Pielęgniarka wygrała ze szpitalem. Zobacz wysokość odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale
Pielęgniarka wygrała ze szpitalem. Zobacz wysokość odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

Sąd przyznaje pielęgniarce z grupy 6 odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu i nakazał zaszeregowanie jej do grupy ze współczynnikiem 1.29

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych szczegółowo informuje środowisko pielęgniarskie w zakresie odszkodowań przyznawanych pielęgniarkom za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Bieżące informacje dotyczące powyższego zagadnienia publikujemy w aktualnościach w zakładce pt. Odszkodowania dla pielęgniarek.

Poniżej cytujemy uzasadnienie do wyroku Sądu Okręgowego z dnia 1 września 2023 roku. Sprawa dotyczy dwóch pielęgniarek! I wyrok Sądu dotyczy jednocześnie dwóch pielęgniarek.

W pierwszym fragmencie uzasadnienia do wyroku przedstawiamy zakres powództwa obu pielęgniarek.

Pierwsza pielęgniarka domagała się ustalenia treści umowy o pracę łączącej ją z pozwanym szpitalem, poprzez określenie wynagrodzenia zasadniczego powódki jako iloczynu współczynnika pracy odpowiedniego dla grupy 2 załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (w wysokości 1,29) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (tj. w chwili wnoszenia pozwu w wysokości 7 305,00 zł brutto), zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki kwoty 21 976,19 zł tytułem odszkodowania a naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 21 976,19 zł od dnia wniesienie pozwu, do dnia zapłaty.

Druga pielęgniarka domagała się ustalenia treści umowy o pracę łączącej ją z pozwanym szpitalem, poprzez określenie wynagrodzenia zasadniczego powódki jako iloczynu współczynnika pracy odpowiedniego dla grupy 2 załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (w wysokości 1,29) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (tj. w chwili wnoszenia pozwu w wysokości 7 305,00 zł brutto), zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki kwoty 21789,37 zł tytułem odszkodowania a naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienie pozwu, do dnia zapłaty Pielęgniarki domagały się również zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku, do dnia zapłaty.

Sąd Rejonowy „co do jednego grosza” przyznał obu pielęgniarkom odszkodowanie w wysokości żądanej w pozwie. Dodatkowa Sąd ustalił treść stosunku pracy łączącego dwie pielęgniarki ze szpitalem w ten sposób, iż zasadnicze wynagrodzenie za pracę pielęgniarek na dzień 31.05.2023 r. wynosiło 7 305,00 zł brutto. (zgodnie z grupą 2 siatki płac)

Kolejne informacje w sprawie powyższego wyroku wkrótce na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 96

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8294 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarki liczą czas do emerytury.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Poniżej zamieszczamy kilka wybranych komentarzy zamieszczonych na profilu na Facebooku pod cytatem jednej z pielęgniarek. Pielęgniarka: Liczę już lata do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca podaje stawkę godzinową.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Grupa, która oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów i Klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania pielęgniarek - jak prawidłowo uzasadnić pozew.

1 min czytania
Wzór uzasadnienia pozwu pielęgniarki o odszkodowanie W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, które zostało wydane 11 lipca 2024 r. publikujemy…
Komentarze
×
AktualnościPraktyka zawodowaSzkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka - aby utrzymać poziom otworzę przewód doktorski.