Pielęgniarka skazana! Źle odczytała "niedbale" zapisane zlecenie lekarskie.

2 min czytania
AktualnościOrzecznictwo sądowe
Pielęgniarka skazana! Źle odczytała "niedbale" zapisane zlecenie lekarskie.SĄD: PIELĘGNIARKA BŁĘDNIE ODCZYTAŁA "NIEDBALE"

ZAPISANE ZLECENIE LEKARSKIE

Z uzasadnienia (fragmenty) wyroku Sądu Okręgowego:

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2017 roku (sygnatura akt III K 374/16 ) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu na podstawie art. 66 § 1 k.k. i art. 67 § 1 k.k. na 1 (jeden) rok próby warunkowo umorzył postępowanie karne prowadzone przeciwko pielęgniarce B. G., która popełniła występek polegający na tym, że 17 września 2010 r. w J., w woj. (…), będąc pielęgniarką w (…)" w J., na której ciążył obowiązek opieki nad pacjentem W. L., nieumyślnie naraziła tegoż pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu błędnie odczytując niedbale zapisane zlecenie lekarskie wykonania badania (…), a zarazem nie podejmując czynności zmierzających do upewnienia się, jakiego rodzaju badanie rzeczywiście zlecił lekarz, skutkiem czego zlecone badanie (…) nie zostało wykonane, doszło do niewłaściwego dawkowania W. L. leku A., pogorszenia się jego stanu zdrowia z wystąpieniem krwawienia wewnątrzczaszkowego i zgonu, który nastąpił 28 września 2010 r., to jest przestępstwo z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 160 § 3 k.k.

W osobistej apelacji oskarżona pielęgniarka B. G. zaskarżyła wyrok w całości zarzucając:

1. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia a polegającym na przyjęciu, że oskarżona zapis zlecenia badania (…) dokonany przez H. W. uznawała za nieczytelny zapis w karcie zleceń, gdyż miała tam odczytać zlecenie badania (…), podczas gdy oskarżona wyraźnie wyjaśniła, że zapis ten był dla niej zupełnie czytelny i odczytała to jako badanie (…) a jedynie zaznaczyła na czerwono podkreślając te badanie stawiając „! " w celu zwrócenia uwagi na częstotliwość wykonania tego badania (1xw tyg.), co w ocenie oskarżonej mijało się z celem.

2. nie zastosowanie zasady in dubio pro reo poprzez poczytanie wszelkich wątpliwości na korzyść oskarżonej pomimo iż nasuwające się wątpliwości, które w sprawie zdaniem Sądu wystąpiły, należało tak tłumaczyć, jak choćby fakt iż H. W. nie wypełniła dodatkowego dokumentu dla laboratorium zlecając badanie (…), ani nie podbiła tego zlecenia in blanco zgodnie z obowiązującym u pracodawcy zwyczajem przez co oskarżona nawet nie mogła domniemać ani mieć żadnych wątpliwości co do tego, że zapisane badanie w karcie zleceń to badanie (…) a nie (…),

a podnosząc wskazane zarzuty pielęgniarka wniosła o:

– uchylenie wyroku w części i uniewinnienie oskarżonej od zarzucanych jej czynów w całości

– zwrócenie się do (…) w S. o przedłożenie do akt zanonimizowanych kart indywidualnych zleceń lekarskich:

z dnia 24.08.2010r Nr księgi gł.: (…), z dnia 16.09.2010r Nr księgi gł.: (…), z dnia 22.06.2010r Nr księgi gł.: (…)

na okoliczność dokonania w kartach zleceń przez lekarzy H. W. i S. B. zapisów badań (…) wbrew temu co zeznawali.

dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w zakresie pielęgniarstwa na okoliczność: czy postępowanie oskarżonej przy odczytaniu zapisu badania w karcie zleceń jako (…) było prawidłowe i zgodne ze standardami zawodowymi, czy nie otrzymując od lekarza zlecenia na badanie (…) powinna zwrócić na to lekarzowi uwagę i powziąć uwagę, że takie badanie a nie badanie (…) zostało wpisane w karcie zleceń. Oraz na okoliczność czy pielęgniarka powinna zwracać się do lekarza o wypisanie skierowania na jakiekolwiek badania, które nie są wskazane w karcie zleceń, czy też o badaniach i ich częstotliwości wykonania decyduje lekarz.

Wybrał: Mariusz Mielcarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7398 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

O pielęgniarkach, które opiekują się zwłokami.

3 min czytania
Poseł o roli pielęgniarek w przygotowaniu zwłok do transplantacji Sejmowa komisja zdrowia w dniu 8 czerwca 2022 roku, debatowała w sprawie informacji…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Wzrost pensji pielęgniarek - komunikat ministerstwa zdrowia.

2 min czytania
Informacja ze strony internetowej ministerstwa z dnia 22 czerwca 2022 r. Sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła senackie poprawki do Ustawy o sposobie ustalania…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Podwyżki pielęgniarek – kiedy wyższa wypłata.

6 min czytania
Pielęgniarki i położne muszą dysponować rzetelną wiedzą o podwyżkach od 1 lipca 2022 roku Zapewne poszczególne pielęgniarki i położne mają swoją rację…
Komentarze