Pielęgniarki przegrały sądową potyczkę. Wygrają apelację.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki przegrały sądową potyczkę. Wygrają apelację.

Pielęgniarki przegrały w sądzie I instancji. Składają apelację do sądu II instancji

Od kilku dni pojawiają się bardziej szczegółowe informacje w przedmiocie wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach, który nie przyznał racji pielęgniarkom, które stawiały szpitalowi zarzut nierównego traktowania w zatrudnienia.

Redakcja portalu prawo.pl dotarła do treści wyroku. W artykule z dnia 8 listopada 2023 roku cytuje fragmenty uzasadnienia przedmiotowego wyroku. Autorką artykułu pt. Formalne kwalifikacje pielęgniarki decydują o pensji – sąd przyznał rację szpitalowi, jest pani redaktor Katarzyna Nocuń.

Prawo.pl zauważa:

„(…) pozwie przeciwko szpitalowi domagał się odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania na rzecz ośmiu pielęgniarek, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu na stanowiskach: pielęgniarki specjalistki, pielęgniarki i starszej pielęgniarki na Izbie Przyjęć Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii.

Pielęgniarki te mają wykształcenie: średnie, średnie-studium medyczne oraz wyższe-licencjat. Skarżące szpital pielęgniarki podkreślały, że ich zakres prac i obowiązków jest tożsamy z zakresem prac i obowiązków pozostałych osób zatrudnionych na tożsamych stanowiskach, ale posiadających tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa i specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa.

Zobacz także:

Szpital zróżnicował wynagrodzenia za pracę tych pracowników. Według skarżących szpital pielęgniarek szpital nie kieruje się obiektywnymi powodami, dokonując nierównego traktowania stanowiącego przejaw dyskryminacji. Podkreślały, że jedynym kryterium różnicującym wynagrodzenie stało się posiadane wykształcenie, pomimo iż wszyscy świadczyli jednakową pracę, posiadali porównywalne kwalifikacje, uprawnienia, a zwłaszcza zakres powierzonych obowiązków”.

Jakie stanowisko wobec powyższych roszczeń pielęgniarek zajął sąd?

Sąd Okręgowy w Kielcach V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał, że „uzyskanie przez pielęgniarki dodatkowych kwalifikacji formalnych (wyższe wykształcenie i szkolenie podyplomowe nawet niewymagane dla pracy na danym stanowisku) wpływają na różny sposób wykonywania przez nie pracy, co przekłada się na większą ilość oraz lepszą jakość wykonywanej przez nich pracy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w zawodzie pielęgniarki (…) dodatkowe kwalifikacje zawodowe mają wymierny wpływ na ilość i jakość świadczonej pracy. – Sąd podzielił twierdzenia pozwanego szpitala, że uzyskanie wyższego wykształcenia magisterskiego i specjalizacji przekłada się na większy zakres uprawnień pielęgniarek a tym samym powinien wpływać na wysokość wynagrodzenia konkretnych pracowników”.

Do szczegółowej analizy uzasadnienia wyroku wkrótce powrócimy na pielegniarki.info.pl

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Mimo braku całości tekstu uzasadnienia do wyroku redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych pokusi się o kilka refleksji w zakresie osi orzeczenia Sądu Okręgowego w Kielcach.

Z powyżej cytowanego przez prawo.pl fragmentu wyroku sądu można uznać, że sąd w Kielcach w sposób bardzo odmienny podszedł do kwestii kwalifikacji personelu pielęgniarskiego, niż inne sądy rozpatrujące sprawy o nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Diametralnie odmienny…

Otóż, sąd stwierdził: „uzyskanie przez pielęgniarki dodatkowych kwalifikacji formalnych (wyższe wykształcenie i szkolenie podyplomowe nawet niewymagane dla pracy na danym stanowisku) wpływają na różny sposób wykonywania przez nie pracy”.

Uznanie powyższej tezy za wykładnię w orzecznictwie w sprawach o odszkodowanie otworzyłoby lawinę dodatkowych pozwów pielęgniarek i położnych w całej Polsce.

Po pierwsze: Pielęgniarka pracująca w oddziale chirurgicznym, posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego powinna uzyskać od szpitala realizację żądania zaszeregowania do grupy 5.

Po drugie: Pielęgniarka z tytułem magistra pedagogiki oraz posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego powinna uzyskać od szpitala realizację żądania zaszeregowania do grupy 2 siatki płac.

Zobacz także:

W podsumowaniu należy stwierdzić, że teza zaprezentowana przez sąd w Kielcach to przełomowe podejście do wymagań kwalifikacyjnych na stanowiskach pracy personelu pielęgniarskiego. Czy obroni się w dalszej linii orzeczniczej w sprawach o nierówne traktowanie w zatrudnieniu? Czas pokaże… Jeśli nie to tezy uzasadnienia wyroku sądu w Kielcach wylądują w niebycie.

Do sprawy przedmiotowego orzeczenia wkrótce powrócimy a czytelników pielegniarki.info.pl prosimy o ocenę artykułu poprzez gwiazdki (od 1 do 5) zamieszczone w sekcji „oceń artykuł”. Dziękujemy.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 128

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8015 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Szkolenia pielęgniarek - wyniki egzaminu specjalizacyjnego, w którym brało udział ponad 2 tys. osób.

2 min czytania
„Królowa specjalizacji” pielęgniarek Egzamin w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki odbył się 20 listopada 2023 r. Tym samym, „królowa specjalizacji” zakończyła…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Propozycje prezentów dla pielęgniarek i położnych do 100 zł i więcej.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Dyrektor do pielęgniarek: nie wyrażałem zgody na podwyższanie kwalifikacji. To za nie nie zapłacę.

5 min czytania
Obraz chaosu płacowego w podmiotach leczniczych na przykładzie Szpitala Wielospecjalistycznego Do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wpłynęło zawiadomienie dotyczące zwolnień grupowych, które…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Krzywda tysięcy pielęgniarek ma twarz tego człowieka.