Pielęgniarki – minister dookreśli kompetencje z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

2 min czytania
AktualnościUprawnienia pielęgniarek
Pielęgniarki – minister dookreśli kompetencje z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

Ministerstwo prowadzi prace mające na celu dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych

Dnia 14 kwietnia 2023 r. Posłowie RP – Marcelina Zawisza, Adrian Zandberg, Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek, Maciej Konieczny zgłosili interpelację w sprawie realizacji Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce. Jednym z elementów tej interpelacji była poniższa kwestia – przytaczamy fragment.

Zobacz także:

(…) Z zadowoleniem przyjmuję zmiany, które poszerzyły nieznacznie uprawnienia pielęgniarek w odniesieniu do szczepień ochronnych oraz wystawiania recept, jest to jednak kropla w morzu działań, które można było podjąć na przestrzeni kilku lat obowiązywania ww. dokumentu. Jednak w zakresie działu: Rola i kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia założono, że do roku 2023 powstaną standardy organizacyjne i standardy postępowania określające zadania i kompetencje pielęgniarek i położnych w wielu obszarach pielęgniarstwa, w tym zwłaszcza w pielęgniarstwie nefrologicznym, operacyjnym, podstawowej opiece zdrowotnej, stacjonarnej i domowej opiece długoterminowej, opiece ginekologicznej. (…)

W dniu 24 maja 2023 r. Podsekretarz Stanu Piotr Bromber udzielił odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Poniżej publikujemy fragment.

(…) Wprowadzane są też nowe możliwości rozwoju zawodowego dla pielęgniarek i położnych (nowe obszary kompetencyjne), tj. pielęgniarki i położne posiadające tytuł magistra, mogą kształcić się w specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień, natomiast pielęgniarkom posiadającym tytuł magistra umożliwiono rozszerzanie swoich kompetencji w ramach nowej dziedziny specjalizacji: chirurgiczna asysta lekarza.

W 2023 roku pielęgniarki systemu uzyskały nowe kompetencje, tj. możliwość stwierdzania zgonu w ramach czynności ratunkowych oraz podjęcia czynności ratunkowych bez zgody pacjenta, jeżeli ten ze względu na swój stan takiej zgody nie będzie mógł wyrazić.

Trwają prace nad dalszym rozszerzaniem kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych m.in. w zakresie rozszerzenia wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne oraz umożliwienia pielęgniarkom i położnym kwalifikowania do wszystkich zalecanych szczepień u osób dorosłych oraz wykonywania tych szczepień.

W kwestii wypracowania standardów organizacyjnych z określeniem roli i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w wybranych dziedzinach pielęgniarstwa, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace nad standardami priorytetowymi w bieżącym roku, tj. na podstawie delegacji ustawowej art. 10 ust. 4i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2280). Tworzony jest harmonogram prac w zakresie standardów organizacyjnych wynikających z art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia wspólnie z przedstawicielami samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych prowadzi prace mające na celu dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia, z uwzględnieniem poziomu ich wykształcenia. Przewiduje się, że prace w tym zakresie zakończą się w czerwcu br., a wypracowany materiał stanie się podstawą do dalszych prac nad standardami organizacyjnymi. (…)

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.7 / 5. Ilość głosów: 25

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8263 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki zgłosiły się do biura poselskiego.

3 min czytania
Posłanka pisze do ministra zdrowia po spotkaniu z pielęgniarkami w biurze poselskim… Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie nieuznawania przy ustalaniu minimalnego…
Aktualności

Młodzi pasjonaci medycyny i nauk biologicznych - co oferuje CosinusYoung przyszłym lekarzom?

2 min czytania
Wybór liceum to ważny krok w kierunku przyszłej kariery zawodowej. Rozwój zainteresowań w szkole ponadpodstawowej z pewnością zaprocentuje w przyszłości i ułatwi…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Wynagrodzenie za wyższe wykształcenie 400 PLN większe.