Pielęgniarki – gigantyczne odszkodowania 55–71 tys. zł. za nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – gigantyczne odszkodowania 55–71 tys. zł. za nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

Sąd przyznał pielęgniarkom odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu…

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa pielęgniarek przeciwko szpitalowi o ustalenie odszkodowania:

1.zasądza od pozwanego na rzecz pielęgniarki kwotę 58927,56 zł ( pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 56/100) tytułem odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 41 135,45 zł ( czterdzieści jeden tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 45/100) od dnia 18 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty i od kwoty 17792,11 zł ( siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 11/100) od dnia 16 listopada 2023 r. do dnia zapłaty;

2.ustala, że wynagrodzenie zasadnicze tej pielęgniarki w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. wynosiło 5478 zł brutto ( pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych), w okresie od 1 lipca 2022 r. wynosiło 7304,66 zł brutto ( siedem tysięcy trzysta cztery złote 66/100), a od 1 lipca 2023 r. wynosi 8186,53 zł brutto ( osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 53/100);

3. zasądza od pozwanego na rzecz skarżącej pielęgniarki kwotę 4170 zł ( cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

4.wyrokowi w punkcie pierwszym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 5478 zł ( pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych).

Dalsza część artykułu pod sondą…

Z jakiego źródła najczęściej korzystasz w celu uzyskania aktualnych informacji w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych?

Dalsza część artykułu…

Powyższa pielęgniarka domagała się ustalenia treści umowy o pracę łączącej ją z pozwanym szpitalem poprzez ustalenie wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 5478 zł brutto w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz w kwocie 7304,66 zł brutto w okresie od 1 lipca 2022 r., a nadto zasądzenia od pozwanego tytułem odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 r. kwoty 41135,45 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia odpisu pozwu do dnia zapłaty. Ponadto pielęgniarka wniosła o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. (…)

Sprawa dotyczyła w sumie 7 pielęgniarek.

Pozostałe 6 pielęgniarek uzyskało odszkodowanie w wysokości:

  • 69825,50 zł
  • 55853,83 zł
  • 71085,30
  • 60273,75
  • 62838,86 zł
  • 58234,66 zł
  • plus wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W uzasadnieniu pielęgniarki podały, iż są zatrudnione w pozwanym szpitalu, posiadają duże doświadczenie zawodowe, ukończyły specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa. W pozwanym szpitalu wynagrodzenie zostało ukształtowane wg. Wytycznych ustawy z dnia 28 września 2022 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z tą ustawą grupy zawodowe podzielone według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku otrzymują wynagrodzenie ustalone jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze. W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2021 r. w pozwanym szpitalu powódki, otrzymują wynagrodzenie, które dostrzegalnie odbiega od wynagrodzenia 5 pielęgniarek legitymujących się wyższym wykształceniem magisterskim oraz specjalizacją, pomimo wykonywania przez nie jednakowej pracy. Od 1 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze 5 pielęgniarek z tytułem magistra i specjalizacją wynosiło 5478 zł, a od 1 lipca 2022 r. 7304,66 zł. W tym samym czasie skarżące pielęgniarki otrzymywały wynagrodzenie o niższe o około 1000 zł w okresie od 1 lipca 2021 r., a po 1 lipca 2022 r. nawet około 2000 zł.

źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.4 / 5. Ilość głosów: 123

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8232 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Suplementacja – co to jest, czy jest konieczna, co suplementować?

11 min czytania
Suplement diety to środek spożywczy stanowiący skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub tzw. inne działanie fizjologiczne….
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Sąd: na rękach pielęgniarek wyhodowano gronkowca.

4 min czytania
Sąd: w trakcie hospitalizacji pacjentki nastąpiło zakażenie odcewnikowe, w miejscu wkłucia kaniuli dożylnej typu venflon do żył powierzchownych okolicy prawego dołu łokciowego……
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarka i ratownik medyczny nie byli w stanie opanować zdarzenia masowego.

6 min czytania
Sąd ocenił działanie systemu ratownictwa medycznego wobec prośby o pomoc kierowanej przez pielęgniarkę i ratownika medycznego… Kontynuujemy publikację wyroku sądowego w sprawie…
Komentarze