Pielęgniarki – kolejny wzór pisma podwyżkowego.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – kolejny wzór pisma podwyżkowego.

SPROSTOWANIE


W treści publikacji „Pielęgniarki- kolejny wzór pisma podwyżkowego” opublikowanej w dniu 1 lipca 2022 r. podano wymagające sprostowania informacje. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych odegrał jakąkolwiek rolę w dzieleniu pielęgniarek i położnych na lepsze i gorsze. Nieprawdą jest również, że OZZPIP narzucił zróżnicowanie wynagrodzenia zasadniczego, gdyż Związek nie ma uprawnień w zakresie stanowienia prawa. Związek działa w interesie pielęgniarek i położnych, popiera jedynie rozwiązania legislacyjne poprawiające ich status, w tym zarobki oraz zapewniające równe i sprawiedliwe traktowanie. Związek nie jest autorem projektów siatki płac pielęgniarek i położnych, gdyż przepisy ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego określają jedynie najniższe wysokości wynagrodzeń zasadniczych – ustawa ta nie tworzy siatki płac.
W imieniu OZZPIP
Robert Sagan, radca prawny

Podwyżki w ochronie zdrowia – porozumienia w podmiotach leczniczych

Znowelizowana ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych reguluje kwestię tzw. porozumień płacowych.

W przedmiotowym porozumieniu określa się sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego. Jeżeli stosowne porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala w drodze zarządzenia kierownik podmiotu leczniczego.

Termin zawarcia porozumienia

Ustawa reguluje tę kwestię w następujący sposób:

Porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, zawiera się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.

Ustawę w dniu 28 czerwca 2022 roku podpisał prezydent. W tym samym dniu ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Natomiast „ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.

Wobec powyższego w terminie do dnia 13 lipca 2022 roku powinno zostać zawarte przedmiotowe porozumienie.

Strony porozumienia – związki zawodowe, w tym OZZPiP

Stroną powyższego porozumienie w poszczególnych zakładach pracy będą także pielęgniarki i położne. Reprezentowane przez różne związki zawodowe, w tym także zakładowe organizacje Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych.

Wszystkim jest znana rola OZZPiP w dzieleniu pielęgniarek i położnych na lepsze i gorsze. Jest rzeczą karygodną, że związek pielęgniarek, w sytuacji braku określenia kompetencji zawodowych, po różnych formach kształcenia pielęgniarek i położnych, narzucił zróżnicowanie wynagrodzenia zasadniczego.

Związek jest autorem kilku projektów siatki płac pielęgniarek i położnych. Niestety ostatni z nich, także przewidywał zróżnicowanie wynagrodzeń zasadniczych w kwocie 1100 PLN. Na taką dyskryminację oraz niesprawiedliwość oraz odzieranie z godności zawodowej części najbardziej doświadczonej kadry pielęgniarskiej nigdy nie było zgody naszego środowiska zawodowego.

Ostatecznie sejm uchwalił ustawę, która wprowadza kominy płacowe w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych, sięgające 2 tys. PLN na samym wynagrodzeniu zasadniczym.

Czy przewodniczące zakładowych organizacji związku pielęgniarek podpiszą niekorzystne porozumienie dla osób z grupy 6

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych jeszcze raz przypomina jaką „pułapkę” zastawił ustawodawca na kierowników podmiotów leczniczych.

Jak mają się w tej sytuacji zachować dyrektorzy? Z jednej strony mają dostosować płace do wymogów siatki płac. Z drugiej strony podporządkować się zasadom wynikającym z Kodeksu pracy. Jednakowa płaca za jednakową pracę. Wobec powyższego pytają autora siatki płac – ministra zdrowia, o stanowisko. Minister odpowiada: ustawa nie wprowadza siatki płac, to dyrektor odpowiada za kształtowanie polityki płacowej w podmiocie leczniczym. I musi ta polityka oczywiście być zgodna z zasadami Kodeksu pracy.

W dniu wczorajszym opublikowaliśmy wzór pisma pielęgniarki z grupy 6 do kierownika podmiotu leczniczego. Szczegóły sprawy w artykule pt. Gorsza pielęgniarka napisała pismo do dyrektora.

Wzór pisma do zakładowej organizacji związku pielęgniarek

Pani
………………………………………….
Przewodnicząca zakładowej organizacji OZZPiP

w miejscu

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw – Dziennik Ustaw poz. 1352 z dnia 28 czerwca 2022 roku – zwracam się do Pani z następującym wnioskiem.

Przedmiotowa ustawa dzieli pielęgniarki na trzy grupy, które są przypisane w pozycji 2, 5 oraz 6 tabeli zaszeregowania. Zgodnie z przedmiotowym podziałem zostałam zaszeregowana w grupie 6.

Taki stan rzeczy nie odzwierciedla realiów wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarki i położnej. Pielęgniarki z grupy 2 i 5 oraz 6 posiadają ten sam zakres obowiązków i uprawnień – kompetencji zawodowych. Także samo ministerstwo zdrowia podkreśla, że nie ma określonych odmiennych kompetencji zawodowych pielęgniarek w grupie 2, 5 oraz 6.

Wobec powyższego gradacja finansowa, sięgająca 2 tys. PLN, pomiędzy pielęgniarkami jest niezgodna z przepisami prawa wynikającymi z Kodeksu pracy oraz sprawiedliwością społeczną.

Dlatego wzywam panią przewodniczącą do zawarcia porozumienia płacowego, zgodnego z zasadą: jednakowa płaca za jednakową pracę.

Obecnie podstawowym zadaniem zakładowych organizacji OZZPiP jest przeciwdziałanie dyskryminacji części pielęgniarek i położnych. Związek nie ma prawa podpisywać porozumienie legitymizującego dyskryminację płacową. Może nie podpisywać porozumienia. Prawo, w takiej sytuacji nadaje kompetencje, kierownikowi podmiotu leczniczego, do wydania stosownego zarządzenia.

W przypadku podpisania przez panią przewodniczącą porozumienia, które będzie miało charakter dyskryminujący moją osobę, swoich praw będę dochodzić przed Sądem Pracy.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.1 / 5. Ilość głosów: 147

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7448 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka & kosmetyczka. Kontrowersje wokół stawki godzinowej.

2 min czytania
Stawka godzinowa pielęgniarek Niedawno opublikowaliśmy na facebookowym fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych post z komentarzem porównującym stawkę godzinową pracy pielęgniarek i…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Książka "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego" dla pielęgniarek.

1 min czytania
Literatura dla pielęgniarek i położnych W książce “Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego” przedstawiono jednostki chorobowe, diagnostykę, metody operacyjnego leczenia, możliwości powikłań oraz działania pielęgnacyjne,…
AktualnościNowa siatka płac

Oszczędności na pielęgniarkach – dyrektor obciął pielęgniarkom wymiar czasu pracy.

4 min czytania
Przykład sposobu wprowadzania wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych Poniżej publikujemy treść artykułu z dnia 6 sierpnia 2022 roku, autorstwa redaktor…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Gorsza pielęgniarka napisała pismo do dyrektora.