Pielęgniarek szczepienie przeciwko grypie. Stanowisko ministerstwa.

2 min czytania
Aktualności


Pielęgniarka/Pielęgniarz – szczepienie przeciwko grypie

Warszawa, 07 sierpnia 2020

Pani

Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na interpelację nr 8736 Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej, przesłaną dnia 15 lipca 2020 r., w sprawie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla personelu medycznego, Minister Zdrowia uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych informacji. Stanowisko Nr 36 Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego dotyczy obszaru opracowanego w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 września 2007 r. w sprawie międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2007/2079(INI)) uwzględniającego sprawozdanie Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA 58.) w sprawie międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR) oraz rezolucję zgromadzenia WHA z dnia 26 maja 2006 r. wzywającą do dobrowolnego wczesnego zastosowania niektórych aspektów IHR w odniesieniu do grypy.

Szczepienia pielęgniarek – kto ponosi koszt zakupu szczepionki?

Zgodnie z art. 19 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 r. poz. poz. 1239 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, koszty przeprowadzenia zalecanych szczepień ochronnych 2 i lekarskich badań kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych ubezpieczonych są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, natomiast osoba poddająca się zalecanemu szczepieniu ochronnemu ponosi koszty zakupu szczepionki.

Zatem postulowana zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1215) nie będzie skutkowała zmianą odpłatności za szczepionkę przeciwko grypie dla personelu medycznego.

Natomiast zagadnienie przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych dla pracowników w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych znajduje uregulowanie w przepisach art. 20 ustawy. W świetle tych przepisów, pracodawca lub zlecający wykonanie prac informuje pracownika lub osobę mającą wykonywać pracę, narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych, przed podjęciem czynności zawodowych o rodzaju zalecanego szczepienia ochronnego wymaganego przy wykonywaniu czynności zawodowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. poz. 40). Koszty przeprowadzania tych szczepień oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca.

Kiedy szczepienie personelu medycznego?

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Komitetu Doradczego do spraw Szczepień (ACIP) pracownicy ochrony zdrowia wykonujący zawody medyczne (lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci) są narażeni w sposób szczególny na zakażenia, i o ile nie byli wcześniej zaszczepieni, powinni poddać się szczepieniu przeciwko grypie sezonowej, krztuścowi, odrze, śwince i różyczce, meningokokom czy ospie wietrznej.

Mając na uwadze powyższe zalecenia oraz rekomendacje środowisk medycznych, zostanie przeanalizowany określony w ww. rozporządzeniu, wykaz rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia. 

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu

*śródtytuły pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8263 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki zgłosiły się do biura poselskiego.

3 min czytania
Posłanka pisze do ministra zdrowia po spotkaniu z pielęgniarkami w biurze poselskim… Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie nieuznawania przy ustalaniu minimalnego…
Aktualności

Młodzi pasjonaci medycyny i nauk biologicznych - co oferuje CosinusYoung przyszłym lekarzom?

2 min czytania
Wybór liceum to ważny krok w kierunku przyszłej kariery zawodowej. Rozwój zainteresowań w szkole ponadpodstawowej z pewnością zaprocentuje w przyszłości i ułatwi…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Komentarze