Pielęgniarka na pieczątce nie może samodzielnie używać tytułu… Stanowisko izby pielęgniarek.

3 min czytania
AktualnościPraktyka zawodowa
Pielęgniarka na pieczątce nie może samodzielnie używać tytułu… Stanowisko izby pielęgniarek.

Izba pielęgniarek wypowiada się w sprawie treści pieczątek pielęgniarek…

Warszawa, dnia 13 listopada 2023 r.

NIPIP-NRPIP-DM.0025.163.2023.JP

Szanowny Panie Przewodniczący

Pan
Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie

Szanowny Panie Przewodniczący

W odpowiedzi na pismo, znak: OIPIP/260/2023, w sprawie treści pieczątki pielęgniarki i położnej, informuję jak poniżej.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, na podstawie art. 8 ust 1 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022, poz. 551, ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. 2013, poz. 1562) oraz § 10 pkt 3 lit a-c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu, wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz. U. 2025, poz. 1304, ze zm.) – dalej zwany „rozporządzeniem”, wydała Uchwałę Nr 560/VIIP/2022 z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej, w której wskazano zakres danych, które powinny być zamieszczane na pieczątce pielęgniarki lub położnej:

§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. tytuł zawodowy:
  a. magister pielęgniarstwa (mgr piel.”) lub magister położnictwa (mgr pol.”),
  b. licencjat pielęgniarstwa (,,lic, piel.”) lub licencjat położnictwa (lic. pol.”),
  c. pielęgniarka dyplomowana (piel. dypl.”) lub położna dyplomowana („poł. dypl.”),
  d. pielęgniarka lub położna
 3. uzyskane specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
 4. numer prawa wykonywania zawodu.

Art. 8 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2702, ze zm.) wskazuje, iż:

– Osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym „pielęgniarka” albo „pielęgniarz”, położna” albo położny”.

– Pielęgniarce i położnej posiadającej ukończone szkolenie specjalizacyjne przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa albo dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zgodnie z § 10 pkt 3 lit a-c rozporządzenia, dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera:
3) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) tytuł zawodowy – nie dotyczy osoby upoważnionej, o której mowa w art. 31b ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
c) numer prawa wykonywania zawodu, jeżeli został nadany,
d) unikalny identyfikator upoważnienia nadany przez Rejestr Asystentów Medycznych, o którym mowa w art. 31b ust. 7 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – w przypadku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 31b ust. 1 tej ustawy,
e) podpis.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wiąże się z prowadzeniem dokumentacji medycznej m.in. w zakresie dokonywania wpisów przez osoby realizujące te świadczenia. W tym celu w wielu podmiotach leczniczych, a w szczególności w podmiotach prowadzących dokumentację medyczną w formie papierowej, do autoryzowania wpisów w dokumentacji używa się pieczątek, które w przypadku pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych muszą obowiązkowo zawierać dane wymienione § 10 pkt 3 lit a-c rozporządzenia, tj. imię (imiona) i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu, podpis.

Prezes izby pielęgniarek: na pieczątce nie należy stosować tytułu zawodowego specjalisty samodzielnie…

Nie należy stosować tytułu zawodowego specjalisty samodzielnie, bez uprzedniego dodania jakim tytułem zawodowym legitymuje się dana osoba, np.:

 • specjalista w dziedzinie epidemiologii może mieć ukończone studia magisterskie w zakresie: biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, informatyki, psychologii, ochrony środowiska, technologii, żywności i żywienia człowieka, weterynarii,
 • specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej może mieć ukończone studia magisterskie w zakresie biologii, dietetyki, farmacji, fizjoterapii, biotechnologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa.

Mając na uwadze powyższe, prawidłowym jest zamieszczanie na pieczątce treści zgodnie z podjętą przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych Uchwałą Nr 560/VIIP/2022 z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej, podjętą na podstawie art. 8 ust 1 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz § 10 pkt 3 lit a-c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu, wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPIP
Mariola Łodzińska

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.4 / 5. Ilość głosów: 16

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Jakie cechy powinny mieć spodnie ratownicze?

2 min czytania
Szukasz spodni ratowniczych, które spełnią wymagania Twoje oraz Twojego zawodu? Podświadomie wiesz, że odpowiedni kolor i oznakowanie to za mało – spodnie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Gazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Pielęgniarka lubię jak pacjenci do mnie mówią siostrzyczko.

2 min czytania
„Miło usłyszeć od pacjentów: O, jest nasza kochana siostrzyczka” Co jakiś czas w komentarzach pod artykułami na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. Oferty pracy z wynagrodzeniem od 8 tys. PLN.