Pielęgniarki – przejściowa siatka płac. Zobacz szczegóły.

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – przejściowa siatka płac. Zobacz szczegóły.

Siatka płac pielęgniarek i położnych… Pomysł eksperta

Portal termedia.pl informuje w artykule z dnia 9 stycznia 2021 roku pt: Ustawy niezgody, że ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest źródłem napięć i konfliktów, a przygotowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych projekt obywatelski niczego nie rozwiązuje.

Tekst dr. hab. n. med. Cezarego Pakulskiego, kierownika Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i doradcy do spraw medycznych Polski 2050 Szymona Hołowni:

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, nie wiążąc wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych zawodach medycznych z zasadą zawodowych kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia i odpowiedzialności, jest źródłem napięć i konfliktów.

Sztandarowym przykładem istniejącej nierówności i niesprawiedliwości są współczynniki pracy pielęgniarek i położnych należących do grup 2, 5 i 6 (według załącznika do ustawy z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych). Doprowadziły one nie tylko do postępującego finansowego rozwarstwienia w tej grupie zawodowej. Sytuacja, w której praca posiadających doświadczenie i kompetencje zawodowe absolwentek szkół i liceów medycznych jest wyceniana zdecydowanie niżej niż praca pielęgniarek i położnych ze stopniem zawodowym licencjata, czy magistra, dopiero co rozpoczynających pracę w zawodzie, jest niezrozumiała, nienormalna i niemoralna. (…)

Jak w takiej sytuacji można wyobrazić sobie dalszy przebieg wewnętrznego szkolenia ustawicznego, w którym doświadczona pielęgniarka posiadająca średnie wykształcenie zawodowe będzie zarabiać istotnie mniej niż nowo zatrudniona licencjatka pielęgniarstwa czy magister pielęgniarstwa (ukończone studia pierwszego stopnia i od razu kontynuacja studiów drugiego stopnia), za której zawodowy rozwój ma w oddziale odpowiadać? Jak w praktyce będzie wyglądało przekazanie wiedzy, umiejętności i zawodowych kompetencji? Różnice w wynagrodzeniu to nie tylko różnice w podstawie pensji, ale również pochodne w formie dodatków nocnych i świątecznych, itd. (…)

Opinie samych pielęgniarek i położnych, prezentowane na portalu www.pielęgniarki.info.pl, są dla OZZPiP druzgocące: „Projekt autorstwa związku pielęgniarek wprost łamie Kodeks pracy, gwałcąc świętą zasadę: jednakowe wynagrodzenia za jednakową pracę. Jest oburzające, że związek zawodowy zrzeszający pielęgniarki i położne, walcząc z patologią obecnej ustawy o wynagrodzeniach personelu pielęgniarskiego, przesyła do Sejmu projekt ustawy, który zawiera regulacje sprzeczne z prawami pracowniczymi. Powyższe tezy nie wynikają z czyjegoś widzimisię, tylko wynikają z orzecznictwa polskich sądów oraz europejskich instytucji sądowych”, „Tu pojawia się dość istotne pytanie, czy aby na pewno to pielęgniarki są grupą, która została przez ustawę o wynagrodzeniach najbardziej poszkodowana (pomijając oczywisty fakt, że poszkodowana została, choćby przez ogromne rozwarstwienie i regulacje, potęgujące konflikty wewnątrz zawodu). W krajach OECD pielęgniarki średnio zarabiają 1,2 przeciętnego wynagrodzenia. W Polsce – 1,4”.

Tyle że przygotowany i przedłożony przez OZZPiP projekt obywatelski niczego nie rozwiązuje.

(…) Polityka wynagradzania i awansowania medyków musi zostać uporządkowana. Wzrost wynagrodzeń musi mieć charakter systemowy i objąć wszystkie grupy zawodów medycznych oraz pracowników działalności podstawowej, a wszystko musi być oparte na spójnej polityce płacowej w całym sektorze ochrony zdrowia. Tyle że ta polityka musi być zgodna z zapisami Kodeksu pracy. Konieczne jest urealnienie płac w poszczególnych grupach zawodowych i ich powiązanie z posiadanymi kwalifikacjami, kompetencjami, zawodowym doświadczeniem i odpowiedzialnością. Naturalny wydaje się również obowiązek automatycznego podwyższenia przez pracodawcę wynagrodzenia w przypadku podniesienia przez pracownika jego kwalifikacji zawodowych.

Patrząc na obecną tabelę współczynników pracy, jedynie w przypadku grupy zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów znajdujemy kompetencyjne uzasadnienie dla stopniowania wartości współczynników pracy – lekarz stażysta, lekarz bez specjalizacji, lekarz w trakcie specjalizacji, ze specjalizacją pierwszego stopnia oraz ze specjalizacją pełną. Ukończenie konkretnego etapu szkolenia podyplomowego daje lekarzom i lekarzom dentystom, określone odpowiednimi dokumentami, konkretne zwiększenie kompetencji. (…)

W Ministerstwie Zdrowia działa zespół, którego zadaniem jest przyporządkowanie szczegółowych uprawnień poszczególnym poziomom zawodowego wykształcenia pielęgniarek i położnych. Prace zespołu trwają i na razie końca tych prac nie widać. Być może dla uporządkowania polityki wynagradzania i awansowania w zawodach medycznych koniecznym rozwiązaniem przejściowym powinna stać się nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzeniach polegająca na ujednoliceniu stawek wynagrodzenia na okres jednego roku (od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2025 r.) w przypadku poszczególnych zawodów medycznych innych niż lekarz i lekarz dentysta. Ten czas powinien zostać wykorzystany na prowadzenie prac zespołów przyporządkowujących szczegółowe uprawnienia poszczególnym poziomom zawodowego wykształcenia w zakresie zawodów medycznych i niemedycznych oraz na przeprowadzenie szerokich konsultacji w ramach Rady Dialogu Społecznego i Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia, w celu uzgodnienia treści nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych i na dostosowanie współczynników pracy do takich, które uwzględnią kwalifikacje i kompetencje zawodowe, te rzeczywiste i wykonywane.

Czytaj cały tekst: Ustawy niezgody termedia.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.9 / 5. Ilość głosów: 244

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8110 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki o noszeniu biżuterii na stanowisku pracy.

2 min czytania
Czy pielęgniarka obejmująca dyżur powinna ściągać biżuterię? W dzisiejszym artykule poruszymy temat noszenia biżuterii przez pielęgniarki i położne. Od zawsze jest to…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – minister zdrowia o dysproporcjach płacowych pomiędzy grupami.

2 min czytania
Minister zdrowia wyraziła pogląd na temat obecnego zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek… W dniu wczorajszym w sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka - pisałam pracę magisterską na nockach. Dzięki temu koleżanki mogły spać...

2 min czytania
Przemęczyłam się i dziś dostając wypłatę wiem, że było warto, bo zaczynałam z pensją równą salowej… W miniony weekend na Ogólnopolskim Portalu…
Komentarze
×
Aktualności

II Edycja Konferencji WomenInMed: Inspirowanie, Wspieranie, Rozwijanie