Pielęgniarki: co z orzeczeniami o zdolności do pracy?

3 min czytania
AktualnościPielęgniarki w pandemii
Pielęgniarki: co z orzeczeniami o zdolności do pracy?


Badania wstępne i okresowe pielęgniarek 

Warszawa, dnia 23.03.2020 r.

ZK-497/VII/2020

Pan
Mateusz Morawiecki
Premier Rządu RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Pan Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie po zapoznaniu się z projektem USTAWY z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zmuszeni jesteśmy złożyć poniższe zastrzeżenia:

Zobacz także:

Maski ochronne. Minister w lutym: nie pomagają. Teraz każe je nosić.

Pielęgniarki: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę ochronną.

Pielęgniarka: jedna maseczka ochronna na cały dzień.

9/ Modyfikacja przepisów dotyczących wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przez medycynę pracy

Projekt ustawy przewiduje dodanie nowego art. 12a, który modyfikuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii obowiązki wykonywania przez pracowników badań z zakresu medycyny pracy. Proponowana zmiana przepisów załatwia tylko jeden problem – w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (taki stan mamy obecnie) zawiesza się obowiązek wykonywania przez pracowników tylko okresowych badań lekarskich. Projektowane przepisy nie zawieszają natomiast wykonywania badań wstępnych (przyjęcia do pracy) oraz badań kontrolnych (po 30 dniowej nieobecności spowodowanej chorobą). Ustawodawca zauważył, że jednak w okresie epidemii COVID-19 nie działa służba medycyny pracy i wprowadza przepis, który zezwala zastąpić badania wstępne i kontrolne orzeczeniem każdego innego lekarza. Zatem osoby te będą musiały i tak udać się pewnie do lekarza rodzinnego (POZ), a zatem będą narażone na kontakt z chorymi. Projektowana ustawa nie rozstrzyga kto pokrywa koszt badania pracownika przez lekarza spoza systemu medycyny pracy, kto ma znaleźć takiego lekarza, który przebada pracownika (do lekarza medycyny pracy kieruje pracodawca i on pokrywa koszty, a jak to będzie wyglądało po wejściu w życie nowelizacji?) Czy lekarz rodzinny będzie kierował na badania specjalistyczne, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika i kto będzie ponosił koszty tych dodatkowych badań lub diagnostyki?

Kolejny istotny problem w zakresie badań medycyny pracy występuje w szpitalach przekształconych na szpitale zakaźne (szpitale jednoimienne). Jakie obowiązki ma pracodawca przekształconego szpitala w jednoimienny szpital zakaźny? Wydaje się, że powinien cały personel szpitala skierować na badania lekarza medycyny pracy, bowiem pracownicy przekształconego szpitala nie mieli badań w kierunku pracy na stanowiskach zagrożonych chorobami zakaźnymi. To są zupełnie inne stanowiska pracy i wszystkie dotychczasowe orzeczenia lekarza medycyny pracy są nieaktualne. Powinno to być jakoś rozwiązane ustawowo. Kwestia ta dotyczy również sytuacji kierowania pracowników medycznych z różnych innych oddziałów do czasowej pracy na oddziały zakaźne lub do zwalczania COVID-19 na SOR (chodzi o szpitale nie jednoimienne tylko wielooddziałowe, które mają oddziały zakaźne).

Ta sama kwestia wymaga rozwiązania przy stosowaniu ustawy art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Czy i jakie badania z zakresu medycyny pracy musi przejść u nowego pracodawcy pracownik skierowany na podstawie decyzji wojewody? Zgodnie z art. 47 ust. 9 ustawy podmiot leczniczy do którego skierowano pracownika jest zobowiązany nawiązać z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji. Otwarte jest zatem pytanie czy podmiot leczniczy do którego skierowano pracownika, któremu nakazuje się zawrzeć z nim stosunek pracy ma obowiązek stosować wobec pracownika wszystkie przepisy prawa pracy? Wydaje się że tak, a zatem pomimo skierowania do pracy osoba skierowana musi uzyskać wstępne orzeczenie lekarza medycyny pracy i jak to rozwiązać, gdy nie działa obecna medycyna pracy. Czy te osoby skierowane decyzjami wojewodów lub Ministra Zdrowia do zwalczania epidemii muszą mieć orzeczenie lekarskie sprawdzające ich stan zdrowia tj. czy są zdatni do realizacji zadań i obowiązków jakich się od nich wymaga?

Z poważaniem
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych
Krystyna PtokZobacz także:

Położna: Zostałam wytypowana do skierowania do pracy przy pandemii.

Ministerstwo o płacach pielęgniarek po studiach pomostowych.

Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania twarzy.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7493 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki - nie zaszeregowano nikogo do grupy 2. Wypłacają dodatki za magistra.

2 min czytania
Dyrektor informuje w sprawie sposobu wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek Portal Urzędu Miejskiego w Krakowie krakow.pl informuje, że radni z Komisji Zdrowia Rady Miasta…
Aktualności

Upokarzające uprawnienia dla pielęgniarek.

2 min czytania
Uprawnienia pielęgniarek I i II stopnia W artykule pt. Uprawnienia pielęgniarki I i II stopnia. Różnice. przytoczyliśmy publikację dotyczącą zakresów uprawnień pielęgniarek….
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Do egzaminu specjalizacyjnego przystąpiło 964 pielęgniarek.

1 min czytania
Analiza danych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych W kilku artykułach na Portalu prezentowaliśmy statystyki dotyczące liczby wydanych dyplomów uzyskania tytułu specjalisty…
Komentarze