Pielęgniarki – od 1 lipca sześć poziomów uprawnień zawodowych w siatce płac.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarki – od 1 lipca sześć poziomów uprawnień zawodowych w siatce płac.

Kwalifikacje zawodowe posiadane przez daną pielęgniarkę czynnikiem determinującym wysokość wynagrodzenia

W dzisiejszym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych poinformujemy użytkowników pielegniarki.info.pl o wynikach prac zespołu ds. kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Zespół ten został powołany przez wiceministra zdrowia Piotra Brombera. Kilkanaście miesięcy temu. Jego prace związane były z licznymi zapowiedziami resortu zdrowia o konieczności ustalenia jakie kwalifikacje zawodowe są wymagane aby przypisać daną pielęgniarkę do jednej z grup siatki płac.

Jednym z zasadniczych wniosków zespołu jest konieczność znowelizowania ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych. Taki wniosek spotkał się z aprobatą zarówno izby oraz związku pielęgniarek. Nowelizacja ma dotyczyć zmiany zapisu o kwalifikacjach wymaganych na „kwalifikacje posiadane” przez daną pielęgniarkę lub położną.

Zaszeregowanie pielęgniarki w siatce płac nie będzie zależne od widzi mi się dyrektora podmiotu leczniczego

Nowelizacja ma obowiązywać od 1 lipca 2023 roku. Resort zdrowia zamierza, poprzez wprowadzenie zapisu o kwalifikacjach posiadanych, ograniczyć dowolność dyrektorów szpitali w sposobie zaszeregowania do jednej z grup personelu pielęgniarskiego w siatce płac. To właśnie liczne – bardzo odmienne – interpretacje kierowników podmiotów leczniczych doprowadziły według ministerstwa zdrowia do chaosu płacowego w ochronie zdrowia. Minister Bromber podkreślał, że tylko około 20% szpitali nie zaszeregowało żadnej pielęgniarki do 2 grupy. Wiceminister uważa, że obecne protesty w podmiotach leczniczych oraz wychodzenie pielęgniarek na ulice jest dowodem na konieczność pilnego uporządkowania systemu płacowego.

Zespół po przeglądzie regulacji prawnych w zakresie kwalifikacji zawodowych wymaganych od pielęgniarek i położnych doszedł do wniosku, że posiadanie przez pielęgniarkę lub położną tytułów magistra, specjalisty nie odzwierciedla zakresu uprawnień zawodowych danej pielęgniarki i położnej.

Zakres uprawnień zawodowych danej pielęgniarki zależny od daty ukończenia szkolenia, specjalizacji, szkoły wyższej

Podczas prac zespołu wypracowano narzędzie do obiektywnego przypisywania danej pielęgniarki do grupy w siatce płac. Bardziej szczegółowo chodzi o to, że np. ukończenie kursu kwalifikacyjnego wiąże się często z uzyskaniem podobnych uprawnień zawodowych jak w przypadku posiadania tytułu specjalisty. Tak jest w przypadku pielęgniarki systemu wykonującej zadania w ramach PRM lub pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania. W ten sposób resort zdrowia doprowadzi do sytuacji, że kurs kwalifikacyjny będzie brany pod uwagę przy zaszeregowaniu do danej grupy siatki płac. Do tej pory nie był. To przyczyni się do bardziej obiektywnego systemu wynagradzania personelu pielęgniarskiego i zaowocuje ustaniem stanu skłócenia personelu pielęgniarskiego. Tak twierdzi ministerstwo zdrowia.

Ponadto okazuje się, że ukończenie danej formy doskonalenia zawodowego w ramach ustawowego dokształcania podyplomowego pielęgniarek i położnych nie jest związane z nabyciem TAKICH SAMYCH uprawnień zawodowych. Przykładowo – ukończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego w roku np. 1983 lub po roku 2015 skutkowało uzyskaniem przez pielęgniarkę odmiennych uprawnień zawodowych. Dlaczego? Bowiem przez ostatnich 30 lat ulegały zasadniczej modyfikacji programy szkoleń. Wobec powyższego ich ukończenie skutkowało nabyciem ODMIENNYCH uprawnień zawodowych.

Taki sam problem występuje w przypadku ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo. W ostatnich latach program tych studiów przechodził znaczną modyfikację. Dlatego uprawnienia zawodowe absolwentów tych studiów są bardzo odmienne w zależności od roku uzyskania dyplomu.

Warto dodać, że na powyższe uwarunkowania zwracał uwagę Sąd Okręgowy, który 6 listopada 2022 roku w uzasadnieniu do wyroku zauważył:

„Nie ma racji pozwany, przywołując na uzasadnienie stosowanej dyferencjacji założenia i efekty szkolenia specjalizacyjnego i kursu kwalifikacyjnego opisane w programach opracowanych przez Centrum (…). Przede wszystkim dokumenty te nie mają charakteru normatywnego, przez co pozostawiają pracodawcy swobodę na kształtowanie zadań i odpowiedzialności pielęgniarek i położnych w sposób inny, niż w nich zaprezentowany. W rzeczywistości w pozwanym szpitalu zakres uprawnień, zadań, odpowiedzialności został sformułowany odmiennie od propozycji zawartych w tychże programach i zarazem jednakowo dla pielęgniarek, które ukończyły kurs kwalifikacyjny i szkolenie specjalizacyjne. Poza tym, informacje, zawarte w programach, do których odwoływał się pozwany, nie są miarodajne w realiach sprawy, gdyż odnoszą się do określonych form szkolenia aktualnych według daty ich sporządzenia, nie zaś kursów kwalifikacyjnych i szkoleń specjalizacyjnych FAKTYCZNIE ukończonych przez poszczególne pielęgniarki i położne zatrudnione na bloku operacyjnym wraz z powódką”. Sygn. akt IV P – upr 64/22.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowała narzędzie do obiektywnego zaszeregowania pielęgniarek w siatce płac

Wobec powyższych uwarunkowań minister zdrowia zlecił Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji szczegółowy przegląd uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych w kontekście daty ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, szkolenia specjalizacyjnego oraz kursu kwalifikacyjnego, a także niektórych kursów specjalistycznych.

Efektem tych prac jest opracowanie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji narzędzia informatycznego do automatycznego zaszeregowania danej pielęgniarki lub położnej do danej grupy w siatce płac. Agencja przedłożyła ministrowi zdrowia 6 poziomów uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych.

Powyższe narzędzie informatyczne ma w sposób transparentny wyznaczyć poziom uprawnień zawodowych danej pielęgniarki i położnej. Jak to się ma odbywać? Otóż, poprzez wpisanie w aplikacji danych np. daty uzyskania tytułu magistra pielęgniarstwa, ukończenia kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa anestezjologicznego system opracowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyznaczy jeden z 6 poziomów uprawnień zawodowych. Ministerstwo zdrowia podkreśla, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przy przypisywaniu danej pielęgniarki do jednego z poziomu uprawnień zawodowych uwzględniła także staż pracy w zawodzie. To ma być ukłon w stronę pielęgniarek i położnych posiadających wieloletni staż zawodowy.

Kolejny artykuł redakcyjny poświęcimy kwestii 6 poziomów uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych, które wypracowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.6 / 5. Ilość głosów: 71

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8296 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - zmiany w wynagrodzeniach w 2025 i 2026 roku.

2 min czytania
Bierność koalicji rządowej w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek z grupy 5 i 6 Nowa koalicja rządowa nie zrobiła nic do tej pory…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca zapewnia "konkurencyjne i atrakcyjne wynagrodzenie pakietowe".

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowatorska Klinika Medycyny Estetycznej premium, działającą w dziedzinie transplantacji włosów i trychologii, medycyny estetycznej, a także kosmetologii, chirurgii…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2025 r.

1 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek – propozycja ministerstwa W poniższym artykule, który pochodzi z lipcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zajmiemy się tematem związanym…
Komentarze
×
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Wypłaty pielęgniarek po 1 lipca 2023 po PESELU czy widzimisię dyrektorów.