Pielęgniarki – dyrektor daje podwyżki, teraz je zoptymalizuje.

2 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – dyrektor daje podwyżki, teraz je zoptymalizuje.

Pismo dyrektora do pracowników szpitala…

Lubliniec, dnia 27.09.2022 r.

SPZOZ-II/073/58/2022

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy – Oddział Terenowy w Lublińcu

Komisja Zakładowa Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – Zakładowa Organizacja Związkowa przy SPZOZ w Lublińcu

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej

dotyczy: przeprowadzenia zmian warunków pracy i płacy wybranych grup personelu SPZOZ w Lublińcu

Niniejszym zawiadamiam, że zamierzam wprowadzić zmiany warunków pracy i płacy wybranych grup personelu SPZOZ w Lublińcu. Zmiany wynikają z przyczyn ekonomicznych, to jest bardzo trudnej sytuacji Szpitala oraz z konieczności dostosowania współczynników pracy określonych w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2021.1801 – t.j. ze zm.) do kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

W związku z tym, na podstawie art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2018.1969 – t.j. ze zm.) – która w tym przypadku, tj. w przypadku możliwości dokonywania wypowiedzenia warunków pracy i płacy (a nie wypowiedzenia definitywnego) – również ma zastosowanie, przedstawiam Państwu następujące informacje:

Obecnie w Szpitalu na podstawie umowy o pracę jest zatrudnionych 272 pracowników, w tym 117 pielęgniarek oraz 23 położne.

Zamiar w.w. zmian dotyczy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, tj. 31 pielęgniarek i 11 położnych, łącznie 42 pracowników w okresie IV kwartału 2022 r. Nie przewiduje się różnicowania pracowników co do kolejności zmiany ich warunków pracy i płacy.

W doborze kryterium zmian warunków pracy i płacy, wzięto pod uwagę tytuł zawodowy (magister pielęgniarstwa/położnictwa oraz magister pielęgniarstwa/położnictwa ze specjalizacją) oraz współczynnik pracy 1,17 (porozumienie Pracodawcy i OZZPiPZOZ przy SPZOZ w Lublińcu, z dnia 09.07.2020 r.).

… w sprawie optymalizacji wynagrodzeń

Propozycją rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzoną zmianą warunków pracy i płacy jest zmiana współczynnika pracy, wynikającego z Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2021.1801 – t.j. ze zm.) z:
– 1,29 na 1,02 (magister pielęgniarstwa/położnictwa ze specjalizacją)
– 1,02 na 0,94 (magister pielęgniarstwa/położnictwa)
– 1,17 (porozumienie Pracodawcy i OZZPiPZOZ przy SPZOZ w Lublińcu, z dnia 09.07.2020 r.) odpowiednio zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami na współczynnik 1,02 oraz 0,94.

Uprzejmie informuję, iż przysługuje Państwu możliwość zgłoszenia propozycji, dotyczących w.w. spraw.

Informuję także, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 w.w. Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2018.1969 – t.j. ze zm.) w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia niniejszego zawiadomienia, pracodawca i zakładowe organizacje związkowe zawierają porozumienie, natomiast zgodnie z art. 3 ust. 4 tej Ustawy: jeżeli nie jest możliwe zawarcie porozumienia, zasady postępowania (…) ustala pracodawca w regulaminie, uwzględniając, w miarę możliwości, propozycje przedstawione w ramach konsultacji przez zakładowe organizacje związkowe.

DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
mgr Marek Augustyn

źródło: lubliniecki.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.1 / 5. Ilość głosów: 10

Bądź pierwszym, który oceni wpis

557 artykułów

O autorze

Sekretarz redakcji, redaktor, specjalista ds. marketingu, reklamy i promocji. Koordynator wydawnictwa Ogólnopolskiej Gazety oraz Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Rola hurtowni medycznych w poprawie dostępności opieki zdrowotnej.

3 min czytania
Hurtownie medyczne są bardzo ważnym ogniwem w skutecznej opiece zdrowotnej. Dostarczają niezbędne materiały, sprzęt oraz leki do placówek na całym świecie. Tym…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarka z grupy drugiej słyszy: "masz najwyższe wykształcenie, to pomykaj".

2 min czytania
Ustawa skłóciła pracowników W kwietniowym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych opublikowaliśmy wiadomość pielęgniarki skierowaną do Redakcji Portalu. Pielęgniarka „zaszeregowana do grupy…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Wynagrodzenia pielęgniarek – pani posłanka "nie ogarnia tej kuwety".

4 min czytania
Wypowiedź posłanki na posiedzeniu sejmowej podkomisji zakłamuje, rzeczywisty problem w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek… W dzisiejszym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze
×
Aktualności

Dlaczego poszerzanie wykształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy to nieustający proces?