Pielęgniarki: MZ w sprawie nadużyć podczas szkoleń.

5 min czytania
Aktualności


Nadużycia podczas szkoleń dla pielęgniarek i położnych

Zobacz także: Pielęgniarki – Radio Maryja: przedstawiciele tego zawodu naruszyli kluczowe standardy.

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie nadużyć podczas kursów dla pielęgniarek

Szanowny Panie Ministrze,

jak informuje portal TVN24.pl w 2017 roku kilka tysięcy polskich pielęgniarek zapisało się na kursy doszkalające nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia, realizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Ich celem było uzyskanie nowych uprawnień, dających szansę na wyższe zarobki. Po pewnym czasie jednak firma, która organizowała szkolenia przerwała je i zniknęła, razem z pieniędzmi, które pielęgniarki zapłaciły za kursy. Oszukane osoby podjęły próbę kontaktu z organizatorem kursów, jednak ten nie odpowiada na pisma i telefony. Jak jednak informuje TVN24 firma ta stworzyła w ostatnim czasie nową ofertę szkoleń biznesowych.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy ministerstwo potwierdza powyższe doniesienia medialne dotyczące nadużyć podczas kursów dla pielęgniarek?

2. Jeżeli tak, czy ministerstwo jako organ nadzorujący kurs pomogło pielęgniarkom odzyskać utracone pieniądze? Czy udało się ustalić przyczynę przerwania szkolenia przez organizatora? Czy poniesie on konsekwencje swoich nadużyć?

Z wyrazami szacunku

Maciej Masłowski, Paweł Skutecki, Paweł Szramka

posłowie na sejm RP 

25 lipca 2019 roku 

 

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją z dnia 31 lipca 2019 r. nr 32887, przekazaną przez Pana Macieja Masłowskiego, Pana Pawła Skuteckiego, Pana Pawła Szramki, Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych realizowanego przez Organizatora kształcenia Interrete sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Nadużycia podczas kursów dla pielęgniarek – stanowisko ministerstwa

Uczestnicy szkoleń realizowanych przez Organizatora Kształcenia Interrete sp. z o. o. w restrukturyzacji zgłaszali do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwanego dalej „Centrum” oraz do Ministerstwa Zdrowia problemy związane z realizacją kształcenia podyplomowego, w szczególności związane z brakiem zapewnienia właściwej kadry dydaktycznej oraz z odwoływaniem zajęć lub ich nie realizowaniem. Po otrzymaniu pierwszych skarg, Centrum zwróciło się do 18 okręgowych izb pielęgniarek i położnych, na terenie których Organizator prowadził kształcenie, o podjęcie czynności kontrolnych oraz ewentualnych środków nadzorczego oddziaływania.

W tym miejscu warto wskazać, że zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z późn. zm.), organ prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe jest uprawniony do kontroli organizatorów kształcenia wpisanych do tego rejestru na zasadach i w zakresie określonym ustawą Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 83 ust 1 ww. ustawy przeprowadzone zostały czynności kontrolne u ww. Organizatora Kształcenia w zakresie realizacji 8 szkoleń specjalizacyjnych, co do których wpłynęło najwięcej uwag, tj. szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie:

1) pielęgniarstwa opieki paliatywnej – z terminem realizacji od 30 czerwca 2017 r.
do 31 grudnia 2018 r., w Otwocku;
2) pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – z terminem realizacji od 30
września 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r., w Piasecznie/Konstancinie;
3) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – z terminem realizacji
od 14 listopada 2017 r. do 12 lipca 2019 r., w Gdańsku;
4) pielęgniarstwa chirurgicznego – z terminem realizacji od 11 kwietnia 2018 r. do
19 lipca 2019 r., w Gdańsku.
5) pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek – z terminem realizacji
od 29 listopada 2017 r. do 6 kwietnia 2019 r., w Grodzisku Mazowieckim,
6) pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek – z terminem realizacji
od 5 stycznia 2018 r. do 5 maja 2019 r., w Grodzisku Mazowieckim,
7) pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek – z terminem realizacji
od 14 listopada 2017 r. do 6 kwietnia 2019 r., w Wałbrzychu,
8) pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek – z terminem realizacji od
5 stycznia 2018 r. – 5 maja 2019 r., w Rybniku.
Pierwsze czynności kontrolne odbyły się w terminie 14-15 lutego 2019 r., natomiast
drugie w terminie 4-5 kwietnia 2019 r.

W związku ze stwierdzeniem rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe w zakresie objętym kontrolą, Minister Zdrowia zgodnie z art. 83 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z późn.zm.) skierował wnioski o wykreślenie Organizatora kształcenia Interrete Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą: 50-078 Wrocław ul. Leszczyńskiego 4, z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, do:
1) Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach;
2) Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu;
3) Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku;
4) Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. do Ministra Zdrowia wpłynęła pierwsza Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora kształcenia, Interrete sp. z.o.o w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu.

Działania ministerstwa zdrowia w kwestii pomocy dla pielęgniarek 

Jednocześnie niezależnie od podejmowanych działań w przedmiotowej sprawie, wychodząc naprzeciw informacjom od uczestników specjalizacji dotyczących zamiaru przerwania, a następnie kontynuowania kształcenia na zasadach określonych w § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761), podjęto pilne prace dotyczące przygotowania takiej funkcjonalności w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK). W wyniku intensywnie prowadzonych prac została przygotowana funkcjonalność pozwalająca uczestnikowi specjalizacji rozpoczętej u Organizatora kształcenia Interrete Sp. z o. o., na jej przerwanie i kontynuowanie u innego organizatora.

Dodatkowo należy wskazać, że została zakończona procedura przetargowa, przedmiotem której był wybór organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, którzy będą prowadzili szkolenia specjalizacyjne dofinansowane z budżetu państwa w 2019 r. łącznie dla 2425 pielęgniarek i położnych. W związku z powyższym osoby poszkodowane przez ww. Organizatora kształcenia, zgodnie z ww. przepisami prawa mogą przerwać szkolenie i ponownie do niego przystąpić np. u organizatora kształcenia, który takie szkolenie będzie prowadził w ramach miejsc dofinansowywanych ze środków publicznych. Wówczas, dalsza realizacja szkolenia specjalizacyjnego dla osób zakwalifikowanych będzie odbywała się bezpłatnie. 

Jednocześnie, odnosząc się do kwestii dotyczącej indywidualnych rozliczeń finansowych z Organizatorem, uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia nie jest stroną umów, które zostały zawarte pomiędzy uczestnikami szkoleń a Organizatorem kształcenia (Organizator wszystkie szkolenia prowadził komercyjnie), nie dokonuje weryfikacji ani nie rozstrzyga spraw spornych powstałych na tle zawieranych umów, gdyż leży to w wyłącznej gestii właściwych sądów.

Z poważaniem
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

26 września 2019 roku 


Praca dla pielęgniarki od października. 2250 brutto. Do negocjacji…

Pielęgniarka naczelna z wykształceniem wyższym pedagogicznym? Tak!

Pielęgniarki napisały do Kaczyńskiego. Co będzie od stycznia 2020 roku?

Związek pielęgniarek "podnosi ALARM".


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8218 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo zboczyło z drogi opieki nad chorym.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Jakiś czas temu zamieściliśmy na naszym fanpage na Facebooku zamieściliśmy poniższy post. Wywołał on duże poruszenie oraz dyskusję. Poniżej przedstawiamy…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w PZU - gabinet zabiegowy i punkt pobrań.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Do łódzkiego zespołu PZU Zdrowie poszukiwana jest pielęgniarka/ pielęgniarz. Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracęWynagrodzenie: od 7 200 zł brutto/mies….
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - cztery wyroki sądowe.

3 min czytania
Wyroki sądowe dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych W bieżącym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych prezentujemy cztery wyroki sądowe dotyczące praktyki…
Komentarze