Pielęgniarki – minister dookreśli kompetencje z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

2 min czytania
AktualnościUprawnienia pielęgniarek
Pielęgniarki – minister dookreśli kompetencje z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

Ministerstwo prowadzi prace mające na celu dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych

Dnia 14 kwietnia 2023 r. Posłowie RP – Marcelina Zawisza, Adrian Zandberg, Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek, Maciej Konieczny zgłosili interpelację w sprawie realizacji Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce. Jednym z elementów tej interpelacji była poniższa kwestia – przytaczamy fragment.

Zobacz także:

(…) Z zadowoleniem przyjmuję zmiany, które poszerzyły nieznacznie uprawnienia pielęgniarek w odniesieniu do szczepień ochronnych oraz wystawiania recept, jest to jednak kropla w morzu działań, które można było podjąć na przestrzeni kilku lat obowiązywania ww. dokumentu. Jednak w zakresie działu: Rola i kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia założono, że do roku 2023 powstaną standardy organizacyjne i standardy postępowania określające zadania i kompetencje pielęgniarek i położnych w wielu obszarach pielęgniarstwa, w tym zwłaszcza w pielęgniarstwie nefrologicznym, operacyjnym, podstawowej opiece zdrowotnej, stacjonarnej i domowej opiece długoterminowej, opiece ginekologicznej. (…)

W dniu 24 maja 2023 r. Podsekretarz Stanu Piotr Bromber udzielił odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Poniżej publikujemy fragment.

(…) Wprowadzane są też nowe możliwości rozwoju zawodowego dla pielęgniarek i położnych (nowe obszary kompetencyjne), tj. pielęgniarki i położne posiadające tytuł magistra, mogą kształcić się w specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień, natomiast pielęgniarkom posiadającym tytuł magistra umożliwiono rozszerzanie swoich kompetencji w ramach nowej dziedziny specjalizacji: chirurgiczna asysta lekarza.

W 2023 roku pielęgniarki systemu uzyskały nowe kompetencje, tj. możliwość stwierdzania zgonu w ramach czynności ratunkowych oraz podjęcia czynności ratunkowych bez zgody pacjenta, jeżeli ten ze względu na swój stan takiej zgody nie będzie mógł wyrazić.

Trwają prace nad dalszym rozszerzaniem kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych m.in. w zakresie rozszerzenia wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne oraz umożliwienia pielęgniarkom i położnym kwalifikowania do wszystkich zalecanych szczepień u osób dorosłych oraz wykonywania tych szczepień.

W kwestii wypracowania standardów organizacyjnych z określeniem roli i kompetencji zawodowych pielęgniarki i położnej w wybranych dziedzinach pielęgniarstwa, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace nad standardami priorytetowymi w bieżącym roku, tj. na podstawie delegacji ustawowej art. 10 ust. 4i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2280). Tworzony jest harmonogram prac w zakresie standardów organizacyjnych wynikających z art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia wspólnie z przedstawicielami samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych prowadzi prace mające na celu dookreślenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia, z uwzględnieniem poziomu ich wykształcenia. Przewiduje się, że prace w tym zakresie zakończą się w czerwcu br., a wypracowany materiał stanie się podstawą do dalszych prac nad standardami organizacyjnymi. (…)

źródło: sejm.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.7 / 5. Ilość głosów: 25

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7908 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – pomysł związkowców - nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy.

1 min czytania
Związek pielęgniarek ma pomysł na zatrzymanie emerytek w pracy Na profilu Facebooku jednej z organizacji zakładowych związku pielęgniarek zamieszczono poniższa informację: „W…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Podwyżki pielęgniarek – liczba skarg znikoma.

2 min czytania
Posiedzenie zespołu omawiającego podwyżki w podmiotach leczniczych 29 sierpnia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Poświęcono je głównie kwestiom finansowym,…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Możliwość wyboru kilku dyżurów.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Poszukiwana pielęgniarka do stałej współpracy na oddział chirurgii ogólnej w Łodzi. Wynagrodzenie: 70 PLN brutto/godzinę Umowa: umowa zlecenie lub…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki z grupy 6 złożyły pozew. Zobacz jakie wynagrodzenie zaproponował szpital w negocjacjach.