Pielęgniarki – petycja w sprawie dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej.

2 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – petycja w sprawie dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej.

Sprawa dodatku stażowego i nagród jubileuszowych dla pielęgniarek i położnych…

Do sejmowej komisji ds. petycji wpłynęła petycja w zakresie określenia, że do okresów pracy uprawniających pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do nagrody jubileuszowej oraz dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy.

PETYCJA

Działając w oparciu o ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wnoszę o podjęcie inicjatywy dotyczącej zmiany zapisów art. 64 i 65 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) w zakresie określenia, że do okresów pracy uprawniających pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do nagrody jubileuszowej oraz dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 63 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej za długoletnią pracę pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługują nagrody jubileuszowe a zgodnie z art. 65 pkt. 1 wskazanej ustawy dodatek do wynagrodzenia za wysługę lat.

Oba świadczenia stanowią materialną formę wynagradzania posiadanego przez danego pracownika doświadczenia i uzyskanych w czasie pracy umiejętności zawodowych, co w oczywisty sposób przekładających się na jakość świadczonej przez niego pracy.

Ustawodawca w art. 64 i 65 pkt 2 wskazanej ustawy wskazał jednak, że ustalenia okresów uprawniających zarówno do nagrody jubileuszowej jak i dodatku za wysługę lat dokonuje się w oparciu przepisy o wynagrodzeniu obowiązujące u danego pracodawcy.

Wskazana sytuacja powoduje, że w przypadku niektórych pracodawców przy ustalaniu okresów uprawniających do wypłaty wskazanych świadczeń brane są pod uwagę okresy świadczenia pracy w danej branży, u danego pracodawcy bądź nawet na danym stanowisku. Powoduje to, że wspomniane świadczenia tracą wymiar wynagradzania posiadanego przez pracownika doświadczenia i jego umiejętności zawodowych, gdyż nie uwzględniają całego czasu pracy w okresie którego były uzyskiwane.

W moim osobistym przypadku pracodawca podczas zatrudniania na zajmowanym przez mnie stanowisku wymaga posiadania umiejętności zawodowych i uprawnień, których uzyskanie zajmuje ok. 10-15 lat pracy zawodowej i jest niemożliwe do realizacji w danej placówce leczniczej.

Natomiast ustalając okresy uprawniające zarówno do nagrody jubileuszowej jak i dodatku za wysługę lat, pracodawca przyjął, że wlicza się do nich jedynie czas pracy w danym zakładzie pracy, w oczywisty choć zgodny z prawem sposób, zaprzeczając założeniom stojącym za przesłankami ich wypłacania.

Zauważyć też należy, że nawet w samej ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej występują odmienne regulacje dotyczące zaliczenia okresów do wypłaty tożsamych świadczeń dla pracowników podmiotów leczniczych prowadzonych w formie jednostki budżetowej oraz jednostki wojskowej, które wskazują, że w przypadku takich pracowników przy ich wypłatach uwzględnia się cały okres zatrudnienia.

Mam jednak nadzieję, że przedstawione powyżej argumenty spotkają się z aprobatą Pana Marszałka i podjęciem inicjatywy zmiany przepisów o którą wnioskuję.

źródło: sejm.gov.pl

Do sprawy powrócimy w kolejnych artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 14

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8172 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz.

2 min czytania
Z uzasadnienia wyroku sądowego w sprawie oceny sposobu wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku…
Aktualności

Pielęgniarki: "proszę nie robić z nas pośmiewiska".

1 min czytania
Wypowiedź przewodniczącej Związku Pielęgniarek Związek pielęgniarek OZZPiP wniósł swój projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek z zamiarem, że wejdzie w życie z dniem…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ – ponad 9 tys. złotych wyniesie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek z grupy 5 i 6. Od kiedy?

2 min czytania
Wiceminister zdrowia Marek Kos o zarobkach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2026 roku… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje przebieg…
Komentarze
×
AktualnościNormy zatrudnieniaPielęgniarka - statystyki

Liczba pielęgniarek – MZ: stanu równowagi nie osiągniemy w ciągu najbliższego roku, czy pewnie i dwóch…