Pielęgniarka/Pielęgniarz – specjalne dodatki za pracę w jednym miejscu nie tylko w szpitalach jednoimiennych!

3 min czytania
AktualnościPielęgniarki - praca w jednym miejscuRekompensaty dla pielęgniarek
Pielęgniarka/Pielęgniarz – specjalne dodatki za pracę w jednym miejscu nie tylko w szpitalach jednoimiennych!


Praca pielęgniarek w jednym miejscu

Ministerstwo zdrowia informuje, że projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem, był poddany konsultacjom społecznym na okres jednego dnia. Projekt został opublikowany na stronie ministerstwa oraz przesłany do partnerów społecznych. Część uwag zgłoszonych w toku konsultacji roboczych została uwzględniona w projekcie rozporządzenia.
 

 
 
Uwagi zgłaszane przez stronę społeczną dotyczyły:
1. zakresu podmiotowego rozporządzenia – część partnerów społecznych postulowała jego rozszerzenie tak aby objąć zakresem regulacji dodatkowe grupy podmiotów leczniczych / dodatkowe grupy osób (np. nie wykonujących zawodów medycznych) zatrudnionych w podmiotach leczniczych / rozszerzyć zakres regulacji na inne podmioty niż podmioty lecznicze – uwaga nie została uwzględniona z uwagi na zakres upoważnienia ograniczonego do zawodów medycznych,
2. proponowano doprecyzowanie, że rozporządzenie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, które uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – uwaga została uwzględniona,
3. doprecyzowania zakresu danych przekazywanych do dyrektorów OW NFZ oraz wojewodów przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 projektu rozporządzenia oraz terminu i sposobu przekazywania tych danych – uwaga uwzględniona,
4. wprowadzenia rozwiązania, w którym jeden podmiot będzie wyrażał zgodę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę wykonującą zawód medyczny mimo objęcia jej ograniczeniem – uwaga uwzględniona
5. doprecyzowania zapisów regulujących kwestie zwolnienia osób objętych ograniczeniem od pracy w podmiotach innych niż wymienione w § 1 ust. 1 projektu rozporządzenia – uwaga uwzględniona.
Ponadto część partnerów społecznych wyrażała sprzeciw wobec regulacji prawnej (rangi rozporządzenia) przewidującej, że osoba wykonująca zawód medyczny uczestnicząca w udzielaniu świadczeń pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 nie może uczestniczyć w udzielaniu świadczeń zdrowotnych innym pacjentom, ponieważ rozwiązanie takie doprowadzić może z jednej strony do ograniczenia swobody wyboru miejsca pracy, z drugiej do ograniczenia dostępu innym pacjentom do świadczeń zdrowotnych – przedmiotowe rozwiązanie pozwoli na uregulowanie sytuacji pracowników objętych ograniczeniem, w podmiotach innych niż objęte wykazem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., w których wykonują zawód medyczny. Konieczność pilnego wprowadzenia rozwiązań uregulowanych w niniejszym projekcie, jak również zasady tworzenia wykazów stanowisk objętych ograniczeniem, wymagają wprowadzenia rozwiązania pozwalającego na niwelowanie negatywnych skutków dla osób objętych zakazem.
Czytaj dalej poniżej…
 
Wskazywano przy tym, że projekt nie wskazuje na sposób w jaki miałyby działać podmioty inne niż wymienione w § 1 ust. 1projektu rozporządzenia, które po wejściu w życie regulacji mogą przechodzić „kryzys kadrowy”. Proponowano również włączenia do treści rozporządzenia kwestii rekompensat finansowych dla osób objętych ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 projektu rozporządzenia. Wskazywano również, że osoba objęta ograniczeniem powinna mieć prawo rezygnacji z udzielania świadczeń w podmiocie i  w warunkach określonych w § 1 ust 1 i 2 projektu rozporządzenia lub mieć prawo odwołania się od objęcia jej ograniczeniem. Powyższe uwagi nie zostały uwzględnione z uwagi na zakładany zakres regulacji wynikający z upoważnienia ustawowego.
 
Ministerstwo podaje, że przedmiotowe rozporządzenie będzie oddziaływać na:
 
Podmioty lecznicze umieszczone w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
a)  wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 
b) w których wyodrębnionych komórkach organizacyjnych udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
 
Ile obecnie jest takich podmiotów? Ministerstwo precyzuje, że liczba przedmiotowych podmiotów jest aktualizowana na bieżąco. Na dzień 16.04.2020 r. jest to liczba:
1) 23 podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (szpitale jednoimienne
2) oraz 67 podmiotów leczniczych w których wyodrębnionych komórkach organizacyjnych udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
 
Ministerstwo zdrowia dodaje, że "zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. wykaz powyższych podmiotów podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia".
 
źródło: ministerstwo zdrowia 
 
Wybrał: Mariusz Mielcarek 
 


Zobacz także:

Dodatki za covid: lekarz 4 tys., pielęgniarka 2, reszta 1 tys.

Pielęgniarki – nowa organizacja pracy i "postojowe".

Dyrektor do pielęgniarek: "wróćcie na pole walki i wypełnijcie przyrzeczenie."


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8307 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze