Panie w czepkach do ministra zdrowia: "Nie chcemy być dyskryminowani, gotowi więc jesteśmy uzgodnić i podpisać analogiczne warunki płacowe dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych".

3 min czytania
Aktualności

 

Warszawa, dnia 26.02.2018 r.

ZK-212/VII/2018

Pan           
Łukasz    Szumowski 
Minister    Zdrowia

Szanowny    Panie    Ministrze,

działając w imieniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, wnoszę o niezwłoczne wskazanie terminu negocjacji, których celem będzie wypracowanie analogicznego porozumienia (dot. poprawy warunków pracy i płacy), jakie podpisali lekarze rezydenci, uwzględniającego wzrost wynagrodzeń zasadniczych w  grupie zawodowej pielęgniarek i położnych (w tym samym terminie, co dla lekarzy, tj. od 01.07.2018 r.). Przywołujemy    argumentację    merytoryczną    jak    niżej.

Zadeklarował Pan Minister podjęcie takich rozmów z pozostałyi reprezentantami zawodów medycznych. Wynika to z §10 Porozumienia z dnia 08.02.2018 r. zawartego przez Pana Ministra z Porozumieniem Rezydentów OZZL.

Nasza organizacja związkowa zrzesza wyłącznie pielęgniarki i położne, jest organizacją ogólnokrajową o zasięgu ogólnopolskim. Przynależymy do Forum Związków Zawodowych. Aktywnie działamy na forum Rady Dialogu Społecznego.

Wielokrotnie sygnalizowane problemy związane z wykonywaniem zawodu przez pielęgniarki i położne w Polsce są Panu Ministrowi dobrze znane. Podkreślał to Pan wielokrotnie.

Niezależnie od zadań długookresowych dotyczących zwiększenia liczby absolwentów, konieczne jest podjęcie pilnych działań bieżących, związanych z wynagrodzeniami i warunkami pracy. Potwierdzeniem tego są również dane ogłoszone przez GUS w lutym  2018 r., z których jednoznacznie wynika, że pielęgniarki i położne są najgorzej wynagradzaną grupą zawodową w grupie zawodów specjalistycznych, a to wymaga podjęcia szybkich i efektywnych działań.

Pilnie oczekujemy więc podjęcia działań na rzecz płacowego zmotywowania pielęgniarek i położnych. Pozwoli to również na eliminowanie ryzyka związanego z „odpływem” pielęgniarek i położnych do innych sektorów gospodarki oraz za granicę.

§ 6 ust. 1 Porozumienia z dnia 08.02.2018 r. z lekarzami rezydentami przewiduje, że lekarze specjaliści zatrudnieni na podstawie stosunku pracy otrzymają wynagrodzenie zasadnicze w kwocie nie mniejszej niż 6750 zł brutto nie później niż od dnia 01.07.2018 r.

Oczywiście rozumiemy, że przy założeniu, iż zobowiążą się do niewykonywania tożsamych świadczeń medycznych, finansowanych ze środków publicznych w innej placówce medycznej niż główne miejsce zatrudnienia, ale również zauważamy szereg wyjątków, na jakie zgodził się Pan Minister. Dotyczy to między innymi możliwości swobodnego świadczenia pracy dodatkowej w ramach POZ, AOS oraz zabiegów wykonywanych w trybie ambulatoryjnym i rehabilitacji medycznej oraz gwarancji zapewnienia swobody dodatkowej pracy w sektorze prywatnym.

W konsekwencji przy takim zapisie Porozumienia można wnioskować, że w praktyce każdy zainteresowany lekarz specjalista otrzyma ww. gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze.  W dodatku takie same poziomy wynagrodzeń będą musieli otrzymać również lekarze specjaliści kontraktowi, bowiem nie zgodzą się pracować na tych samych stanowiskach, co ich koledzy etatowi, za niższe stawki. Sytuacja rynkowa wymusi zrównanie tych stawek.

Nie chcemy być dyskryminowani, gotowi więc jesteśmy uzgodnić i podpisać analogiczne warunki płacowe dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Naszej uwadze nie umknął również fakt, że w tym samym dniu Ministerstwo Zdrowia przesłało do Rady Dialogu Społecznego projekt nowelizacj ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie  ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W projekcie tym nie dokonano żadnej zmiany w Tabeli dotyczącej lekarzy.

W naszej ocenie Ministerstwo Zdrowia doprowadziło do sytuacji, że w trakcie obecnie prowadzonych rozmów na forum RDS funkcjonują dwa, wzajemnie sprzeczne dokumenty podpisane tego samego dnia tj. porozumienie z rezydentami i projekt nowelizacji ustawy.

Otrzymaliśmy wprawdzie od Pana Ministra pismo z dnia 15.02.2018 r., znak DSP.0761.1.2018.AD, wyjaśniające różnice celów, jakie chce Ministerstwo Zdrowia osiągnąć w obu ww. dokumentach i przyjmujemy te wyjaśnienia. Rozumiemy zatem, że nowelizacja ww. ustawy będzie procedowana  w dotychczasowym trybie w ramach RDS, natomiast nie ma żadnych przeszkód formalnych do prowadzenia indywidualnych rozmów płacowych z poszczególnymi grupami zawodowymi pracowników medycznych innych niż lekarze. I o takie negocjacje prosimy.

Dodajemy, że ww. ustawa może pozwolić nam na ocenę, w jakiej skali zagwarantował Pan Minister grupie zawodowej lekarzy podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych w terminie od 01.07.2018 r. W ustawie bez zmian zostaje w poz. 2 współczynnik pracy 1,17 dla lekarzy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, którzy uzyskali specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny. Czyli w chwili obecnej ta grupa zawodowa ma docelowo do 31.12.2019 r. otrzymać wzrost wynagrodzenia zasadniczego do poziomu 4563 zł (współczynnik pracy 1,17 x zamrożona kwota 3900 zł). W założeniu  ustawy ten wzrost wynagrodzeń zasadniczych ma następować stopniowo.

Tymczasem w § 6 ust. 1 Porozumienia z dnia 08.02.2018 r. zapisano gwarantowane przez Pana Ministra wynagrodzenie zasadnicze tych samych lekarzy (zatrudnionych na podstawie stosunku pracy) od 01.07.2018 r. na poziomie 6750 zł. Ciąg dalszy… Czytaj!
 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8257 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraca w Norwegii

Praca w Polsce i w Norwegii: różnice, wyzwania i korzyści - wywiad z pielęgniarką.

4 min czytania
Poniższy wywiad został zrealizowany przez Open Europe – firmę, która rekrutuje, szkoli i pomaga zdobywać dobrze płatną pracę dla polskich pielęgniarek i…
Aktualności

Obuwie medyczne dla pielęgniarek: na co zwrócić uwagę przy zakupie?

2 min czytania
Jeśli jesteś pielęgniarką, z pewnością wiesz, jak wielogodzinne dyżury potrafią dać się we znaki kręgosłupowi i nogom. Aby zapewnić sobie komfort nawet…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki: wzór pozwu o odszkodowanie.

2 min czytania
Pielęgniarka pozywająca pracodawcę o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu w pozwie musi uwzględnić jeszcze jedną ważną sprawę… W związku z licznymi…
Komentarze