Pielęgniarka/Pielęgniarz – dyspozytor medyczny. Zaniepokojenie panuje w sprawie CPR. Samorządy terytorialne wydały wiele środków finansowych na ich uruchomienie. Teraz pracownicy boją sie ich likwidacji, bowiem nowa ustawa o ratownictwie medycznym reguluje..

4 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie planowanej likwidacji kilku centrów powiadamiania ratunkowego w woj. opolskim

   Szanowny Panie Ministrze! Pragnę wyrazić głębokie zaniepokojenie w imieniu swoim i swoich wyborców faktem, iż od nowego roku w województwie opolskim będzie działało o 2 stacje mniej centrów powiadamiania ratunkowego. Po zmianie do likwidacji poszłyby CPR-y w Oleśnie i Strzelcach Opolskich.

   Dyrektor szpitala w Oleśnie jest zbulwersowany takim obrotem spawy. Na zorganizowanie CPR-u w tym mieście poszły setki tysięcy złotych ze środków szpitala, powiatu i województwa! Oleskie centrum działa od 4 lat. Mieści się w budynku oleskiej straży pożarnej. W dyspozytorni 24 godziny na dobę dyżuruje trzech ludzi: pracownik straży pożarnej, szpitala i centrum zawiadamiania kryzysowego starostwa powiatowego. Centrum ma stałą łączność ze szpitalem i komendą Policji. Dzięki temu po zgłoszeniu wypadku w ciągu 60 sekund do akcji ratowniczej wyjeżdża karetka pogotowia i wóz strażacki. Dzięki nadajnikom GPS dyspozytorzy widzą na komputerowej mapie, gdzie w danej chwili znajdują się ˝erki˝ i strażackie wozy.

   Powiat oleski sąsiaduje z trzema województwami: łódzkim, śląskim oraz dolnośląskim. Stanowi to dodatkowy argument o konieczności dalszego funkcjonowania CPR w Oleśnie. Szpital powiatowy w tym mieście jest dostosowany do potrzeb centrum powiadamiania ratunkowego. W lecznicy jest nowy oddział ratownictwa, jest oświetlone lądowisko dla helikopterów, OIOM, sztuczna nerka oraz oddział ortopedii urazowej. Patrząc na mapę można zauważyć, iż po wprowadzeniu planu likwidacyjnego w życie, połowa Opolszczyzny zostanie bez CPR-u. W takim przypadku telefony alarmowe z całej północnej części województwa odbieraliby dyspozytorzy w Opolu. I to oni musieliby w ciągu sekund decydować, gdzie posłać karetkę pogotowia. Ludzie często podają nazwy przysiółków albo zwyczajowe określenia. Dyspozytorzy z oleskiego centrum doskonale znają teren naszych powiatów, ale nie sądzę, żeby przeniesiono ich teraz do pracy w opolskim CPR.

   Dodatkowy niepokój wzbudza fakt, iż taka reorganizacja znowu wydłużałaby czas reakcji na zgłoszenia alarmowe. Dyspozytor w Opolu musiałby znaleźć na mapie, skąd jest zgłoszenie, dzwonić do Olesna do szpitala i na komendę straży i dopiero wysłać pomoc. A przecież chodzi o to, żeby maksymalnie skrócić czas dojazdu do wypadku. Wtedy często liczą się tylko godziny.

   Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytanie: Dlaczego centrum, które działa sprawnie i jest potrzebne przy ratowaniu życia ludzkiego, zamierza być zlikwidowane? Czy zostanie zmieniona decyzja w tej sprawie?

   Posłowie Józef Stępkowski i Edward Józef Kiedos

   Warszawa, dnia 3 grudnia 2006 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację w sprawie planowanej likwidacji kilku centrów powiadamiania ratunkowego w woj. opolskim

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację Panów Posłów Józefa Stępkowskiego i Edwarda Józefa Kiedosa, w sprawie planowanej likwidacji centrów powiadamiania ratunkowego w województwie opolskim przesłaną przy piśmie znak: SPS-023-5695/06, uprzejmie wyjaśniam, iż organizację systemu powiadamiani ratunkowego na potrzeby systemu ratownictwa medycznego i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. określać będzie ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410).

   Ustawa ta w art. 21 stanowi, iż wojewoda sporządza wojewódzki plan działania systemu, w którym określa lokalizację centrów powiadamiania ratunkowego oraz obszarów przez nie obsługiwanych. Centra te, zgodnie z art. 25, działać będą przy urzędzie wojewódzkim, a ich zadaniem ma być przyjmowanie zgłoszeń z nr alarmowego 112 i przekierowywanie do właściwej jednostki straży pożarnej, Policji lub pogotowia ratunkowego. Szczegółową organizację centrów, ich liczbę oraz sposób rozmieszczenia określi w rozporządzeniu minister spraw wewnętrznych i administracji, w porozumieniu z ministrem zdrowia. Jednocześnie ustawa w przepisach przejściowych daje wojewodom możliwość powierzenia funkcji nowych wojewódzkich centrów jednostkom straży pożarnej oraz samorządom terytorialnym (art. 61).

   Minister spraw wewnętrznych i administracji do czasu wydania rozporządzenia, o którym mowa wyżej, zalecił wojewodom powstrzymanie się od tworzenia centrów zgodnie z nową ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym i utrzymanie systemu powiadamiania ratunkowego w dotychczasowym kształcie. Tworzenie CPR-ów przed wydaniem przedmiotowego rozporządzenia mogłoby bowiem, w opinii MSWiA, spowodować powstanie 16 odrębnych systemów.

   Należy też zaznaczyć, iż wojewódzki plan zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych na rok 2007 dla województwa opolskiego tworzony na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 113, poz. 1207, z późn. zm.), który z dniem 1 stycznia 2007 r. stanie się planem działania systemu w rozumieniu nowej ustawy, zakłada utrzymanie centrum powiadamiania ratunkowego w Oleśnie. Wojewoda opolski przedstawił jako załączniki do przedmiotowego planu trzy koncepcje docelowej organizacji systemu powiadamiania ratunkowego. Koncepcje te nie stanowią jednak elementu składowego planu, nie został podany termin ich realizacji i były one sporządzane przed wejściem w życie nowej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

   W podsumowaniu należy więc stwierdzić, iż plan, o którym mowa wyżej, nie zakłada likwidacji CPR w Oleśnie, a każda zmiana przedmiotowego planu wymagałaby akceptacji ministra zdrowia.

   Z wyrazami szacunku

   Podsekretarz stanu

   Jarosław Pinkas

   Warszawa, dnia 28 grudnia 2006 r.

 

Zobacz również:

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Ratownictwo medyczne 2007 – nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Miejsce i rola lekarza, pielęgniarki systemu i ratownika medycznego, ratownika oraz dyspozytora med. i lekarza koordynatora.

 

 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7694 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek zbiera podpisy.

3 min czytania
Związek pielęgniarek organizatorem konferencji prasowej W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie zarządu regionów, w trybie nadzwyczajnym. Na posiedzeniu gościliśmy zaprzyjaźnione reprezentacje związkowe…
Aktualności

Wszywka alkoholowa Warszawa - leczenie choroby alkoholowej, czy to możliwe

4 min czytania
Choroba alkoholowa rozwija się stopniowo. To proces, w którym jednostka ma coraz mniejszą kontrolę nad własnym życiem. To proces, który stopniowo odbiera…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek: różnice w grupach zbliżą się do 600 PLN.

3 min czytania
Związek pielęgniarek zbiera podpisy pod ustawą dyskryminującą pielęgniarki Radio.lublin.pl w dniu 21 marca 2023 roku informowało: Ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem…
Komentarze