Pielęgniarki DPS. Stanowisko ministerstwa pracy. Sprzeciw NIPiP. Komentarze internautów.

7 min czytania
AktualnościPielęgniarka DPS
Pielęgniarki DPS. Stanowisko ministerstwa pracy. Sprzeciw NIPiP. Komentarze internautów.

Stanowisko MPiPS w sprawie zatrudniania pielęgniarek w domach pomocy społecznej

W dniu 23 lipca br. Minister Pracy i Polityki Społecznej przesłała pismo do Starostów Powiatów i Prezydentów Miast, w którym apeluje o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom domów pomocy społecznej swobodnego dostępu do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponieważ apel ten wywołał zaniepokojenie wśród średniego personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej co do możliwości  ich dalszej pracy wyjaśniam:
• usługi  zdrowotne winny być udzielane mieszkańcom domów pomocy społecznej na takich samych zasadach jak osobom, które potrzebują pomocy medycznej w warunkach domowych;
• w celu realizacji tej generalnej zasady od 1 stycznia NFZ winien zawierać umowy na zadaniową realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
• dom pomocy społecznej może dodatkowo zatrudnić(z własnych środków) pielęgniarki, które świadczą usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o ubezpieczeniu w NFZ.

Przesłana Starostom korespondencja ma na celu przypomnienie, że usługi medyczne winny być  finansowane w pierwszym rzędzie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, i że istnieją możliwości prawne aby pielęgniarki już zatrudnione w domach i finansowane ze środków pomocy społecznej  zawierały dodatkowo kontrakty na pielęgniarską opiekę środowiskową finansowaną z NFZ.

źródło informacji – strona internetowa MPiPS


NRPiP/XV/131/08
Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r.
 

 

                                                                                              Pani
                                                                                              Jolanta Fedak
                                                                                              Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

Szanowna Pani Minister,

 

Wobec niepokojących informacji przesyłanych do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dotyczących podjęcia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań zmierzających do zmiany formy prawnej zatrudnienia pielęgniarek w domach pomocy społecznej, zwracam się z prośbą o pilne spotkanie.

Oburzenie środowiska zawodowego wzbudził fakt skierowania przez Panią Minister pisma  do Starostów i Prezydentów Miast w sprawie nieprawidłowości w zakresie zapewnienia mieszkańcom domów pomocy społecznej dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Zawarte w piśmie stwierdzenie, iż „…na gruncie regulacji prawnych dom pomocy społecznej nie jest miejscem pracy personelu medycznego…” według naszej opinii jest tezą bezpodstawną, nie mniej jednak w obliczu konsekwencji z niej wynikających, jak najbardziej niekorzystną dla wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej. Dlatego też proszę jak na wstępie.

Pragnę zwrócić uwagę, iż wątpliwym jest również to, że kierując pismo do Starostów o podjęcie stosownych działań mających także na celu odmedycznienie domów pomocy społecznej, równocześnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dokonało nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, z późn. zm.), między innymi polegającymi na wpisaniu w załączniku do rozporządzenia obok stanowiska – pielęgniarki, stanowisko – położnej, mających uprawnienia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Należy pamiętać, że od 1999 r. domy pomocy społecznej stały się jednostkami organizacyjnymi samorządów powiatowych prowadzonymi w ramach zadań własnych. W konsekwencji tych przeobrażeń prawnych kadra zatrudniona w tych jednostkach jest w całości kadrą samorządu terytorialnego, zatrudnianą i wynagradzaną przez tenże samorząd.

Ponadto należy dodać, iż aktualnie trwają prace legislacyjne Sejmowej i Senackiej Komisji Polityki Społecznej i Rodzinny. W dokumentach komisji, m.in. Dezyderat nr 1 Komisji Polityki Społecznej skierowany do Prezesa Rady Ministrów, w szczególności zwraca się uwagę na:

– ograniczoną dostępność usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych,

– nieuregulowany status pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, prowadzący do utraty uprawnień zawodowych. Taka sytuacja powoduje konieczność pokrywania z budżetu domów pomocy społecznej kosztów zatrudnienia personelu medycznego i realizacji usług pielęgniarskich, co odbywa się z uszczerbkiem dla możliwości zaspokojenia innych potrzeb mieszkańców tych placówek oraz odpowiedniego wynagradzania”.

W związku z powyższym również członkowie Sejmowej i Senackiej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny widząc zagrożenie prowadzące do wyeliminowania kadry medycznej z DPS-ów wnioskują do Prezesa Rady Ministrów o:

– skuteczne zapewnienie mieszkańcom domów pomocy społecznej dostępu do usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych,

– doprowadzenie do zmiany regulacji prawnych, dotyczących prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki w taki sposób, aby zatrudnienie w domach pomocy społecznej w okresie dłuższym niż 5 lat nie pozbawiało uprawnień do wykonywania zawodu i aby pielęgniarki zatrudnione w DPS-ach mogły bez przeszkód wykonywać świadczenia pielęgnacyjne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szanowna Pani Minister, wobec narastającej „fali” ogromnego niepokoju, związanego z faktami o których wspomniałam w niniejszym piśmie, raz jeszcze proszę o rozważenie istotnej i bardzo newralgicznej materii, jaką jest zabezpieczenie potrzeb pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych, a brak których pociągnie za sobą nieodwracalne skutki zdrowotne dla pensjonariuszy DPS-ów i dalsze konsekwencje dla profesjonalnego udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym pielęgniarskich) wykonywanych przez najlepiej wykwalifikowaną i przygotowaną do tego kadrę specjalistów.

W celu omówienia tak ważnej dla nas problematyki uprzejmie proszę o wyznaczenie w jak najkrótszym terminie spotkania z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Mam nadzieję, że wykaże Pani Minister wolę dialogu i nasze wspólne spotkanie zaowocuje konstruktywnym rozwiązaniami w materii, będącej przedmiotem niepokoju środowiska zawodowego.

W spotkaniu Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentować będzie: Elżbieta Buczkowska – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Elżbieta Garwacka-Czachor – Wiceprezes NRPiP, Dorota Urbańska – członek samorządu pielęgniarek i położnych, Dyrektor Domów Pomocy Społecznej w Pile.

Z wyrazami szacunku

Prezes
(-)Elżbieta Buczkowska

źródło informacji – strona internetowa NIPiP

Komentarze internautów na Portalu Pielęgniarek i Położnych w sprawie pielęgniarek DPS

  • a pewnie won z DPS-u, tylko że nie kazdy Dom chce podpisać kontrakty z funduszem, no to się pytam kto będzie udzielał pierwszej pomocy chorym – pogotowie za pół godziny? no chyba że chcą pozamykać te placówki, a chorzy na ulicę.
  • Nasz szef po namyśle stwierdził, że powiększy pro-morte!!!
  • To w jaki sposób będzie sprawowana opieka nad mieszkańcami DPS to ostatnia sprawa jaka obchodzi ministerstwo, tak samo jak to czy pielęgniarki na kontrakcie po 30 latach (i więcej) pracy będą miały co do garnka włożyć za płaconą minimalną stawkę ZUS przez wszystkie lata kontraktu. Pracowałem na kontrakcie i gdy nagle zachorowałem to przez pół roku nikt nie zainteresował się tym, iż żyję z rodziną za 530 zł po opłaceniu składki zdrowotnej (jak muszą robić to firmy). Zatem kontrakty…. Pakty…. Do diabła z nonsensem.
  • A może o to chodzi aby pozamykać DPS-y, chorzy sami się 'wykruszą’, a pigułki do szpitali i zapełni się dziury w brakach personelu.

Zobacz także:

Ministerstwo Zdrowia: pielęgniarki zatrudnione w DPS powinny zastąpić … pielęgniarki rodzinne.

Ministerstwo: dyrektorzy DPS-ów zatrudniają pielęgniarki nielegalnie. Powinni je zwolnić!

Pierwsza Pomorska Konferencja Pielęgniarek i Położnych Domów Pomocy Społecznej.

Interpelacje posłów i senatorów – pielęgniarka w DPS

Pielęgniarki w DPS finansowane przez NFZ?

Średnie wynagrodzenie pielęgniarek pracujących w DPS w poszczególnych województwach wacha się od 1255 zł do 2297 zł.

Z redakcyjnej poczty: Jestem pielęgniarką pracującą w ŚDS. Mam problem z odszukaniem regulacji płac w takich ośrodkach. Proszę o pomoc w odszukaniu danej tematyki.

Z całej Polski nadchodzą alarmujące sygnały, że pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej rezygnują z pracy, przenosząc się do zakładów opieki zdrowotnej.

Z redakcyjnej poczty: kiedy jest szansa na podwyżki dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS?

Już w lipcu 2006 roku zwracaliśmy uwagę na niesprawiedliwe potraktowanie przez sejm, w ustawie o podwyżkach pielęgniarek wykonujących zawód w DPS. Także ustawa 203 nie objęła tej grupy pielęgniarek.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8218 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze