Pielęgniarki – kontrole NFZ – stwierdzone nieprawidłowości w samodzielnym podawaniu leków.

3 min czytania
AktualnościPraktyka zawodowaUprawnienia pielęgniarek
Pielęgniarki – kontrole NFZ – stwierdzone nieprawidłowości w samodzielnym podawaniu leków.

Praktyka zawodowa pielęgniarek – kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia

Na stronie internetowej centrali NFZ opublikowano szczegółową informację o wynikach kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych przez Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 r. Poniżej publikujemy niektóre wyniki kontroli, które wykazały nieprawidłowości w zakresie praktyki zawodowej pielęgniarek.

Brak odpowiedniej liczby pielęgniarek

Temat kontroli: Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie nefrologia – hospitalizacja. Okres objęty kontrolą:  01.01.2019 r. -31.12.2019 r. 01.12.2021 r. – 28.02.2022 r.

Na podstawie opisanych ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia negatywnie ocenia realizację kontrolowanej umowy. Ustalone nieprawidłowości: 1. Brak spełnienia obowiązującego standardu dotyczącego zapewnienia liczby pielęgniarek w przeliczeniu na liczbę łóżek. 2. Brak zasadności prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego w warunkach szpitalnych. 3. Niezgodność danych sprawozdawczych.

Zalecono: 1. Dostosowanie liczby etatów pielęgniarskich na jedno łóżko. 2. Kwalifikowanie i realizowanie świadczeń medycznych. 3. Przekazywanie w raportach statystycznych danych zgodnych ze stanem faktycznym, udokumentowanym zapisami indywidualnej dokumentacji medycznej oraz zgodnych z zasadami kodowania.Skutki finansowe: 8 719,02  zł (kara umowna na podstawie § 30 OWU).

NFZ – pielęgniarki podają samodzielnie leki i nie informują lekarza

Temat kontroli: Realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym.Okres objęty kontrolą: od 01.05.2020 r. do 31.12.2021 r.

Oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami: 1. Prowadzenie dokumentacji medycznej, z nieprawidłowościami polegającymi na:- dokonaniu sprzecznych wpisów w historii choroby 1 świadczeniobiorcy z wpisami w wykazie raportów pielęgniarskich (umowa z 2020 r.);- braku w historii choroby 1 świadczeniobiorcy opisu konsultacji lekarza psychiatrii oraz uzasadnienia zmiany oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy wg skali Barthel (umowa z 2021 r.).

Oceniono negatywnie: 1. Niespełnianie warunków wymaganych dotyczących personelu udzielającego świadczeń tj.:- udzielanie świadczeń przez personel bez wymaganych kwalifikacji zawodowych na stanowisku terapeuty zajęciowego (umowa z 2020 r. i 2021 r.) oraz opiekuna medycznego (umowa z 2021 r.). 2. Realizację i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej tj.: umowa z 2020 r.:- samodzielne podawanie przez pielęgniarki produktów leczniczych, które nie są wskazane w załączniku do rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego;- niepoinformowanie lekarza zakładu o samodzielnym podaniu świadczeniobiorcy produktów leczniczych przez pielęgniarkę; – niezapewnienie świadczeniobiorcy konsultacji lekarza psychiatrii; – niezbadanie świadczeniobiorcy przez lekarza zakładu minimum 2 razy w tygodniu; – nierealizowanie przez lekarza zakładu porad na wezwanie w razie potrzeby;

Umowa z 2021 r.: – samodzielne, bez zlecenia lekarskiego podawanie świadczeniobiorcy przez pielęgniarkę produktu leczniczego, który nie jest wskazany w załączniku do rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego oraz niepoinformowanie zakładu o krwawieniu z jamy ustnej i podaniu ww. produktu leczniczego; – nierealizowanie przez lekarza zakładu porad na wezwanie w razie potrzeby.

Zalecenia pokontrolne :1. Zapewniać realizację świadczeń przez personel o kwalifikacjach zgodnych z wymogami określonymi w rozporządzeniu MZ dnia 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658 z późn. zm.). 2. Zapewniać opiekę lekarską zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, wymogami określonymi w załączniku do ww. rozporządzenia MZ oraz stosownie do stanu zdrowia świadczeniobiorcy. 3. Stosować samodzielnie przez pielęgniarkę produkty lecznicze, które są wskazane w załączniku do rozporządzenia MZ z dnia 28.02.2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. 2017 r. poz. 497). 4. Informować lekarza zakładu o samodzielnym podaniu produktów leczniczych przez pielęgniarkę, zgodnie z rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. 5. Prowadzić dokumentację medyczną, zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.). Skutki finansowe kontroli:- kara umowna: 23 005,09 zł

Śródtytuły oraz linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

źródło: NFZ – 14 września 2022 roku

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.8 / 5. Ilość głosów: 5

Bądź pierwszym, który oceni wpis

484 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Od 7305 PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek W dniu dzisiejszym publikujemy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych ofertę pracy dla pielęgniarki. Pracodawca zamierza zatrudnić pielęgniarkę…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki w senacie o ustawie podwyżkowej.

4 min czytania
Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia W dniu 4 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, na której poruszano problemy dotyczące realizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach…
Aktualności

Pielęgniarki emerytki - uzupełniają 50% braki w kadrze pielęgniarskiej.

1 min czytania
Chaos w polityce kadrowej pielęgniarstwa Totalny chaos w polityce kadrowej pielęgniarstwa. Jedne szpitale zwalniają emerytki, inne dzięki pielęgniarkom emerytkom uruchamiają zamknięte oddziały….
Komentarze
×
Aktualności

Czym jest zespół stresu pourazowego?