Pielęgniarki – dofinansowane specjalizacje 2024.

5 min czytania
AktualnościDofinansowane specjalizacjeSzkolenia pielęgniarek i położnych
Pielęgniarki – dofinansowane specjalizacje 2024.

Dofinansowane specjalizacje dla pielęgniarek i położnych

Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w 2024 r.

Ministerstwo Zdrowia przedstawia wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2024 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie.

Wykaz ten będzie stanowił podstawę dookreślenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Planuje się, że w 2024 roku minimum 2 500 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowywanych.

Poniżej prezentujemy przedmiotowy wykaz.

Dolnośląskie – Liczba miejsc/edycji: 200 / 8

1Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
5Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
6Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
7Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
8Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
9R. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek REZERWA
10R. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek REZERWA
11R. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek REZERWA

Kujawsko-pomorskie – Liczba miejsc/edycji: 75 / 3

1Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
4.R. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek REZERWA
5.R. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek REZERWA
6.R. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek REZERWA

Lubelskie – Liczba miejsc/edycji: 125/ 5

1Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
5Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
6R. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek REZERWA
7R. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek REZERWA
8R. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek REZERWA

Lubuskie – Liczba miejsc/edycji: 100/4

1.Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
3.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
4.Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
5.R. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek REZERWA
6.R. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA
7.R. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA

Łódzkie – Liczba miejsc/edycji: 175/7

1.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3.Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4.Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
5.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
6.Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
7.Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
9.R. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek REZERWA
10.R. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek REZERWA
11.R. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek REZERWA

Małopolskie – Liczba miejsc/edycji: 175/7

1.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3.Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4.Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
5.Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
6.Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
7.Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
8.R. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek REZERWA
9.R. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek REZERWA
9.R. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA

Mazowieckie – Liczba miejsc/edycji: 325/13

1.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3.Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4.Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
5.Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
6.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
7.Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
8.Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
9.Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
10.Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
11.Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
12.Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
13.Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
14.R. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek REZERWA
15.R. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek REZERWA
16.R. W ochronie zdrowia pracujących dla pielęgniarek REZERWA

Opolskie – Liczba miejsc/edycji: 125/5

1.Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
3.Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
4.Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
5.Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
6.R. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek REZERWA
7.R. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek REZERWA
8.R. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA

Podkarpackie – Liczba miejsc/edycji: 125/5

1.Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
3.Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
4.Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
5.Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
6.R. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek REZERWA
7.R. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek REZERWA
8.R. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek REZERWA

Podlaskie – Liczba miejsc/edycji: 75/3

1.Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
3.Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
4.R Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek REZERWA
5.R Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek REZERWA
6.R. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek REZERWA

Pomorskie – Liczba miejsc/edycji: 150/6

1.Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo onkologicznie dla pielęgniarek
3.Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
4.Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
5.Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
6.Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
7.R. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek REZERWA
8.R. W ochronie zdrowia pracujących pielęgniarek REZERWA
9.R. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych REZERWA

Śląskie – Liczba miejsc/edycji: 350/14

1.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3.Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4.Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
5.Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
6.Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
7.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
8.Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
9.Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
10.Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
11.Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
12.Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
13.Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
14.Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
15.R. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek REZERWA
16.R. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek REZERWA
17.R. W ochronie zdrowia pracujących dla pielęgniarek REZERWA

Świętokrzyskie – Liczba miejsc/edycji: 125/5

1.Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
3.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
4.Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
5.Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
5.R. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek REZERWA
6.R. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek REZERWA
7.R. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek REZERWA

Warmińsko – mazurskie – Liczba miejsc/edycji: 125/5

1.Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
3.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
4.Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
5.Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
6.R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA
7.R. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek REZERWA
8.R. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek REZERWA

Wielkopolskie – Liczba miejsc/edycji: 150/6

1.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
3.Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
4.Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
5.Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
6.Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
7.R. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek REZERWA
8.R. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek REZERWA
9.R. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek REZERWA

Zachodnio-pomorskie – Liczba miejsc/edycji: 100/4

1.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
2.Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
3.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
4.Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
6.R. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek REZERWA
7.R. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek REZERWA
8.R. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek REZERWA

źródło: gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1101 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - oficjalna treść nowej tabeli siatki płac.