Pielęgniarki LM mogą występować o odszkodowanie za okres 1 lipca 2021 – 30 czerwca 2022.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMUprawnienia pielęgniarek
Pielęgniarki LM mogą występować o odszkodowanie za okres 1  lipca 2021 – 30 czerwca 2022.

Ministerstwo zdrowia wykonało w 2021 roku kompletnie irracjonalne działania wobec pielęgniarek i położnych LM oraz SM

Do 30 czerwca 2021 roku pielęgniarki i położne absolwentki LM oraz SM były zaszeregowane w siatce płac w jednej grupie – najniższej.

Niespodziewanie minister zdrowia w maju 2021 roku zgłosił autopoprawkę rządu do ustawy o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Poprawka ta polegała na przeniesieniu pielęgniarek i położnych z tytułem licencjata do grupy wyższej – środkowej.

Tym sposobem osoby z licencjatem znalazły się w grupie osób z wyższym wykształceniem. To sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem rozwiązanie przeszło przez sejm, senat i podpisał prezydent.

Siatka płac od dnia 1 lipca 2021 roku miała poniższy układ:

GRUPA 8: Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa – 4 186 zł.
GRUPA 9: Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 3 772 zł.

Kolejne oblicze deprecjacji pielęgniarek

To zaskakujące rozwiązanie było sprzeczne z wykładnią… ministerstwa zdrowia. Wykładnia ta stanowiła, że pielęgniarka ze średnim wykształceniem ma takie same kompetencje zawodowe jak pielęgniarka z tytułem licencjata. Dodatkowo to rozwiązanie było sprzeczne z dyrektywą unijną w sprawie uznawania kwalifikacji personelu medycznego. Jak argumentował minister zdrowia to irracjonalne działanie? Tym, że pielęgniarki z wyższym wykształceniem – licencjackim – zostały zaszeregowane z innymi pielęgniarkami posiadającymi wykształcenie wyższe – grupa 8.

Tym sposobem kolejny raz odarto z godności zawodowej absolwentki pielęgniarskich szkół średnich, które posiadają długoletni staż pracy w zawodzie.

Minister zdrowia naprawia swój błąd i przesuwa pielęgniarki z licencjatem

Natomiast minister zdrowia w 2022 roku wykonuje odwrotne działanie. Przesuwa pielęgniarki z licencjatem do grupy najniższej, tam gdzie są zaszeregowane pielęgniarki ze szkół średnich. Z dniem 1 lipca 2022 roku.

Jak minister zdrowia argumentował swoje działanie w 2022 roku? Tym, że dzięki temu pielęgniarki LM oraz SM znajdą się w tej samej grupie co osoby z licencjatem. To taki ukłon w stronę absolwentek LM oraz SM, który miał być wyrazem uznania ich długoletniego doświadczenia i roli jaką odgrywają w ochronie zdrowia.

Czy można wymyślić coś głupszego? Bardziej infantylnego?

Działania ministra zdrowia podstawą odszkodowań dla pielęgniarek i położnych LM oraz SM

Wobec powyższej sytuacji oraz wyroku Sądu Okręgowego przyznającego odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu dla pielęgniarki LM – oczywistą sprawą jest, że pielęgniarki zaszeregowane od 1 lipca 2021 roku w grupie 9 mają mandat do uzyskania odszkodowania za dyskryminację płacową wobec pielęgniarek z licencjatem.

Tutaj podstawą roszczenia będą przepisy Kodeksu pracy a także dyrektywa unijna w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych personelu medycznego.

W jakiej wysokości mogą być przedmiotowe odszkodowania? Różnica w wynagrodzeniu zasadniczym pomiędzy grupą 8 a 9 siatki płac wynosiła 414 PLN. Razem za 12 miesięcy daje kwotę 4 968 PLN. Do tego należy policzyć pochodne od wynagrodzenia zasadniczego: dodatek stażowy, za pracę w porze nocnej oraz w niedzielę i święta.

Oczywiście pielęgniarka ma prawo wystąpić o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu także wobec grupy 7. Wynagrodzenie zasadnicze w tej grupie zaszeregowania wynosiło 5 478 PLN. Różnica pomiędzy grupą 7 a 9 wynosiła 1 706 PLN. Razy 12 miesięcy daje kwotę 20 472 PLN. Plus pochodne…

Kolejny artykuł poruszający zagadnienia związane z omawianą powyżej problematyką wkrótce na portalu.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.4 / 5. Ilość głosów: 68

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7606 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarka Józefa Szczurek-Żelazko w poszukiwaniu świadomości o płacach pielęgniarek.

2 min czytania
Pielęgniarka Józefa Szczurek-Żelazko autorką skandalicznych zapisów siatki płac pielęgniarek i położnych Najpierw ta pani coś wymyśliła, potem autorytatywnie wprowadziła w życie. Była…
Aktualności

Pielęgniarki pracujące za granicą o 24-godzinnych dyżurach.

2 min czytania
Pielęgniarki o pracy dobowej za granicą Praca pielęgniarek w systemie 24-godzinnym ma swoich zwolenników oraz rzesze osób, które zwracają uwagę na bezpieczeństwo…
Aktualności

Wiedza pielęgniarek na temat lewokomorowej niewydolności serca.

1 min czytania
Badania ankietowe wśród pielęgniarek i położnych Do redakcji pielegniarki.info.pl bardzo często zgłaszają się studenci pielęgniarstwa i położnictwa z prośbą o publikację kwestionariuszy…
Komentarze
×
Aktualności

Starsza pielęgniarka miała wyższą płacę niż młodsza. Czy to była dyskryminacja?