Pielęgniarka z kursem kwalifikacyjnym niczym nie ustępuje pielęgniarce z tytułami.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarka z kursem kwalifikacyjnym niczym nie ustępuje pielęgniarce z tytułami.

Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym

Teraz w całej okazałości pielęgniarki i położne ponoszą konsekwencje absurdalnej siatki płac obowiązującej w podmiotach leczniczych. Ustawa o sposobie ustalania wynagrodzenia zasadniczego skłóciła pielęgniarskie środowisko.

Nie ma merytorycznego uzasadnienia dla podziału pielęgniarek i położnych, którego skutkiem są dysproporcje płacowe sięgające 3 tys. PLN. To jawna dyskryminacja płacowa, kiedy osoby zaszeregowane w 3 grupach siatki płac, wykonują identyczne obowiązki.

Niestety wypowiedzi władz pielęgniarskich, wprowadzają do zaistniałej sytuacji w zakresie zaszeregowania w siatce płac dodatkowy galimatias.

Za przykład niech posłuży wypowiedź wiceprezesa naczelnej izby pip:

Wielu naszym koleżankom i kolegom dyrektorzy proponują niższe współczynniki wynagrodzeń, nie uznając studiów magisterskich czy specjalizacji. Mogłyby zarabiać po podwyżkach około 7,3 tys. zł, a będą zarabiać ok. 5,3 tys. zł. (…) Tak dzieje się w bardzo wielu podmiotach leczniczych i nie tylko, gdzie jaskrawym przykładem jest pogotowie ratunkowe.

Nieuznawane są kwalifikacje tzw. pielęgniarek systemu, które pracując w systemie państwowego ratownictwa medycznego oprócz prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej muszą mieć ukończoną specjalizację z pielęgniarstwa ratunkowego lub kurs kwalifikacyjny w tej dziedzinie.

Posiadanie specjalizacji sprawia, że są to kwalifikacje wymagane na danym stanowisku i powinny być zaszeregowane do grupy co najmniej ze współczynnikiem 1,02 i wynagrodzeniem co najmniej 5 775,78 zł.

źródło: prawo.pl – 11 sierpnia 2022 roku

Tyle wypowiedzi pani wiceprezes.

Stop dyskryminacji płacowej pielęgniarek systemu z grupy 5 i 6

Uwarunkowania wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę w Państwowym Ratownictwie Medycznym, jak w soczewce, ukazują absurdalność podziału pielęgniarek na grupy w siatce płac.

Jakie kwalifikacje musi posiadać pielęgniarka, która ma wykonywać świadczenia w zespołach ratownictwa medycznego. Odpowiedź jest bardzo prosta i jest zapisana w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Pielęgniarka systemu – pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

To jest definicja ustawowa w zakresie wymogów kwalifikacyjnych wobec pielęgniarek na stanowisku pracy – pielęgniarka systemu.

Wobec powyższego należy zadać pytanie: czy w obszarze Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) są stawiane ustawowo wymogi kwalifikacyjne, w postaci posiadania tytułu magistra oraz jednoczesnego posiadania tytułu specjalisty – 2 grupa zaszeregowania w siatce płac. Odpowiedź jest oczywistą oczywistością. NIE!

Wobec powyższego, pracodawca nie ma obowiązku zaszeregowania pielęgniarki wykonującej praktykę zawodową w PRM, do grupy 2.

Czy powyższa definicja pielęgniarki systemu w swoim katalogu zawiera wymóg posiadania tytułu magistra lub licencjata? Odpowiedź jest oczywistą oczywistością. NIE!

Powyższa definicja zawiera wymóg posiadania specjalizacji. Ale minimalnym wymogiem jest posiadanie kursu kwalifikacyjnego. Wobec powyższego pracodawca zaszereguje pielęgniarkę systemu do grupy 6.

Taki sam zakres kompetencji zawodowych, takie samo wynagrodzenie

Szkoda, że autorom ustawy o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych zabrakło wiedzy i wyobraźni w zakresie realiów wykonywania praktyki przez pielęgniarki systemu. Na potwierdzenie tego faktu, warto zwrócić uwagę na zapisy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Powyższe rozporządzenie nadaje pielęgniarce systemu takie same uprawnienia niezależnie czy jest specjalistką czy ukończyła kurs kwalifikacyjny.

Jak jest przyczyna powyższego chaosu? Ustawa o PRM pochodzi z 2006 roku. Nikt wtedy nie wpadł na pomysł aby różnicować kompetencje zawodowe pielęgniarek ze względu na rodzaj ukończonej szkoły pielęgniarskiej. Dopiero w 2016 roku dzielenie pielęgniarek stało się faktem.

Mam nadzieję, że wiele osób zacznie modyfikować swoje zdanie, po lekturze ostatnich artykułów na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych, w sprawie sposobu podziału pielęgniarek. Zdecydowanie należało stworzyć jedną grupę pielęgniarek. Natomiast stworzenie grupy pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa ze specjalizacją, nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 116

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1080 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki zgłosiły się do biura poselskiego.

3 min czytania
Posłanka pisze do ministra zdrowia po spotkaniu z pielęgniarkami w biurze poselskim… Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie nieuznawania przy ustalaniu minimalnego…
Aktualności

Młodzi pasjonaci medycyny i nauk biologicznych - co oferuje CosinusYoung przyszłym lekarzom?

2 min czytania
Wybór liceum to ważny krok w kierunku przyszłej kariery zawodowej. Rozwój zainteresowań w szkole ponadpodstawowej z pewnością zaprocentuje w przyszłości i ułatwi…
Nowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarka oddziałowa bez uznanego tytułu magistra i specjalisty.

3 min czytania
Kuriozalne skutki interpretacji zapisów siatki płac pielęgniarek Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka - jak postąpić w przypadku niesprawiedliwej podwyżki.