gołym okiem, że wiele obecnie  czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych będzie mogło skorzystać z łaski ministerstwa w przedmiotowym zakresie… pośmiertnie.

Urlop dla poratowania zdrowia pracowników wykonujących zawody medyczne – propozycje protestujących medyków

Jak jest propozycja w przedmiotowym zakresie protestujących medyków? Została ona zawarta w projekcie porozumienia, które medycy przedstawili ministerstwu zdrowia w dniu 13 października 2021 roku. 

Poniżej cytujemy fragment porozumienia dotyczący przedmiotowego urlopu. 

Minister zdrowia – w porozumieniu z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej rozpocznie do 31 grudnia 2021 r. proces legislacyjny mający na celu wprowadzenie do porządku prawnego nie później niż do 1 czerwca 2022 roku instytucji urlopu dla poratowania zdrowia dla pracowników wykonujących zawody medyczne zakładające, że:

  • prawo do urlopu dla poratowania zdrowia przysługiwać będzie po 15 latach pracy w zawodzie medycznym w podmiotach leczniczych,
  • wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nie będzie przekraczał jednorazowo jednego roku oraz łącznie 3 lat w okresie całego zatrudnienia,
  • wynagrodzenie za czas urlopu dla poratowania zdrowia będzie w wysokości wynagrodzenia obliczonego według zasad przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,
  • o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia będzie orzekał lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań, o których mowa w art.229 § 1,2 i 5 Kodeksu pracy. 

Bardzo wstępne pytanie do związku pielęgniarek: dlaczego związek promuje rozwiązanie w zakresie urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych, które wyklucza z osób uprawnionych… pielęgniarki i położne wykonujących praktykę zawodową w DPS? 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.7 / 5. Ilość głosów: 82

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7239 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Takie pielęgniarki powinny być eliminowane.

2 min czytania
Pielęgniarki zamieszane w przestępczy proceder Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji – na terenie województw śląskiego, lubelskiego i pomorskiego – zatrzymali 14…
AktualnościNowa siatka płac

MZ – podział pielęgniarek na grupy nie jest siatką płac.

3 min czytania
Wynagrodzenie pielęgniarek określone w ustawie nie jest siatką płac W dzisiejszym niedzielnym artykule Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych pragnę się podzielić z…
AktualnościPielęgniarki w pandemii

Przestępczy proceder pielęgniarek.

2 min czytania
Pielęgniarki przestępcami Media od kilku tygodni informują o sprawie pielęgniarek z Kalisza, które zhańbiły zawód pielęgniarki – zawód zaufania publicznego. Trzy pielęgniarki…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki – nowe współczynniki pracy.