Związek pielęgniarek zapomniał o pielęgniarkach na umowach cywilnoprawnych?

2 min czytania
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek
Związek pielęgniarek zapomniał o pielęgniarkach na umowach cywilnoprawnych?

Sprawa wynagrodzeń pielęgniarek na umowach cywilno-prawnych…

Do sejmowej komisji zdrowia wpłynęła petycja w sprawie „zmiany art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2139)”. Petycja dotyczy także pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach umów cywilno-prawnych… Zasadne jest pytanie: czy związek zawodowy pielęgniarek (OZZPiP) zapomniał o pielęgniarkach na umowach cywilnoprawnych? Dlaczego kwestia poruszona w poniższej petycji nie została uregulowana w projekcie ustawy, którą do sejmu skierowała pani Krystyna Ptok?

PETYCJA

Działając w oparciu o ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wnoszę o podjęcie inicjatywy dotyczącej zmiany zapisów art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w zakresie objęcie wszystkich podmiotów leczniczych obowiązkiem zawierania porozumienia albo wydawania zarządzenia określającego zasady podwyższania wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w danym podmiocie leczniczym oraz uwzględniania przy takiej regulacji nie tylko adekwatnego średniego wzrostu wynagrodzeń w danym podmiocie ale także wzrostu kosztów umów cywilno-prawnych zawieranych przez dany podmiot z osobami wykonującymi zawód medyczny a świadczącymi usługi na rzecz tego podmiotu.

Dalsza część artykułu pod sondą…

Z jakiego źródła najczęściej korzystasz w celu uzyskania aktualnych informacji w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych?

Dalsza część artykułu…

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 3a ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, podmioty lecznicze w których dokonywane musi być zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników wykonujących zawód medyczny oraz innych pracowników działalności podstawowej, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze wskazanej ustawy, zobowiązane są corocznie do ustalenia sposobu podwyższania tego wynagrodzenia w drodze porozumienia stron uprawnionych w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy.

W porozumieniu tym określa się również zasady podwyższania wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, a niewykonujących zawodu medycznego.

Co za tym idzie podmioty lecznicze, niezależnie od formy prawnej ich prowadzenia, posiadające, dzięki wysiłkowi wszystkich osób w nich zatrudnionych, jak również świadczących na ich rzecz usługi w ramach umów cywilno-prawnych, stabilną sytuację finansową i oferujące wynagrodzenia nawet niewiele wyższe niż minimalne obliczone na podstawie zapisów wskazanej powyżej ustawy, nie posiadają prawnego obowiązku dokonywania corocznej regulacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w nich w ramach stosunku pracy.

Sytuacja taka powoduje, że rzeczywistym i często wyłącznym beneficjentem dobrej sytuacji finansowej danego podmiotu leczniczego są jedynie wybrane grupy pracowników danego szpitala lub poradni.

Jednocześnie zauważyć należy też, że znaczna cześć personelu medycznego nie jest zatrudniania w podmiotach medycznych w oparciu o umowy o pracę lecz świadczy dla takich placówek usługi na podstawie umów cywilno-prawnych. Wzrost, często znaczny, kosztów takich umów ponoszonych przez dany podmiot, będący w istocie wzrostem wynagrodzeń danej grupy personelu, nie jest w jakikolwiek sposób uwzględniany przy wzroście wynagrodzeń pozostałych pracowników zatrudnionych w danym podmiocie leczniczym, choć zgodnie z zapisami wskazanej powyżej ustawy, wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników podmiotu leczniczego winien być adekwatny do średniego wzrostu wynagrodzenia w danej placówce.

Mam jednak nadzieję, że przedstawione powyżej argumenty spotkają się z aprobatą Pana Marszałka i podjęciem inicjatywy zmiany przepisów o którą wnioskuję.

źródło: sejm.gov.pl

Do sprawy powrócimy w kolejnych artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.4 / 5. Ilość głosów: 19

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8172 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz.

2 min czytania
Z uzasadnienia wyroku sądowego w sprawie oceny sposobu wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku…
Aktualności

Pielęgniarki: "proszę nie robić z nas pośmiewiska".

1 min czytania
Wypowiedź przewodniczącej Związku Pielęgniarek Związek pielęgniarek OZZPiP wniósł swój projekt ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek z zamiarem, że wejdzie w życie z dniem…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

MZ – ponad 9 tys. złotych wyniesie wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek z grupy 5 i 6. Od kiedy?

2 min czytania
Wiceminister zdrowia Marek Kos o zarobkach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2026 roku… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych publikuje przebieg…
Komentarze
×
AktualnościNormy zatrudnieniaPielęgniarka - statystyki

Liczba pielęgniarek – MZ: stanu równowagi nie osiągniemy w ciągu najbliższego roku, czy pewnie i dwóch…