Pielęgniarki – sprawa zbyt grubych igieł.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarki – sprawa zbyt grubych igieł.

Praktyka pielęgniarek – procedura przygotowania i nabierania leku z fiolki

NFZ przedstawia informacje przekazane przez ministerstwo zdrowia do wiadomości:

“W związku z licznymi zgłoszeniami przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego przypadków nakłutych fiolek zawierających leki przeznaczone do iniekcji, w których znajdowały się zanieczyszczenia, uprzejmie wyjaśniam, iż wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują na zanieczyszczenie spowodowane niewłaściwą procedurą przygotowania i nabierania leku z fiolki do strzykawki. Fiolki z lekiem przed ich użyciem nie są odbezpieczone z metalowego korka, a przekłuwanie korka i pobieranie lekarstwa odbywa się przy pomocy zbyt grubych igieł. Powoduje to przedostanie się do środka fiolki fragmentów metalu oraz części gumowego korka. Ponadto używanie tych samych igieł w strzykawkach do podania dwóch różnych produktów leczniczych może spowodować zanieczyszczenie jednego produktu leczniczego innym, objawiające się wytrąceniem osadu w roztworze.

Niewłaściwa procedura przy powyższych czynnościach powoduje zwiększenie kosztów leczenia, ponieważ wstrzymuje to możliwość stosowania leków z tej serii do czasu zbadania fiolki z zanieczyszczeniem. Ponadto wymaga długotrwałej i kosztownej kontroli leku (zanieczyszczonego) uznanego za lek obarczony wadą jakościową.

Pielęgniarka nie może nabierać leku przez zbyt grubą igłę

Z uwagi na to, iż powyższe czynności leżą w kompetencji pielęgniarki/położnej, zwracam się z uprzejmą prośbą o przypomnienie i skierowanie prośby w zakresie przestrzegania zasad postępowania w procedurze przygotowania i nabierania leku z fiolek i innych opakowań leków przeznaczonych do iniekcji lub wlewów dożylnych.

W związku z powyższym w celu uniknięcia takich zdarzeń zaleca się do stosowania w procedurze przygotowywania i nabierania leku z fiolek i innych opakowań leków używanie do każdego leku nowej strzykawki i igły. Używana igła powinna mieć średnicę nie większą niż 0,8 mm (nr 8).

Wyrażam nadzieję, że powyższe zalecenie będzie respektowane, co pozwoli na wyeliminowanie niewłaściwego postępowania w przedmiotowej procedurze.”

źródło: nfz.gov.pl

Pielęgniarki – poprawne przygotowywanie leków do iniekcji

Warto również przypomieć komunikat ministra zdrowia w sprawie w sprawie wad jakościowych produktów leczniczych spowodowanych przez niewłaściwe przygotowanie preparatów przez personel medyczny

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści przedmiotowego Komunikatu Departament Pielęgniarek i Położnych zwrócił się do Narodowego Instytutu Leków z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie wskazanej procedury.

Według opinii przyjęte zalecenia w Komunikacie są słuszne. Użycie cieńszych igieł do przekłuwania korka zmniejsza niebezpieczeństwo wycięcia fragmentu korka, ale z pewnością nie wyeliminuje tego problemu.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 7864 zaleca się zaprojektowanie ostrza igły tak, aby zminimalizować wydrążanie skrawków materiału korka fiolki podczas wkłuwania. W normie nie określono wymagań ani metod badania tej cechy. W załączniku B do normy przedstawiono przykład metody określenia zdolności do wytwarzania skrawków z korków gumowych, w której oceny dokonuje się w porównaniu do igieł wzorcowych.

Natomiast w badaniu fragmentacji korków zawartych w FP VII 3.2.9 „Gumowe zamknięcia do pojemników” używa się igły o średnicy zewnętrznej 0,8 mm. Jako wartość graniczną dopuszczono obecność 5 fragmentów korka po 48 przebiciach (tj. badanie na 12 fiolkach, z których każda jest nakłuwana 4-krotnie).

Aby zminimalizować niebezpieczeństwo można zalecić pobieranie leku z fiolki igłą o średnicy mniejszej niż igła, którą użyto do wprowadzenia rozpuszczalnika. Ponadto należy podkreślić, że ostateczna weryfikacja podawanego leku należy do osoby ordynującej lek.

źródło: mz.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.2 / 5. Ilość głosów: 15

Bądź pierwszym, który oceni wpis

129 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Pielęgniarki – podwyżki w grupie 9.

2 min czytania
Obecne wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek ze średnim wykształceniem zawodowym W kolejnym artykule poświęconym nowej siatce płac wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 2022 zajmiemy się…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarki – sądowy epilog podłączenia butli z tlenem.

6 min czytania
Podłączenie butli z tlenem a praktyka zawodowa pielęgniarek Fragment uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego z dnia 29 listopada 2021 roku. Wyrokiem z dnia…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki – prawie 4 tys. wniosków w sprawie specjalizacji.

2 min czytania
Specjalizacje pielęgniarek Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych opublikowało dane dotyczące szkoleń pielęgniarek i położnych, w zakresie liczby osób które przystąpią do…
Komentarze
×
Aktualności

Pielęgniarki umieszczają zakażone zwłoki w dwóch szczelnych workach.