Pielęgniarki – sąd o wenflonie, który był w żyle 11 dni.

3 min czytania
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe
Pielęgniarki – sąd o wenflonie, który był w żyle 11 dni.

Gazeta Pielęgniarek i Położnych – maj 2023 r.

Bieżący numer Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych został wydany 17 maja 2023 r. Trafił do ponad 500 szpitali w całej Polsce oraz do indywidualnych prenumeratorów. W całości został poświęcony orzecznictwu sądowego w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Zachęcamy do zapoznania się z całym numerem. Wydanie jest dostępne w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Poniżej przytaczamy fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie pielęgniarki, która pozostawiła wenflon w żyle pacjenta przez 11 dni.

Z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego (fragment):

Sąd Okręgowy ustalił, że powód przebywał na Oddziale (…) spółki z o.o. (…) Szpitala (…) J. w S., gdzie został przyjęty z rozpoznaniem urazu głowy, po pobiciu. W trakcie pobytu w szpitalu był konsultowany neurologicznie, neurochirurgicznie, laryngologicznie.

W czasie pobytu w szpitalu miał założony wenflon, umożliwiający podanie dożylnie leków i kroplówek. Wprowadzono cewnik dożylny do prawego zgięcia łokciowego. Z powodu przecieku na złączach wprowadzono nową kaniulę do żyły prawego przedramienia. W nowym miejscu wkłucia powód odczuwał dolegliwości bólowe. Zgłaszał je pielęgniarkom. W miejscu wkłucia powstało widoczne zaczerwienienie, a następnie zgrubienie. Z biegiem czasu powód zaczął odczuwać ból na długości całego przedramienia. Pomimo zgłaszanych dolegliwości miejsce wkłucia przez okres 11 dni nie było zmienione.

Zgodnie z wpisem w karcie obserwacji kaniulizacji żył obwodowych powstał stan zapalny oceniony na 4 stopień. W karcie obserwacji kaniulizacji żył obwodowych widnieją wpisy pielęgniarek o odmowie powoda założenia nowego wkłucia – m.in. pod datami: 17 października, 23 października, 26 października, 2 listopada. Podobne wpisy znajdują się na karcie “Proces
pielęgnowania”. Po ok. 3 dniach po wyjściu ze szpitala powód zaczął odczuwać silny ból w okolicach prawej pachwiny. Występowała u niego także gorączka w wysokości ok. 40 stopni. Powód nie był w stanie poruszać się.

Powód ponownie przebywał w pozwanym szpitalu, na oddziałach (…) Ogólnej oraz U. z rozpoznaniem ropnego, krwiopochodnego zapalenia stawu biodrowego prawego. Wykonane w dniu 9 grudnia 2011 r. badanie stawów biodrowych wykazały ropne zapalenie stawu biodrowego
prawego. Wykonano artromię stawu biodrowego prawego, oczyszczenia, przetoczono 4 jednostki koncentratu krwinek czerwonych. Zastosowano antybiotykoterapię. (…)

Tematy bieżącego wydania Gazety

Poniżej prezentujemy pozostałe tematy majowego wydania Gazety, które dotyczą orzecznictwa sądowego w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarki założyły mężczyźnie cewnik Foleya

Pacjent, który wcześniej miał doświadczenie z cewnikiem Foleya, wiedział o tym, że sam nie może zdejmować cewnika, mógł to uczynić jedynie personel medyczny na zlecenie lekarza. Wiedział także o tym, że powinien uważać na cewnik w trakcie podróży (…), gdyż może to spowodować uszkodzenie cewki moczowej.

Chory wstał z łóżka, zażądał 100 tys. PLN

Niewiarygodne natomiast były dla Sądu zeznania pacjenta w części, w których twierdził, że musiał się doczołgać do dzwonka, długo czekał na pomoc i wstać pomogła mu pielęgniarka. Pacjent ma skłonność do przeinaczania i ubarwiania faktów, (…) w kilku miejscach jego zeznania różniły się od zeznań świadków.

Sąd o zadośćuczynieniu za wlew kroplowy poza żyłą

Sąd uznał, że nieostrożne zachowanie pielęgniarki podczas dożylnego podania pacjentowi leku było zawinione. Na pojęcie winy składają się dwa elementy: obiektywny – bezprawność oraz subiektywny, czyli taki, który daje możliwość postawienia sprawcy zarzutu niewłaściwego zachowania się, w tym np. niedbalstwa.

„Nie monitorowano pacjentki należycie”

Dostrzegając potrzebę szczególnego nadzoru nad pacjentką, umieszczono ją w sali intensywnego nadzoru, ale nie monitorowano jej należycie, gdyż zdołała się wyswobodzić z zapiętych pasów obezwładniających i wyskoczyć przez okno. Sala ta sąsiaduje z pokojem pielęgniarek.

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru

Nie budzi wątpliwości Sądu Okręgowego, że pielęgniarka zareagowała zbyt impulsywnie, telefonując do przełożonej i stosując swoisty szantaż twierdzeniem, że nie przystąpi do pracy, gdy nie otrzyma wsparcia kolejnej pielęgniarki. Jednakże nie można tu doszukać się rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 19

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1081 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: iniekcje, kroplówki, pobrania krwi, tłumaczenie rodzinom…

1 min czytania
Komentarze pielęgniarek Pod jednym z zamieszczony postów na Facebooku pojawił się poniższy komentarz pielęgniarki. Wywołał on dyskusję wśród pielęgniarek i położnych. Polska…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. 80–85 zł / godz. brutto

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Prywatna placówka medyczna poszukuje pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w szpitalu w Łodzi i w Brzezinach. Wynagrodzenie: 80 – 85…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Sąd Rejonowy skazał a Sąd Okręgowy...

3 min czytania
Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego. Zobacz część pierwszą sprawy w artykule pt. Pracodawca…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiP

Pielęgniarki - koszmarny dzień dla ponad 200 tys. pielęgniarek.