Pani wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko pozazdrościła redakcji pielegniarki.info.pl pielęgniarskich memów. Postanowiła sama stworzyć mem (14) pisząc w oficjalnym ministerialnym dokumencie: "do Ministerstwa Zdrowia nie docierają bezpośrednio sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich".

3 min czytania
AktualnościNormy zatrudnienia
Pani wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko pozazdrościła redakcji pielegniarki.info.pl pielęgniarskich memów. Postanowiła sama stworzyć mem (14) pisząc w oficjalnym ministerialnym dokumencie: "do Ministerstwa Zdrowia nie docierają bezpośrednio sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich".

Odpowiedź na interpelację w sprawie

niewystarczających obsad pielęgniarskich na oddziałach

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 20925 Pani Krystyny Wróblewskiej, Poseł na Sejm RP, w sprawie niewystarczających obsad pielęgniarskich na oddziałach, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012r. poz. 1545), należy zaznaczyć, iż powyższe rozporządzenie nie zawiera przepisów regulujących zatrudnienie czy też organizację pracy, a jedynie wskazuje sposób ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Powyższe rozporządzenie jest aktem prawnym o charakterze praktycznego narzędzia do wykorzystania przez danego świadczeniodawcę przy ustalaniu liczby pielęgniarek/położnych, które zabezpieczą opiekę nad pacjentami w danym podmiocie. Rozporządzenie nie określa liczby pielęgniarek/położnych, nie ma charakteru „aktu prawnego gwarantującego odpowiednie obsady pielęgniarskie”, wskazuje natomiast sposób obliczenia koniecznej minimalnej liczby etatów dla pielęgniarek i położnych. Omawiany akt prawny określa jakie dane, właściwe tylko i wyłącznie dla danego podmiotu powinny być wykorzystane w celu dokonania obliczeń.

Odpowiadając na pytanie pierwsze, uprzejmie informuję, iż do Ministerstwa Zdrowia nie docierają bezpośrednio sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich, natomiast samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych postuluje o wprowadzenie nowych regulacji prawnych obejmujących wprowadzenie do rozporządzeń tzw. „koszykowych” wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych we wszystkich rodzajach i zakresach świadczeń gwarantowanych.

Odnosząc się do pytania drugiego i trzeciego, uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia mając na uwadze problemy występujące w polskim pielęgniarstwie i położnictwie, w tym m.in. zmniejszającą się liczbę pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej 21 kwietnia 2017 r. powołał Zespół, który w grudniu 2017 r. opracował dokument pn. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Dokument pn. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce określa ustalone wspólnie ze środowiskiem pielęgniarek i położnych kierunki działań jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Minister Zdrowia podejmując decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania sytemu ochrony zdrowia, w szczególności w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa będzie uwzględniał propozycje działań określone w ww. Strategii, mając na uwadze możliwości i zasoby (m.in. finansowe) budżetu państwa oraz systemu ochrony zdrowia.

Zgodnie z ww. Strategią priorytetem Ministra Zdrowia będzie wdrożenie do porządku prawnego rozwiązań dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz mają cena celu wprowadzenie i upowszechnienie w systemie opieki zdrowotnej zawodu pomocniczego będącym istotnym wsparciem zarówno dla pielęgniarek, jak i dla pacjentów.

Aktualnie w resorcie trwają prace dotyczące zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 z. późn. zm.). W dniu 13 kwietnia br., projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został przekazany do konsultacji publicznych. Przedmiotowy projekt wprowadza zmiany polegające na modyfikacji warunków realizacji świadczeń gwarantowanych.

Zmiany wprowadzane w przedmiotowym projekcie są m.in. efektem ww. Strategii opracowanej we współpracy ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych. Przedmiotowy projekt określa wprowadzenie wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym) wraz z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi.

Przewiduje się, że wprowadzenie w poszczególnych profilach oddziałów szpitalnych wymiaru etatu w przeliczeniu na łóżka na oddziale oraz kwalifikacji personelu pielęgniarskiego i położniczego będzie skutkować poprawą jakości i dostępności do świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, a tym samym wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz właściwego zatrudnienia pielęgniarek.

Ponadto ww. Strategia przewiduje m.in. takie działanie jak wypracowanie zapisów dotyczących zapewnienia odpowiedniej obsady pielęgniarskiej na dyżurze/zmianie gwarantującej optymalną opiekę pielęgniarską i bezpieczeństwo pacjenta. W tym celu Minister Zdrowia zwrócił się z prośbą do samorządu zawodowego oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych o przekazanie propozycji zapisu dotyczącego optymalnej obsady pielęgniarskiej. Powyższa propozycja posłuży do wypracowania wspólnie ze środowiskiem pielęgniarskim treści zapisu oraz będzie podlegała uzgodnieniom co do ustalenia sposobu uregulowania wymogu prawnego w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa 24 kwietnia 2018 roku 

Zobacz oryginalny dokument


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Poduszka ortopedyczna – jak wybrać tę najlepszą?

2 min czytania
Dobry sen jest fundamentem zdrowia i pozytywnego samopoczucia, a odpowiednio dobrana poduszka może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu jakościowego wypoczynku. Poduszka ortopedyczna,…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek wybrał jednak pudrowanie syfa.

2 min czytania
Pani przewodnicząca Krystyna Ptok o sytuacji związanej z projektem ustawy autorstwa związku pielęgniarek, obecnie procedowanym w sejmie… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek

Wynagrodzenia pielęgniarek - pielęgniarki zgłosiły sprawę na policji.

1 min czytania
Pielęgniarki zgłosiły sprawę na policji w sprawie złośliwego zaszeregowania do grup w siatce płac W najnowszym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze