Pielęgniarki – ministerstwo o kształceniu podyplomowym pielęgniarek.

11 min czytania
Aktualności


Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

Warszawa, dnia 14 lutego 2020 r.

Poz. 10

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Zobacz także: Praca w Niemczech dla pielęgniarek – zarobki do 2000 €.

Na podstawie § 4 ust. 5 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 78) w związku z art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Podzespoły merytoryczne do spraw opracowania szczegółowych zmian w poszczególnych zakresach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, zwane dalej „Podzespołami”.

2. Podzespoły są organami pomocniczymi ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2. Powołuje się następujące Podzespoły merytoryczne:

1) Podzespół do spraw nadawania uprawnień do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;

2) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego;

3) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego;

4) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego;

5) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego;

6) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej;

7) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej;

8) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

9) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;

10) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;

11) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;

12) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego;

13) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-onkologicznego dla położnych;

14) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa w intensywnej opiece położniczo-neonatologicznej dla położnych;

15) Podzespół do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.

§ 3. 1. W skład Podzespołu do spraw nadawania uprawnień do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wchodzą:

1) Przewodnicząca – Grażyna Iwanowicz-Palus – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego;

2) Beata Szlendak – Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;

3) Mariola Głowacka – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

4) Katarzyna Tymińska – Członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;

5) Aleksandra Gaworska-Krzemińska – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

2. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego wchodzą:

1) Przewodnicząca – Alicja Szewczyk – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego;

2) Mariusz Wysokiński – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa województwa lubelskiego;

3) Agnieszka Karczewska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego województwa lubelskiego.

3. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego wchodzą:

1) Przewodnicząca – Krystyna Piskorz-Ogórek – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego;

2) Urszula Chrzanowska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego województwa podlaskiego;

3) Ewa Kulbaka – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego województwa lubelskiego.

4. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego wchodzą:

1) Przewodnicząca – Dorota Kozieł – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego województwa świętokrzyskiego;

2) Regina Sierżantowicz – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego województwa podlaskiego;

3) Ewa Sztuczka – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego województwa kujawsko – pomorskiego.

5. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego wchodzą:

1) Przewodnicząca – Małgorzata Pasek – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego;

2) Małgorzata Matczuk – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla województwa lubelskiego;

3) Ewa Czeczelewska – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach.

6. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej wchodzą:

1) Przewodnicząca – Izabela Kaptacz – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej;

2) Anna Białoń-Janusz – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej województwa małopolskiego;

3) Marcin Wiśniewski – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej województwa kujawsko-pomorskiego.

7. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej wchodzą:

1) Przewodnicząca – Mariola Rybka – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej;

2) Iwona Malinowska-Lipień – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej województwa małopolskiego;

3) Iwona Markiewicz – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej województwa śląskiego.

8. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki wchodzą:

1) Przewodniczący – Stanisław Wojtan – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) Małgorzata Knap – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki województwa świętokrzyskiego;

3) Marzena Kotus – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki województwa lubelskiego.

9. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego wchodzą:

1) Przewodniczący – Damian Czarnecki – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;

2) Nadzieja Sołowiej – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego województwa podlaskiego;

3) Jolanta Chmielowiec – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego województwa lubuskiego.

10. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego wchodzą:

1) Przewodnicząca – Beata Ostrzycka – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego;

2) Małgorzata Konarska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego województwa mazowieckiego;

3) Maria Matusiak – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego województwa zachodniopomorskiego.

11. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego wchodzą:

1) Przewodnicząca – Anna Szczypta – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;

2) Edyta Synowiec – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego województwa małopolskiego;

3) Katarzyna Salik – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego województwa dolnośląskiego.

12. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego wchodzą:

1) Przewodnicząca – Ewa Kądalska – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego;

2) Beata Kiernozek – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego województwa warmińsko-mazurskiego;

3) Hanna Kachaniuk – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego województwa lubelskiego.

13. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-onkologicznego dla położnych wchodzą:

1) Przewodnicząca – Grażyna Iwanowicz-Palus – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego;

2) Edyta Barnaś – przedstawiciel Katedry Położnictwa Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego;

3) Agnieszka Wojno – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego województwa podlaskiego.

14. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa w intensywnej opiece położniczo–neonatologicznej dla położnych wchodzą:

1) Przewodnicząca – Grażyna Iwanowicz-Palus – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego;

2) Agnieszka Bień – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego województwa lubelskiego;

3) Dorota Matuszyk – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego województwa małopolskiego.

15. W skład Podzespołu do spraw wypracowania założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych wchodzą:

1) Przewodnicząca – Grażyna Iwanowicz-Palus – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego;

2) Bożena Kulesza-Brończyk – przedstawiciel Zakładu Położnictwa, Ginekologii i Opieki PołożniczoGinekologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;

3) Barbara Gardyjas – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego województwa śląskiego.

16. Członkowie Podzespołów wyrażają zgodę na udział w pracach Podzespołów.

17. Koordynatorem prac podzespołów w obszarze pielęgniarstwa jest Maria Kózka – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.

18. Koordynatorem prac podzespołów obszarze położnictwa jest Grażyna Iwanowicz-Palus – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

§ 4. 1. Do zadań Przewodniczącego Podzespołu należy w szczególności:

1) planowanie i organizowanie pracy Podzespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Podzespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Podzespołu;

4) przedłożenie do akceptacji Koordynatorów, o których mowa w § 3 ust. 17 i 18, efektów prowadzonych prac podzespołów, o których mowa w § 2 pkt 2–15, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 5.

2. Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia po otrzymaniu projektów zmian, o których mowa w § 5, dokona analizy i weryfikacji wypracowanych dokumentów celem ich przedstawienia Ministrowi Zdrowia.

§ 5. 1. Do zadań Podzespołu określonego w § 2 pkt 1 należy opracowanie propozycji dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które zostały określone w dokumencie, o którym mowa w ust. 3.

2. Do zadań Podzespołów określonych w § 2 pkt 2–15 należy opracowanie założeń do zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa w zakresie form kształcenia, ścieżek rozwoju zawodowego, trybu kształcenia i jego finansowania, które zostały określone w dokumencie o którym mowa w ust. 3.

3. Podstawą prac Podzespołów jest dokument pn. „Główne kierunki zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” wypracowany przez Zespół, o którym mowa w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz.78).

4. Podzespoły na pierwszym posiedzeniu ustalają główne kierunki zmian merytorycznych w przypisanych obszarach kształcenia podyplomowego oraz zakres prac w poszczególnych obszarach.

5. Po weryfikacji przez dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia propozycji i założeń, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw zdrowia powoła zarządzeniem Zespół do spraw zmian legislacyjnych który opracuje propozycje zmian w przepisach regulujących system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w oparciu o materiał wypracowany przez Zespół, o którym mowa w ust. 3 oraz Podzespoły powołane niniejszym zarządzeniem.

6. W pracach Podzespołów mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami zaproszone przez Przewodniczącego Podzespołu.

§ 6. 1. Podzespoły obradują na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

2. Podzespoły podejmują decyzje zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

4. Głosowania są jawne.

5. Z posiedzenia Podzespołu Sekretarz wyznaczony przez Przewodniczącego lub inny członek wyznaczony przez Przewodniczącego sporządza protokół.

6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje Przewodniczący i osoba go sporządzająca. Przewodniczący przekazuje protokół Koordynatorowi prac Podzespołu merytorycznego w zakresie pielęgniarstwa lub położnictwa, o których mowa w § 3 ust. 17 albo 18.

§ 7. 1. Z tytułu uczestnictwa w pracach podzespołów członkom Podzespołów oraz osobom, o których mowa w § 5 ust. 6, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Podzespołów, o których mowa w § 2, przysługuje zwrot kosztów podróży oraz kosztów noclegu na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 1700 zł na osobę. Zwrot kosztów będzie dokonany na podstawie przesłanych, w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Podzespołu, do Ministerstwa Zdrowia wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.

4. Wydatki związane z działalnością Podzespołów są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, w ramach budżetu projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 8. Obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Podzespołów zapewnia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

§ 9. Podzespoły zakończą swoją działalność po realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
W zastępstwie
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko


Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki. 2 600 PLN + premia motywacyjna. Mile widziane doświadczenie, uprawnienia – kursy kwalifikacyjne.

Pielęgniarstwo – co powinna wiedzieć pielęgniarka  – koronawirus 2019-nCoV – zasady postępowania.

Pielęgniarki – kontrole bezpośrednio na oddziałach i sprawdzanie rzeczywistej liczby łóżek.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7273 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Zmiana wynagrodzeń pielęgniarek.

3 min czytania
Nowy podział pielęgniarek i położnych a wysokość wynagrodzenia zasadniczego Ogromnym zaskoczeniem dla użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych jest zadziwiająca zgodność protestujących…
AktualnościNormy zatrudnienia

Głos pielęgniarek o normach zatrudnienia.

2 min czytania
Trwa walka o przywrócenie czegoś, co nigdy nie weszło w życie… Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r….
AktualnościNowa siatka płac

Współczynniki pracy pielęgniarek– jest ważny kompromis.

4 min czytania
Obowiązująca tabela wynagrodzeń pielęgniarek i położnych jest niesprawiedliwa i dyskryminująca w zakresie podziału na grupy W dniu wczorajszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek…
Komentarze