Pielęgniarka poprosi ratownika o założenie cewnika moczowego.

3 min czytania
AktualnościUprawnienia pielęgniarek
Pielęgniarka poprosi ratownika o założenie cewnika moczowego.

Kwalifikacje zawodowe pielęgniarek

Minister zdrowia oraz izba pielęgniarek zapowiadają określenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych po różnych formach kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego. Ten obszar pielęgniarstwa to totalny absurd.

W zakresie kompetencji zawodowych po kształceniu podyplomowym można powiedzieć, że gemia pielęgniarskie, które tworzyły przedmiotowe kompetencje naprawdę godnie wypełniły misję w zakresie radosnej twórczości.

W dzisiejszym artykule redakcyjnym zwracamy uwagę, że zakres kompetencji pielęgniarek należy rozpatrywać także w kontekście innych zawodów medycznych np. ratownika i opiekuna medycznego.

Poniższa analiza ukazuje bezmiar absurdów w powyższym zagadnieniu.

Uprawnienia zawodowe pielęgniarek specjalistek – cewnikowanie pęcherza moczowego

Każdy program specjalizacji, zatwierdzony przez ministra zdrowia posiada – wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu danej specjalizacji.

Logicznie rozumując, to pielęgniarka bez tytułu specjalisty nie ma uprawnień do wykonywania świadczeń z przedmiotowego wykazu. Nie po to, pan minister upoważnia pielęgniarki do wykonywania konkretnych świadczeń, po zdaniu egzaminu państwowego, żeby każda pielęgniarka mogła prawo wykonywać te świadczenia. 

I teraz wisienka na torcie… 

Pan minister zdecydował, że po szkoleniu specjalizacyjnym pielęgniarka jest uprawniona do „cewnikowanie pęcherza moczowego”. 

Takie regulacje są zawarte w programie specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Ostatnią aktualizację programu tej specjalizacji minister zdrowia zatwierdził w dniu 25 kwietnia 2022 roku.

Uprawnienia zawodowe pielęgniarek z kursem kwalifikacyjnym – cewnikowanie pęcherza moczowego

Intuicyjne zaglądamy do programu kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, który został zaktualizowany w 2017 roku. I tutaj też znajdujemy w programie – wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.  

Tam z kolei zapisano: „Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn oraz usunięcie założonego cewnika”. 

Zauważmy. Co ciekawe, że po specjalizacji pielęgniarka może cewnikować ale czy może usunąć cewnik? Z kolei po kursie kwalifikacyjnym nadano uprawnienie do cewnikowania oraz „usunięcia założonego cewnika”. 

Nie chcę się pastwić nad programami powyższych szkoleń ale kurs kwalifikacyjny upoważnia do cewnikowania zarówno kobiety i mężczyzny. Jest to katalog zamknięty. Natomiast w przypadku ukończenia specjalizacji nie mamy katalogu zamkniętego. Możemy więc cewnikować kobietę i mężczyznę – no i jeszcze… 

Nasuwa się pytania: czy pielęgniarka bez specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego (niekoniecznie w wyżej wymienionej dziedzinie pielęgniarstwa), może cewnikować pęcherz moczowy? Jeśli tak, to po co minister zdrowia nadaje iluzoryczne uprawnienia zawodowe?

Kolejny kwiatek w kwestii cewnikowania pęcherza moczowego przez pielęgniarki

Okazuje się, że pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego mają narzucone pewne ograniczenie w zakresie cewnikowania pęcherza moczowego. Otóż, w katalogu świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, wpisano:

– zakładanie cewnika Foleya do pęcherza moczowego u mężczyzny (do dwukrotnej próby).

Analizując powyższy zapis nasuwają się następujące pytania:

Czy pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego może cewnikować tylko mężczyzn? Odbycie tej specjalizacji nie daje uprawnienia do cewnikowania kobiet? Dlaczego specjalizacja i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego daje uprawnienie do cewnikowania bez ograniczenia: „do dwukrotnej próby”.

Powyższe można podsumować, że gremia pielęgniarskie wykonały kawał dobrej roboty w zakresie określenia kompetencji w zakresie wykonywania cewnikowania pęcherza moczowego przez pielęgniarki. Minister zdrowia za ich stworzenie zapłacił prawie milion PLN. Ale o tym w innym artykule redakcyjnym.

Cewnikowanie pęcherza moczowego przez ratownika

W projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, z marca 2023 roku zapisano:

Świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane samodzielnie przez ratownika medycznego:

  1. Cewnikowanie pęcherza moczowego.

Kurtyna…

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.7 / 5. Ilość głosów: 59

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8268 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: iniekcje, kroplówki, pobrania krwi, tłumaczenie rodzinom…

1 min czytania
Komentarze pielęgniarek Pod jednym z zamieszczony postów na Facebooku pojawił się poniższy komentarz pielęgniarki. Wywołał on dyskusję wśród pielęgniarek i położnych. Polska…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. 80–85 zł / godz. brutto

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Prywatna placówka medyczna poszukuje pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w szpitalu w Łodzi i w Brzezinach. Wynagrodzenie: 80 – 85…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Sąd Rejonowy skazał a Sąd Okręgowy...

3 min czytania
Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego. Zobacz część pierwszą sprawy w artykule pt. Pracodawca…
Komentarze
×
AktualnościPielęgniarki Liceum Medyczne

Pielęgniarka: czepki były płócienne, a dopiero później "nowoczesne" plastikowe.