Pielęgniarki mają wystawiać zwolnienia L4.

4 min czytania
Aktualności
Pielęgniarki mają wystawiać zwolnienia L4.

Petycja do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

W dniu 24 lutego 2022 roku opublikowano petycję w sprawie poszerzenia kompetencji wybranej grupy pielęgniarek i położnych.

Poniżej publikujemy fragment petycji. Na końcu artykułu dla osób zainteresowanych podpisaniem przedmiotowej petycji zamieszczamy link. Petycję dotychczas podpisało ponad 600 osób.

Kompetencje felczera wzorem dla poszerzenia kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych

Zwracamy się z wnioskiem do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, jako do przedstawicieli naszego zawodu o wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, mających na celu poszerzenie kompetencji tych zawodów. W naszej ocenie najlepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie zapisów istniejącej ustawy o zawodzie felczera, na której można się wzorować w celu wykorzystania potencjału magistrów, licencjatów i specjalistów pielęgniarstwa i położnictwa. Jesteśmy przekonani, że nie wpłynie to na pogorszenie statusu zawodu, ale na zwiększenie jego atrakcyjności i prestiżu dla młodych osób, które zastanawiają się nad jego wyborem. Poza zachętą dla młodych ludzi byłaby to również zachęta dla innych pielęgniarek i położnych z tytułem mgr, licencjata czy specjalisty, które posiadają doświadczenie w zawodzie ale ze względu na warunki zdrowotne czy życiowe nie mogą pracować w trybie zmianowym na oddziałach szpitalnych. Część z tych osób, które chcą pracować dalej z pacjentem z pewnością w pełni wykorzystałyby swój potencjał, wiedzę i doświadczenie, w działaniu zawodowym opartym na poradzie pielęgniarskiej. Niestety aktualne ramy porady pielęgniarskiej nie są wystarczające z powodu braku narzędzi do pełnego wykorzystania ich możliwości. Jednak istnieją gotowe rozwiązania, które znajdujemy właśnie w ustawie o zawodzie felczera medycyny, która mogłaby być ich źródłem. Jak wiadomo, szkół felczerskich nie ma obecnie w Polsce, natomiast ustawa ciągle jest podstawą do działania dla niewielkiej grupy felczerów w kraju zamiast np. dla pielęgniarek i położnych. Zapisy tej ustawy przełożone na grupę pielęgniarek i położnych na pewno zostałyby bardzo dobrze wykorzystane w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach wykonywania samodzielnych działań pielęgniarskich i położniczych, zwłaszcza w okresie pandemii. Skutkowałoby to zwiększeniem dostępności dla pacjentów do podstawowej opieki zdrowotnej. Najważniejszymi elementami ustawy o zawodzie felczera, które widzimy jako pożądane w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, jest możliwość wystawiania ZUS ZLA do 14 dni.

Pielęgniarki i położne mają wystawiać druki L4

Podczas udzielania porady pielęgniarskiej byłoby to bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie w odniesieniu do pacjentów na pierwszym etapie choroby, którzy w ocenie pielęgniarki lub położnej nie wymagają konsultacji lekarskiej. Brak poprawy stanu zdrowia pacjenta lub pojawienie się nowych objawów chorobowych byłoby wskazaniem do wizyty u lekarza POZ w celu dalszej diagnostyki. Uważamy, że bez tego elementu, porada pielęgniarska nie będzie w pełni wykorzystywana, w celu zmniejszenia kolejek do lekarza POZ dla pacjentów bardziej potrzebujących.

Wystawianie zwolnienia L4 to wykorzystanie kompetencji pielęgniarek i położnych

Rozwiązanie to, pozwoli również na pełne wykorzystanie porady pielęgniarki i położnej w indywidualnych praktykach. Na tę chwilę, z uwagi na brak możliwości wystawiania przez pielęgniarki i położne zwolnień, pacjent, który został zbadany przez pielęgniarkę lub położną oraz otrzymał receptę na produkt leczniczy np. antybiotyk, musi zostać skierowany również do lekarza, tylko w celu wystawienia zwolnienia. Powoduje to znaczne wydłużenie czasu trwania samej wizyty, niezadowolenie chorego, konieczność jego dłuższego pobytu w podmiocie leczniczym, wydłużenie kolejek.

Również z tego względu pacjent postrzegać będzie wizytę u pielęgniarki/położnej za kłopotliwą, gdyż będzie musiał i tak iść do lekarza po zwolnienie. Pacjenci tym samym, bez tego dodatkowego świadczenia, niechętnie skorzystają z porady pielęgniarskiej /położniczej, gdyż będzie się to im kojarzyło, końcowo z wydłużeniem wizyty, niż jakby skierowali się od razu do lekarza. Tym samym cały sens porady pielęgniarskiej/położniczej bez możliwości wystawiania zwolnień, jest niepełny i nie wyczerpuje przesłanek kompletnego i niezbędnego świadczenia zdrowotnego, które powinno być udzielone w związku z sytuacją kliniczną chorego – przy którym wystarczająca jest pomoc pielęgniarska/położnicza.

W ustawie zasiłkowej zawarta jest grupa zawodowa felczerów, dlatego felczer ma prawo do wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy w myśl ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 21 maja 2021, Poz. 1133 nie dłużej niż 14 dni. Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny:

1) następuje po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny;

2) jest udokumentowane w dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Druk L4 wystawiony przez pielęgniarkę lub położną to dopełnienie porady pielęgniarskiej

Podczas porady pielęgniarskiej i położniczej wykonujemy badanie fizykalne pacjenta i dokumentujemy je w myśl tekstu z ustawy. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 o zawodzie felczera daje też możliwość orzekania o czasowej niezdolności do pracy na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej. W związku z tym, pielęgniarki i położne uprawnione do ordynacji i kontynuacji leków, a także posiadające dodatkowe specjalizacje, kursy lub umiejętności zdobyte w toku kształcenia “badanie fizykalne”, w myśl w/w przykładów, powinny mieć taką możliwość jak mówi ustawa o zawodzie felczera.

Uwaga! Powyższe poszerzenie kompetencji ma dotyczyć grupy zawodowej magistrów, licencjatów i specjalistów pielęgniarstwa i położnictwa.

Śródtytuły oraz linki pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.2 / 5. Ilość głosów: 33

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7998 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izby pielęgniarskie - wotum nieufności dla wiceprezesa.

2 min czytania
Działalność Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnychul. Romana Maya 5664-500 Szamotuły Szamotuły, dnia 16.10.2023г. Stanowisko w sprawie artykułu opublikowanego…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Szkolenia pielęgniarek - ponad 6 tys. pielęgniarek odbywa specjalizacje w jednej dziedzinie pielęgniarstwa.

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki pozwala pielęgniarce objąć specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym,…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Zarobki pielęgniarek – poseł: ustawa jest zła, trzeba napisać ją od początku.

3 min czytania
W środę debata o wynagrodzeniach pielęgniarek. Zwycięży wazeliniarstwo czy potrzeba rozwiązania gigantycznego problemu W ostatnich artykułach redakcyjnych Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze
×
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka - to jest możliwe. Miałam takiego pacjenta.