Pielęgniarki – prokuratury dochodzenie w sprawie obsady pielęgniarek.

3 min czytania
AktualnościNormy zatrudnieniaNowe normy zatrudnienia pielęgniarek.
Pielęgniarki – prokuratury dochodzenie w sprawie obsady pielęgniarek.

Danuta Górecka, szefowa Prokuratury Rejonowej w Złotoryi. Fot. Piotr Kanikowski


PIELĘGNIARKI – PROKURATURY DOCHODZENIE

W SPRAWIE OBSADY PIELĘGNIAREK

– Prowadzimy dochodzenie w sprawie narażenia pacjentów z czterech oddziałów szpitala powiatowego w Złotoryi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia – informuje prokurator Danuta Górecka, szefowa Prokuratury Rejonowej w Złotoryi. – Chodzi o niezapewnienie prawidłowej obsady pielęgniarskiej oddziałów szpitalnych.

Postępowanie jest na wstępnym etapie. Zostało wszczęte 27 lutego 2019 roku na skutek zawiadomienia, jakie wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Złotoryi z dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu.

– NFZ przeprowadził kontrolę w szpitalu – wyjaśnia prokurator Danuta Górecka. – W protokole pokontrolnym, liczącym kilkadziesiąt stron, wskazane zostały dokładne okoliczności. Przed nami żmudna praca. Na pewno trzeba przesłuchać pielęgniarki zatrudnione w szpitalu. Być może także lekarzy, by sprawdzić, czy ordynator oddziału ma wpływ na obsadę dyżurów. Zabezpieczamy dokumentację. Będziemy ustalać, z jakiego powodu opisana przez NFZ sytuacja miała miejsce: czy to był wynik oszczędności wprowadzonej przez pracodawcę, czy też absencji chorobowej. Jest mnóstwo kwestii, które muszą zostać poddane analizie, co sprawia, że nie da się tego postępowania zakończyć w dwa czy trzy miesiące.

Czytaj dalej poniżej…

W podsumowaniu kontroli NFZ czytamy:

1. Świadczeniodawca nie posiada ani minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek ani rekomendacji wyliczonych Minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez Dolnośląską Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu.

2. Na Oddziale Otolaryngologicznym, Oddziale Neurologicznym, Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym była obsada jednoosobowa na dyżurach dziennych i nocnych. Na Oddziale Pediatrycznym stwierdzono brak obsady personelu w dniach wykazanych w niniejszym protokole. W związku z powyższym obsada jednoosobowa lub jej brak zagraża bezpieczeństwu pacjentów i jednocześnie naraża personel na odpowiedzialność.

3. Struktura Oddziału Ginekologiczno-Położniczego obejmująca miejsca realizacji świadczeń: izbę przyjęć, blok porodowy, patologię ciąży, salę pooperacyjną ginekologiczną, odcinek ginekologii, odcinek położnictwa oraz organizacja pracy (przy obsadzie w godz. od 14.30 do godz.19.00 i od 19.00 do godz. 7.00 – dwóch położnych) zagraża bezpieczeństwu pacjentek i jednocześnie naraża personel na odpowiedzialność.

4. Brak zgłoszenia personelu medycznego do poszczególnych zakresów umowy, dotyczy: Oddziału Otolaryngologicznego – 1 pielęgniarka, Oddziału Chorób Wewnętrznych – 1 pielęgniarka i 1 ratownik medyczny, Oddziału Neurologicznego – 2 pielęgniarki, Oddziału Neonatologicznego – 1 pielęgniarka i 1 – położna, Oddziału Chirurgicznego – 2 pielęgniarki, Izby Przyjęć – 3 ratowników medycznych – co narusza tym samym warunki kontraktu z DOW NFZ.

5. Brak wpisów z dyżurów w Książkach Raportów Lekarskich z Oddziałów: Chirurgicznego oraz Otolaryngologicznego i Położniczo-Ginekologicznego – co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015r. poz 2069).

6. Brak posiadania przez 2 lekarzy Pediatrów pełniących dyżury potwierdzenia odbytego szkolenia w zakresie resuscytacji noworodka – niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2017. Poz.2295).

7. Brak wymaganego sprzętu na Oddziale: Otolaryngologicznym – brak możliwości wykonania badania audiogramu, Neurologicznym – brak stanowiska IOM oraz EEG, Neonatologicznym brak stanowiska do odciągania pokarmu oraz sprzętu chłodniczego do przechowywania mleka kobiecego w miejscu udzielania świadczeń, Ginekologiczno-Położniczym – brak kolposkopu – niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2017. Poz.2295).

Spółka Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka od momentu zakończenia kontroli do dzisiaj zgłasza  w NFZ zastrzeżenia do ustaleń z kontroli.

NFZ przeprowadził kontrolę w okresie od 20 września do 26 października 2018 r. Kontrola objęła okres od 1 stycznia do 20 września 2018 r.

Piotr Kanikowski 

26 marca 2019 roku

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.5 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8268 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: iniekcje, kroplówki, pobrania krwi, tłumaczenie rodzinom…

1 min czytania
Komentarze pielęgniarek Pod jednym z zamieszczony postów na Facebooku pojawił się poniższy komentarz pielęgniarki. Wywołał on dyskusję wśród pielęgniarek i położnych. Polska…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. 80–85 zł / godz. brutto

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Prywatna placówka medyczna poszukuje pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w szpitalu w Łodzi i w Brzezinach. Wynagrodzenie: 80 – 85…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Sąd Rejonowy skazał a Sąd Okręgowy...

3 min czytania
Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego. Zobacz część pierwszą sprawy w artykule pt. Pracodawca…
Komentarze