Pielęgniarki po dwóch stronach barykady? Historia sporu o 1200 złotych do podstawy.

4 min czytania
Aktualności


Rybnik, 22 maja 2019 r.

Komunikat
Wspólnej Reprezentacji Związkowej w Wojewódzkim Szpitalu

Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku
pozostającej w sporze zbiorowym z 4 maja 2018 r.

Wobec informacji pojawiających się w mediach – także na Portalu Pielęgniarek i Położnych – dotyczących sporu zbiorowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku zakładowe organizacje związkowe pozostające w sporze:

 • NSZZ „Solidarność”;
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy;
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Anestezjologów;
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

działające w ramach Wspólnej Reprezentacji Związkowej (WRZ) przekazują swoje stanowisko.

 1. W WSS Nr 3 w Rybniku od 4 maja 2018 r. trwa spor zbiorowy. W sporze nie uczestniczy Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. ZOZ OZZPiP jeszcze 15 lutego 2018 r. odmówiła podjęcia wspólnych działań wskazując, że  wejście w spór zbiorowy jest ich autonomiczną decyzją. Treść korespondencji z ZOZ OZZPiP w załączeniu.
   
 2. WRZ występując z żądaniami wobec pracodawcy uznała jednak, że o podwyżki wynagrodzeń wystąpią także w imieniu grupy pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Szpitalu, tak by nie dyskryminować żadnej grupy. Podstawowe żądanie płacowe (po zakończonych mediacjach) to podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników o 1200 zł – także pielęgniarek i położnych. Potwierdzeniem tego, że WRZ reprezentowała wszystkie grupy zawodowe było objęcie podwyżkami w ramach porozumienia częściowego zawartego 24 października 2018 r. wszystkich pielęgniarek i położnych (otrzymały miesięczny wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 400 zł brutto) oraz wyrażenie woli dalszego kontynuowania negocjacji w imieniu każdej grupy pracowników.
   
 3. Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych nie przystąpił do sporu zbiorowego, zdystansował się w sprawie referendum strajkowego i strajku w październiku 2018 r. jak i referendum przeprowadzonego w kwietniu 2019 r.

  Aktualnie jednak w związku z toczącymi się negocjacjami WRZ z pracodawcą Zakładowa Organizacja Związkowa OZZPiP zagroziła strajkiem wobec uznania, że cyt. „działania WRZ mają na celu realizację partykularnych interesów pracowników  poszczególnych oddziałów szpitala”. Wskazuje także, że „podwyżek [w WSS w Rybniku] nie wystarczyło dla wszystkich pracowników Szpitala”.1

  Tymczasem WRZ skutecznie wynegocjowała część podwyżek w 2018 r. i wyrażała wolę wynegocjowania podwyżek dla wszystkich pracowników – także pielęgniarek i położnych. Trwające od marca negocjacje z Dyrekcją potwierdzają ten fakt – żadna grupa nie została wyłączona. Jednakże z uwagi na sytuację finansową Szpitala podwyżki miały mieć charakter kroczący – negocjowane etapowo.
   

 4. 22 maja 2019 r. odbyło się spotkanie WRZ z pracodawcą w ramach sporu zbiorowego. Miało ono na celu ustalenie czy w związku z dodatkowymi środkami jakie pracodawcy otrzymali na podwyżki wynagrodzeń (wzrost kwoty ryczałtu w 2019 r.) stanowisko Dyrekcji WSS Nr 3 uległo zmianie.
  W czasie toczonych negocjacji pracodawca przekazał informacje, że ZOZ OZZPiP działająca w Szpitalu odwiesiła spór zbiorowy z 20 marca 2015 r. i będzie kontynuowała negocjacje.
  W związku z powyższym WRZ uznała, że wobec podjęcia sporu zbiorowego przez Związek Pielęgniarek i Położnych negocjacje w tym zakresie winna zawiesić. W przeciwnym razie w dwóch sporach zbiorowych, toczonych niezależnie, grupa pielęgniarek i położnych byłaby reprezentowana  w zakresie wzrostu wynagrodzeń.

   
 5. Negocjacje toczone 22 maja 2019 r. miały na celu zawarcie porozumienia częściowego, zawieszenie sporu i powrót do dalszych negocjacji po upływie uzgodnionego przez strony okresu. Wspólna Reprezentacja Związkowa podtrzymuje bowiem, że jej podstawowym żądaniem jest finalny wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników Szpitala o 1200 zł brutto.

  Negocjacje jednak miały dość zaskakujący przebieg. Podczas rozmów Dyrekcja Szpitala wskazała, że zakres negocjacji WRZ dotyczący wzrostu wynagrodzeń był konsultowany ze ZOZ OZZPiP (w tym zakresie zostało skierowane pismo do Związku). Ponadto, że zawarcie porozumienia z WRZ uzależnione jest od efektów negocjacji z ZOZ OZZPiP. Mają się one odbyć 23 maja 2019 r.
  Zatem z przekazu Dyrekcji wynikałoby, że efekty i powodzenie drugiego etapu rozmów WRZ w głównej mierze zależy od stanowiska ZOZ OZZPiP. Dyrektor także wyraziła prośbę, by w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Pielęgniarek i Położnych.

  Z tego też powodu pomimo wielogodzinnych rozmów, ustnych uzgodnień (w tym treści porozumienia i wartości podwyżek) i deklarowanej woli zawarcia porozumienia, w ostatecznej fazie rozmów pracodawca odmówił spisania i podpisania porozumienia.  

  Wobec zaistniałej sytuacji oświadczamy, że każdy związek zawodowy ma prawo prowadzić spory zbiorowe w sposób określony w przepisach prawa. WRZ prowadziła spór wszczęty wspólnie przez 4 organizacje związkowe. Jednak po raz pierwszy spotykamy się z sytuacją, gdy jedna organizacja związkowa (nie uczestnicząca w tym sporze) niezadowolona z działań prowadzonych przez WRZ wystąpiła do pracodawcy wskazując, że wyraża sprzeciw przeciwko prowadzeniu negocjacji nad porozumieniem (przedłożyła uchwałę zarządu w tym zakresie). Zagroziła także wszczęciem akcji strajkowej. W całym Szpitalu zostały rozwieszone plakaty.

 

Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, gdy Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych nie chce wspólnie działać z innymi związkami (odmawia wspólnego wystąpienia z żądaniami), a kolejno wyraża sprzeciw przeciwko możliwości prowadzenia negocjacji i zawarcia porozumienia. Pracodawca natomiast w tej sytuacji uznaje racje jednej organizacji (konsultuje z nią przebieg negocjacji) i doprowadza do fiaska rozmów.

Zatem w WSS Nr 3 w Rybniku Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych poprzez podjęte działania uniemożliwił zawarcie porozumienia częściowego przez WRZ.

WRZ nie chce walczyć ze Związkiem Pielęgniarek i Położnych, nie  wyobrażamy sobie, by oprócz sporu z pracodawcą dodatkowo prowadzić spór z naszymi koleżankami z innego Związku.

Wspólna Reprezentaca Związkowa, pełnomocnik Ewa Wronikowska

________________
1 Cytaty pochodzą z publikacji dotyczących sporu zbiorowego w WSS Nr 3 w Rybniku dostępnych na portalu pielęgniarek i położnych www.pielegniarki.info.pl


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8271 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Gazeta Pielęgniarek i Położnych - wydanie czerwiec 2024 r.

2 min czytania
Czerwcowe wydanie miesięcznika branżowego dla personelu pielęgniarskiego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych każdego miesiąca trafia do ponad 500 szpitali w całej Polsce….
Aktualności

Wyczerpanie nerwowe

2 min czytania
W języku potocznym mówi się, że ktoś jest wyczerpany po ciężkim dniu w pracy, długiej podróży czy nieprzespanej nocy. Jednak nie zawsze…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania dla pielęgniarek – wzór uzasadnienia pozwu.

3 min czytania
Uzasadnienie pozwu sądowego pielęgniarki przeciwko pracodawcy w sprawie nierównego traktowania w zatrudnieniu… W związku z licznymi zapytaniami do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze