Pielęgniarki – opinia Biura Analiz Sejmowych o projekcie autorstwa związku pielęgniarek (OZZPiP).

2 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – opinia Biura Analiz Sejmowych o projekcie autorstwa związku pielęgniarek (OZZPiP).

Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu o projekcie autorstwa związku pielęgniarek (OZZPiP)… Pada pytanie: jak zaproponowane rozwiązania płacowe mają się do norm obowiązujących w Kodeksie pracy.

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Połoznych publikuje fragment „opinii merytorycznej do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 33), autorstwa Wojciecha Zgliczyńskiego specjalisty ds. społecznych w Biurze Analiz Sejmowych.

Poniżej fragment przedmiotowej opinii w oryginalnym brzmieniu.

Niezależnie od oceny merytorycznej przedstawionego projektu ustawy nie bez znaczenia wydaje się również znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak proponowane zmiany, polegające na podwyższeniu współczynników służących do wyliczania wynagrodzeń, tylko wybranym grupom pracowników objętych regulacją o minimalnych wynagrodzeniach, mają się do zasady proporcjonalności i zasady niedyskryminacji, które są zapisane m.in. w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 275 z 25.10.2022, s. 33).

Nie bez znaczenia wydaje się również znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak zaproponowana zmiana w zakresie ustalania warunków wynagrodzenia polegająca na zastąpieniu przesłanki wymagania określonego wykształcenia lub specjalizacji na danym stanowisku, na przesłankę ich posiadania, ma się do normy obowiązującej w Kodeksie pracy.

Podsumowując należy stwierdzić, że zapewnienie właściwej liczby odpowiednio wykwalifikowanej i rozmieszczonej kadry jest obecnie jednym z najbardziej istotnych wyzwań, jakie stoją przed władzami publicznymi. Potrzebne są kompleksowe działania, których ostatecznym celem powinno być zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. W tej sytuacji wydaje się konieczne podjęcie działań systemowych, w tym całościowej polityki kształcenia, motywowania i rozwoju zasobów ludzkich, która obejmowałaby wszystkie, a nie tylko wybrane zawody i specjalności potrzebne w systemie ochrony zdrowia. Wypracowanie takich działań powinno odbywać przy udziale wszystkich zainteresowanych stron, w tym nie tylko przedstawicieli części środowiska zawodów medycznych, ale również pozostałych pracowników systemu ochrony zdrowia, w tym pracowników niemedycznych, a także m.in. władz publicznych (rządowych i samorządowych), ekspertów, instytucji płatnika, pracodawców i pacjentów.

Zobacz artykuł z dnia 2 lutego 2024 roku:

Podsumowując – deklarowanym celem obywatelskiego projektu ustawy jest niwelowanie nieuzasadnionych dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych. Wprowadzenie proponowanych zmian przyczyni się do wzrostu o średnio 13% minimalnych stawek wynagrodzeń, czterech z dziesięciu grup zawodowych pracowników podmiotów leczniczych i ma kosztować w pierwszym roku ok. 4,2 mld zł.

Należy docenić intencje projektodawców. Poprawa sytuacji materialnej pracowników sama w sobie jest pozytywna, wiąże się jednak z istotnie większymi wydatkami publicznymi, można się również spodziewać niezadowolenia i presji na wzrost wynagrodzeń innych grup pracowników oraz pracowników nie ujętych w klasyfikacji, a także wzrostu wysokości opłat za usługi medyczne w podmiotach leczniczych sektora prywatnego.

źródło: sejm.gov.pl – 22 stycznia 2024 roku

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.8 / 5. Ilość głosów: 103

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Aktualności

Poduszka ortopedyczna – jak wybrać tę najlepszą?

2 min czytania
Dobry sen jest fundamentem zdrowia i pozytywnego samopoczucia, a odpowiednio dobrana poduszka może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu jakościowego wypoczynku. Poduszka ortopedyczna,…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek wybrał jednak pudrowanie syfa.

2 min czytania
Pani przewodnicząca Krystyna Ptok o sytuacji związanej z projektem ustawy autorstwa związku pielęgniarek, obecnie procedowanym w sejmie… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Wynagrodzenia pielęgniarek – czy siatka płac zostanie zlikwidowana?