Pielęgniarki – dyrektor daje wypowiedzenia warunków pracy.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarki – dyrektor daje wypowiedzenia warunków pracy.

Siatka płac pielęgniarek i położnych – ustawa a prawo pracy pisane przez kierownika podmiotu leczniczego

Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych publikuje oryginalną treść wypowiedzenia warunków pracy pielęgniarce przez kierownika podmiotu leczniczego. Kuriozalne jest, że pracodawca nie uznaje posiadanych przez pielęgniarkę kwalifikacji a stanowisko pracy zostaje bez zmian. Dotychczas te kwalifikacje uznawał. Ba, brał z NFZ za to pieniądze!

Czy pracodawca w tym przypadku nie wyłudził środków finansowych od NFZ za okres od 1 lipca 2021, kiedy wykazał do NFZ daną pielęgniarkę w wyższej grupie siatki płac. Jeśli przyjmiemy taki tok rozumowania, a jest on całkowicie uzasadniony, to kierownik napisał sam na siebie donos.

Natomiast stwierdzenie zawarte w wypowiedzeniu, cytujemy: pracodawca przyjmuje wariant przejściowy i pośredni – to pisanie na nowo Kodeksu pracy.

Pracodawca w wypowiedzeniu w ogóle nie odnosi się do porozumienia ze związkami zawodowymi w zakresie sposobu podziału środków na wzrost wynagrodzeń. Natomiast gdy takiego porozumienia nie zawarto to kierownik podmiotu leczniczego powinien wydać stosowne zarządzenie w przedmiotowym zakresie. Jak tam uregulowano poruszone kwestie w wypowiedzeniu?

To tylko wstępna analiza poniższego wypowiedzenia warunków pracy pielęgniarki. Jedno jest pewne. Pielęgniarka została sprowadzona do roli niewolnika, natomiast kierownik podmiotu leczniczego poprzez radosną twórczość pisze nowe prawo pracy.

Przyjmując logikę kierownika, można w takim razie, tą daną pielęgniarkę przesunąć do punktu pobrań krwi. To stanowisko nie wymaga posiadania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Wobec powyższego kierownik mógł napisać do danej pielęgniarki: przyjmując wariant przejściowy i pośredni… zaszeregowuje panią do grupy… 7 tj, „inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny”.

Parafrazując słowa prezesa Kaczyńskiego kierownik podmiotu leczniczego należy jednak do „ludzkich panów”.

Cdn…

WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ

Działając w imieniu Pracodawcy, na zasadzie art. 42 § 1 w zw. z art. 32 § 1 i 2 Kodeksu pracy wypowiadam Pani warunki umowy o pracę zawartej od dnia …………. , w zakresie:

1. stanowisko: bez zmian

2. zajmowane przez pracownika stanowisko pracy zaliczane jest do 6 grupy zawodowej zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;

3. wynagrodzenie zasadnicze: 5323 PLN brutto.

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

Uzasadnienie wypowiedzenia warunków pracy pielęgniarce

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę obejmuje zmianę grupy zawodowej, do której zaliczani są w/w pracownicy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy. Zmiana wynika z konieczności weryfikacji ilości pracowników posiadających wymagane wykształcenie lub specjalizację, zgodnie z wymogami wynikającymi z właściwych przepisów prawa oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypisując pracowników do określonej grupy zawodowej z załącznika do w/w ustawy pracodawca zobowiązany jest uwzględnić kwalifikacje wymagane na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiocie leczniczym, a proces decyzyjny w tym zakresie musi odbywać się w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pracodawca obowiązany jest więc m.in. uwzględniać wymagane kwalifikacje dla określonych stanowisk pracy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej oraz w rozporządzeniach wydanych na mocy art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na chwilę obecną, mając na uwadze dotychczasową praktykę kwalifikowania do wyższej grupy zawodowej wszystkich pracowników z danym wykształceniem lub specjalizacją, niezależnie od wymagań stanowiskowych, pracodawca przyjmuje wariant przejściowy i pośredni – uwzględniający interesy każdej ze Stron.

Zgodnie z założeniem, wykształcenie lub specjalizacja danego pracownika będzie uwzględniana przy kwalifikacji do danej grupy zawodowej, pod warunkiem zgodności ze specjalizacją danego oddziału, w ramach którego zatrudniony jest dany pracownik. Według powyższego klucza, pracodawca składa wypowiedzenie zmieniające.

Jeżeli Pani przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, tj. do dnia …… nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowaną zmianę warunków umowy.

Jednocześnie informuję, że od niniejszego wypowiedzenia warunków płacy i pracy, służy Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Pracy – Sądu Rejonowego ………, ul. ………., w terminie 21 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Kierownik podmiotu leczniczego

źródło: korespondencja do redakcji pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.3 / 5. Ilość głosów: 12

Bądź pierwszym, który oceni wpis

552 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pomoc finansowa na zakup mieszkania - około 67 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Zakład Karny zatrudni do pracy pielęgniarki. Oferowane:– emerytura po 25 latach służby,– nagrody uznaniowe i jubileuszowe,– pomoc finansowa…
Aktualności

Chlorofil – właściwości zdrowotne i zastosowanie 

4 min czytania
Chlorofil to ważny składnik roślin, odpowiadający za prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy, a także za zielony kolor organizmów roślinnych. Spożywanie tego związku wraz…
AktualnościDodatki pielęgniarekNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Niewiarygodne - związek pielęgniarek za kompromisem w sprawie obniżenia współczynników pracy.

4 min czytania
Szpital zapowiada optymalizację współczynników pracy pielęgniarek i położnych Lubliniec 23.11.2022 rStarostwo PowiatoweRada Powiatu w Lublińcu W imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek…
Komentarze
×
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenie pielęgniarek i położnych

Jak sobie radzą pielęgniarki - trwają egzaminy specjalizacyjne.