Pielęgniarki – sprawa dodatków z pracę w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki – sprawa dodatków z pracę w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

Obiecanej nowelizacji ustawy w zakresie przedmiotowych dodatków dla pielęgniarek nie przeprowadzono do dzisiaj…

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie dodatków dla ratowników medycznych i pielęgniarek za pracę w niedziele i święta

Szanowna Pani Minister,

w ubiegłej kadencji Sejmu RP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska informował dysponentów PRM po 30 czerwca 2023 r., że przepisy dotyczące dodatków do wynagrodzenia dla ratowników medycznych za pracę w niedziele i święta oraz w porze nocnej pozostają wiążące od 1 lipca 2023 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30.06.2023 r. ratownicy medyczni otrzymywali dodatek za pracę w niedziele i święta w wysokości 45% oraz w porze nocnej 65%. Rozwiązania te zostały wprowadzone tzw. ustawą covidową.

Zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657), w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przepisy art. 95-99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079) stosuje się do pracowników wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801), zatrudnionych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń przez całą dobę, tj. m.in. do członków zespołów ratownictwa medycznego wykonujących zawód medyczny (lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny).

Ten okres stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej trwał do 30 czerwca 2023 roku.

Resort zdrowia informował ponadto, że w celu wprowadzenia na stałe do porządku prawnego regulacji dotyczących wypłaty dodatków za pracę wykonywaną w porze nocnej, niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy dla członków zespołów ratownictwa medycznego, niezależnie od tego, czy zespoły te znajdują się w strukturze szpitala, czy pogotowia ratunkowego, w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej.

Nowelizacji tej ustawy nie przeprowadzono do dzisiaj.

Do 31 grudnia 2022 r. na wypłatę tych dodatków dysponenci otrzymywali 100% refundację na podstawie podpisanej umowy od wojewody. Od 1.01.2023 r. wojewodowie nie mają możliwości ubiegania się o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia dla członków zespołów ratownictwa medycznego wykonujących zawód medyczny za pracę w niedziele, święta i godzinach nocnych, na podstawie art. 47a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ministerstwo Zdrowia zleciło Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wykonanie nowej wyceny wartości ryczałtu dobowego zespołów ratownictwa medycznego, z uwzględnieniem kosztów wypłaty dodatków członkom wszystkich zespołów ratownictwa medycznego, od 1 stycznia 2023 r. oraz wyceny ryczałtu z uwzględnieniem kolejnego wzrostu wynagrodzeń od 1 lipca 2023 r. na mocy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Z dniem 1.01.2023 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.11.2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2770) finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego zostało przekazane do NFZ i jest realizowane w ramach środków ujętych w planie finansowym NFZ.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wykonała wyceny wartości ryczałtu dobowego zespołów z uwzględnieniem wzrostu na dodatki, o których mowa na podstawie przekazanych od dysponentów zestawień tabelarycznych o kwotach dodatków, skutkach finansowych tych dodatków dla pracodawcy (wzrost średnich np. urlopowych itd.) oraz wzrostu kosztów po stronie pracodawcy.

Od 1.04.2023 r. nastąpił wzrost ryczałtu za dobokaretkę o 325,54 zł wraz z wyrównaniem od stycznia 2023 r. na wypłatę dodatków nocnych i świątecznych, które zostały wypłacane na okres zagrożenia epidemiologicznego.

Dodatki do 31.12.2022 r. były dotowane przez wojewodę (w 100%) a od 1.01.2023 r. przez DOW NFZ w ramach zwiększonej dobokaretki tylko w ok. 60%. Nie wiadomo, kto ma pokryć brakujące 40%. Nieoficjalnie była mowa o pokryciu kosztów dodatków tylko dla pracowników etatowych, których wg Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest w podmiotach leczniczych ok. 60%. Jest to nieprawda, ponieważ np. w SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich jest 100% pracowników etatowych.

Od 1.07.2023 r. dodatki miały zostać obligatoryjnie wprowadzone rozporządzeniem MZ jako składnik wynagrodzenia. Legislacji niestety brak.

Zbliża się koniec roku 2023, a przed dysponentami Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego brak legislacji co od 1.01.2024 r. W czasie pandemii znajdowali się „na pierwszej linii frontu”, a wraz z jej końcem zostali bez legislacji i wsparcia finansowego na wypłatę dodatków dla ratowników medycznych i pielęgniarek systemu za pracę w niedziele i święta w wysokości 45% oraz w porze nocnej 65%.

Pani Minister,
czy resort rozważa wprowadzenie na stałe do porządku prawnego regulacji dotyczących wypłaty dodatków za pracę wykonywaną w porze nocnej, niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy dla członków zespołów ratownictwa medycznego, niezależnie od tego, czy zespoły te znajdują się w strukturze szpitala, czy pogotowia ratunkowego?

Z wyrazami szacunku
Monika Wielichowska
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
22 grudnia 2023 roku

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.1 / 5. Ilość głosów: 10

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Aktualności

Poduszka ortopedyczna – jak wybrać tę najlepszą?

2 min czytania
Dobry sen jest fundamentem zdrowia i pozytywnego samopoczucia, a odpowiednio dobrana poduszka może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu jakościowego wypoczynku. Poduszka ortopedyczna,…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek wybrał jednak pudrowanie syfa.

2 min czytania
Pani przewodnicząca Krystyna Ptok o sytuacji związanej z projektem ustawy autorstwa związku pielęgniarek, obecnie procedowanym w sejmie… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Płace pielęgniarek – przy pacjentach wzajemne pretensje o nierówności w wynagrodzeniu.