Pielęgniarka niesłusznie zwolniona z pracy.

6 min czytania
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa
Pielęgniarka niesłusznie zwolniona z pracy.

Zakres obowiązków pielęgniarek

Z uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego:

Do obowiązków pielęgniarek na dyżurze w (…) należało: rejestrowanie pacjentów zgłaszających się po pomoc w systemie, drukowanie dokumentacji (zeznania świadka M. K. (2), B. F., I. P., zeznania powódek słuchanych w trybie art. 299 kpc). Także do obowiązków pielęgniarek należało: dbanie o utrzymanie porządku w pomieszczeniach, udzielanie pomocy pacjentom zgodnie ze zleceniami lekarskimi (zeznania świadka M. D. słuchanej w sprawie z powództwa I. D., zeznania świadka I. D. słuchanej w sprawie z powództwa M. D., zeznania powódek słuchanych w trybie art. 299 kpc). Do obowiązków pielęgniarek podczas takiego dyżuru należało także przyjmowanie opłat za badania laboratoryjne na kasę fiskalną, rejestracja pacjentów do poradni Endokrynologicznej, szukanie kart do endokrynologa i uzupełnianie – zgodnie z kartami, wydawanie wyników badań, wydawanie skierowań na badania od endokrynologa i lekarz rodzinnego, odbieranie telefonów (zeznania świadków: E. K. złożone na piśmie k.482-491, zeznania świadka M. D. słuchanej w sprawie z powództwa I. D., zeznania świadka I. D. słuchanej w sprawie z powództwa M. D., zeznania powódek słuchanych w trybie art. 299 kpc).

Organizacja pracy pielęgniarek

Praca w ramach Nocnej i Świątecznej (…) w O. wyglądała w ten sposób, że pacjent zgłaszał się do rejestracji, w której przebywała pielęgniarka, mówił w jakiej sprawie się zgłasza lub nie, następnie był rejestrowany przez pielęgniarkę w systemie, po czym pacjent kierowany był do gabinetu lekarskiego; natomiast w przypadkach nagłych, gdy pacjent wymagał pilnej pomocy, to wzywany był lekarz, pacjent był kierowany do gabinetu lekarskiego lub zabiegowego, a rejestrowanie odbywało się w czasie lub po udzieleniu temu pacjentowi pomocy (zeznania świadków: M. K. (1), M. T. (1), E. L. (1) 01:55:20 nagrania rozprawy z dnia 12.05.22., zeznania świadka M. D. słuchanej w sprawie z powództwa I. D., zeznania świadka I. D. słuchanej w sprawie z powództwa M. D., zeznania powódek słuchanych w trybie art. 299 kpc).

Pielęgniarki wykonywały EKG

W sytuacji gdy zgłaszał się pacjent z bólem w klatce piersiowej to pielęgniarki prosiły lekarza, pacjent był proszony do pomieszczenia gdzie miał robione EKG i podstawowe badania, które lekarz zlecał pielęgniarkom do wykonania, a w przypadku konieczności przewiezienia pacjenta do innej placówki, to lekarz dzwonił po karetkę transportową (zeznania świadków: M. K., M. T., E. L. zeznania powódek słuchanych w trybie art. 299 kpc). Bywało też tak, że gdy zgłaszał się pacjent który nie kwalifikował się do przyjęcia w ramach (…), bo np. potrzebował pomocy dentystycznej czy ortopedycznej, to pielęgniarki prosiły zawsze lekarza dyżurnego, ktory informował takiego pacjenta gdzie może otrzymać właściwą pomoc, a wtedy pacjent nie był przez pielęgniarki rejestrowany w systemie (zeznania świadków: M. K. M. T., E. L., zeznania powódek słuchanych w trybie art. 299 kpc).

Personel pełniący dyżur w (…) dysponował aparatem EKG, zestawem do reanimacji, zestawem przeciwwstrząsowym, aparatem do mierzenia ciśnienia ( zeznania świadka M. K., zeznania powódek słuchanych w trybie art. 299 kpc).

Od powstania Nocnej i Świątecznej (…) w O. tj. od kilku lat jako pielęgniarka pracowała powódka I. D., a od M. D. pracowała tam jako pielęgniarka od kwietnia 2018 r. (zeznania powódek słuchanych w trybie art. 299 kpc). (…)

Do pielęgniarek zgłasza się pacjent z bólami w klatce piersiowej

W dniu 22 lipca od godz. 7.00 do rejestracji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zaczęli przychodzić pacjenci, którzy chcieli min. uiścić opłatę za wykonane badania laboratoryjne i ok. godz. 7.30 do okienka rejestracji przyszli tacy pacjenci, w pomieszczeniu tym była M. D., która zaczęła przyjmować opłatę od pacjentów, nabijając fakt dokonanej opłaty na kasę fiskalne i w momencie wykonywania przez nią tych czynności pod okienko rejestracji przyszło dwóch mężczyzn w maskach ochronnych ( zeznania powódki M. D. słuchanej w trybie art. 299 kpc).

Jeden z nich W. W. powiedział, że kolega źle się czuje, ma ból w klatce piersiowej i potrzebny jest lekarz (zeznania powódki M. D. słuchanej w trybie art. 299 kpc, zeznania świadka W. W. 01:19:03 nagrania rozprawy z 25.02.22, zeznania W. W. złożone w trakcie postępowania karnego ksero- k.504-508). M. D. poprosiła o to, aby panowie ci chwilę zaczekali, tę rozmowę słyszała sprzątająca gabinet zabiegowy I. D., która weszła do rejestracji, po czym postanowiła pójść po lekarza, który przebywał w pokoju socjalnym; powiedziała lekarzowi O.V., że pacjent potrzebuje lekarza (zeznania powódki I. D. słuchanej w trybie art. 299 kpc).

Pielęgniarki o sytuacji informują lekarza

I. D. razem z lekarzem O.V. po chwili weszli do pomieszczenia rejestracji (zeznania powódek słuchanych w trybie art. 299 kpc). Lekarz rozmawiał z tymi mężczyznami, którzy powiedzieli, że jeden z nich ma ból w klatce piersiowej i wtedy lekarz powiedział żeby poszli do lekarza rodzinnego, albo udali się do Szpitala w P. ( zeznania świadka W. W. , zeznania W. W. złożone w trakcie postępowania karnego – ksero- k.504-508, zeznania powódek M. D. i I. D. słuchanych w trybie art. 299 kpc).

Lekarz odsyła pacjenta do innego podmiotu leczniczego. Pacjent zmarł…

Lekarzem tym był O. V. (2) (zeznania powódek M. D. i I. D. słuchanych w trybie art. 299 kpc). Pacjent ten nie został zarejestrowany w systemie (bezsporne). Następnie mężczyźni ci spokojnie wyszli z budynku, wsiedli do samochodu kolegi mężczyzny z bólem i udali się tym samochodem do Szpitala w P. oddalonego o ok. 10 km od O.; w trakcie jazdy mężczyzna z bólem zasłabł, kierowca dowiózł go do Szpitala w P., gdzie udzielono mu pomocy, lecz mimo reanimacji zmarł (zeznania świadka W. W. ).

Pracodawca ocenia postępowanie pielęgniarki

W związku z zaistniałym zdarzeniem Zarząd pozwanej spółki, zarządzeniem wydanym 30 lipca 2021 r., powołał komisję w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia z dnia 22 lipca 2021 r. ( k.304) i w dniach 3 i 5 sierpnia przeprowadzono rozmowy z M. D., I. D. ( rozmowa a z M. D. K.305-309, rozmowa z I. D. k.343-346 akt sprawy IVP 118/21) i lekarzem O.V..

W dniu 6 sierpnia członkowie Komisji sporządzili pismo do Prezesa zarządu pozwanej spółki – po zapoznaniu się z wyjaśnieniami pracowników pełniących dyżur w Nocnej i Świątecznej Opiece (…), w którym podali, że ustalili, iż pacjent ten nie został zarejestrowany na wizytę lekarska w dniu 22.07.21, nie został również poddanym procesowi triage, że proceder nierejestrowania pacjentów do (…) zdarzał się dość często, a na podstawie wyjaśnień personelu nie są w stanie wskazać osoby odsyłającej pacjenta do Izby Przyjęć, ponieważ pielęgniarki wskazują lekarza jako osobę odsyłającą, a lekarz stwierdza, że nie wie kto był pacjentem i nie rozmawiał z nim, a w konkluzji wskazane zostało, że personel pielęgniarski nie zachował należytej staranności podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych i nie zastosował się do obowiązujących przepisów i procedur, przez co mógł narazić pacjenta na utratę zdrowia i życia, a lekarz pełniący dyżur stwierdził, że nie przyjmował pacjenta w tym dniu, a wobec tego członkowie Komisji podali, że nie są w stanie potwierdzić jego udziału w zdarzeniu ( k.310). (…)

Pielęgniarka zwolniona z pracy. Przyczyna: ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

W piśmie z dnia 10 sierpnia 2021 r. Prezes Zarządu (…) sp. z o.o. w O. G. M. (1) zawiadomił (…) Związek Zawodowy (…) Zakładowa Organizacja Związkowa w (…) sp. z o.o. w O. o zamiarze rozwiązania z powódką M. D. stosunku pracy na podstawie art. 52 §1pkt1 kp bez zachowania okresu wypowiedzenia, a jako przyczynę tej decyzji pracodawca wskazał: ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, którego powódka dopuściła się w dniu 22 lipca 2021 r. W tym dniu w godzinach porannych powódka: – nie zarejestrowała pacjenta ( mężczyzny) który zgłosił się do Nocnej Pomocy Lekarskiej w towarzystwie drugiej osoby, – nie udzieliła w/w pacjentowi świadczeń zdrowotnych, w tym nie przygotowała w/w pacjenta do przyjęcia. Powyższe stanowią ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych sformułowanych min. w Opisie stanowiska i Zakresie obowiązków, które zostały powódce jako pracownikowi doręczone i których odbiór potwierdziła ( k.35, akta osobowe, zeznania Prezesa Zarządu pozwanej spółki (…) słuchanego w trybie art. 299 kpc k.787, 789).

Czytaj więcej w sprawie, w artykule pt. Zwolniona pielęgniarka walczy o naruszenie dobrego imienia.

Śródtytuły i linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

źródło: orzeczenia.ms.gov.p

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 21

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarki - czy pracodawcy łamią prawo odprowadzając składki na izby?

3 min czytania
Pracodawca nie ma prawa przekazywać informacji imiennej Poniższy fragment artykułu pochodzi z lutowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Zachęcamy do zapoznania…
Aktualności

Jakie cechy powinny mieć spodnie ratownicze?

2 min czytania
Szukasz spodni ratowniczych, które spełnią wymagania Twoje oraz Twojego zawodu? Podświadomie wiesz, że odpowiedni kolor i oznakowanie to za mało – spodnie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Komentarze
×
AktualnościPraktyka zawodowaWynagrodzenia pielęgniarek

Wysokość kary dla pielęgniarki za spóźnienie do pracy.