Pielęgniarki: "Co rząd zamierza zrobić i jaki ma plan, by pomóc pielęgniarkom".

4 min czytania
Aktualności


Szkolenia dla pielęgniarek

Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Napieralskiego na 85. posiedzeniu Senatu w dniu 18 października 2019 r.

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z zapytaniem, jakie są plany ministerstwa odnośnie do zwiększenia liczby szkoleń i kursów specjalistycznych dla pielęgniarek chcących podnieść swoje kwalifikacje.
Występuje problem braku pielęgniarek posiadających wąskie specjalizacje lub posiadających ukończone kursy kwalifikacyjne. Przykładem może być wymóg zapewnienia pielęgniarek endoskopowych, które ukończyły kurs specjalistyczny w tej dziedzinie. Bez tego nie mogą być udzielane świadczenia w pracowniach endoskopowych. Problemem nie jest brak chętnych pielęgniarek, które chciałyby uzyskać takie kwalifikacje, a – tak jak wspomniałem – brak szkoleń organizowanych przez właściwe instytucje, które nie mogą zebrać określonej grupy do przeprowadzenia szkolenia (20–30 osób). Pielęgniarki zainteresowane podniesieniem kwalifikacji niejednokrotnie pracują już w tych pracowniach od wielu lat pod nadzorem pielęgniarki, która posiada „zaświadczenie”, i mają w tym zakresie duże doświadczenie.

Bardzo proszę o informację, co rząd zamierza zrobić i jaki ma plan, by pomóc pielęgniarkom.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Napieralski

Warszawa, 21 listopada 2019

PPK.070.14.2019PPK.070.14.2019.WS

Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w związku ze złożonym oświadczeniem przez Pana Senatora Grzegorza Napieralskiego podczas 85. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 października 2019 r., w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych wszystkim zainteresowanym pielęgniarkom i położnym według ustalonych kryteriów oraz w wyznaczonych obszarach merytorycznych. Z kolei obowiązujące zasady organizacji kształcenia zapewniają swobodę w jego prowadzeniu dla licznej kategorii podmiotów, gwarantując w ten sposób nieograniczoną dostępność do kształcenia na obszarze całego kraju.

Mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia właściwej liczby pielęgniarek i położnych z określonymi kwalifikacjami zawodowymi w polskim systemie ochrony zdrowia, Minister Zdrowia corocznie dofinansowuje szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek i położnych ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa – zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.z 2019 r. poz.576, z późn.zm.).

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne (Dz.Urz.Min.Zdr.2018.119):

  1. minimalna liczba miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2019 r. wynosi 2 425;
  2. maksymalna kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2019 r. wynosi 3 700 zł;
  3. maksymalna kwota przeznaczona na szkolenia specjalizacyjne w 2019 r. wynosi 9 000 000 zł.

W dniu 15 października 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu ,,Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.) przedłożoną przez Ministra Zdrowia (wcześniej dokument ten funkcjonował pod nazwą ,,Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce’’). Dokument kompleksowo określa kierunki działań, w tym w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów i społeczeństwa.

Mając na uwadze treści ww. dokumentu Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.Urz.Min.Zdr.poz.78), powołał Zespół , do zadań którego należy opracowanie głównych kierunków zmian systemowych w zakresie kształcenia podyplomowego, zaproponowanie składu podzespołów merytorycznych do opracowania szczegółowych rozwiązań w poszczególnych obszarach kształcenia podyplomowego oraz przygotowanie i przedłożenie propozycji nowelizacji konkretnych aktów prawnych regulujących system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

W odniesieniu do wymienionego przez Pana Senatora kursu specjalistycznego z zakresu endoskopii, uprzejmie informuję, że jak wynika z przekazanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informacji, wg. danych z Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (stan na dzień 14 listopada 2019 r.), w 2019 r. organizatorzy kształcenia zaplanowali 65 edycji ww. kursu, natomiast jego realizacja odbywała się na obszarze 13 województw.

Powyższe pozwala na stwierdzenie, że dostępność do kształcenia podyplomowego jest zagwarantowana, a jego realizacja jest na bieżąco monitorowana.

Ponadto ww. System stwarza każdej pielęgniarce, położnej możliwość pozyskania informacji o miejscu i terminie szkolenia/kursu, którym jest zainteresowana.

Dodatkowo należy wskazać, że w związku z wprowadzeniem zmian w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki, określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 753, z późn. zm.), pielęgniarki, które rozpoczęły kształcenie na studiach II stopnia na kierunku pielęgniarstwo od roku akademickiego 2019/2020, są przygotowywane do realizacji zadań w pracowni endoskopowej. Efekty uczenia się w tym zakresie zostały ujęte w ww. standardzie pod numerami B.W.8-10 oraz B.U.8-10. Praktyki zawodowe w pracowni endoskopowej określone zostały w wymiarze 40 godzin.

Dodatkowo należy wskazać, że zapotrzebowanie na określony rodzaj kształcenia pielęgniarki, położne mogą zgłaszać do instytucji reprezentujących interesy zawodowe środowiska pielęgniarskiego, np.: okręgowych izb pielęgniarek i położnych właściwych ze względu na miejsce wykonywania zawodu, do konsultantów wojewódzkich w określonych dziedzinach pielęgniarstwa, czy stowarzyszeń zawodowych/towarzystw naukowych.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Źródło: senat.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek – izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?


Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8992 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

MZ - pielęgniarka zoperuje pacjenta.

2 min czytania
Pielęgniarka – chirurgiczna asysta lekarza Ministerstwo zdrowia w dniu 16 lipca 2021 roku, na stronie legislacja.gov.pl ogłosiło projekt rozporządzenia. Dotyczy on “specjalizacji…
AktualnościOferty pracy

9 tysięcy dla pielęgniarki. Dużo czy mało?

2 min czytania
Praca dla pielęgniarki – różne rodzaje umów W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przedstawiła analizę ofert pracy zamieszczonych w…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek – przegląd ogłoszeń.

2 min czytania
Praca dla pielęgniarek – wysokość wynagrodzeń w ofertach pracy Publikujemy przegląd ofert pracy dla pielęgniarek, zamieszczonych w Centralnej Bazie Ofert Pracy na…
Komentarze