Pielęgniarki – Szczurek-Żelazko: pracodawcy nie wykorzystują środków przeznaczonych na 1200 PLN.

6 min czytania
Aktualności


Wiceminister zdrowia o środkach finansowych przeznaczonych na dodatki podwyżkowe dla pielęgniarek

Poniżej publikujemy fragment stenogramu z posiedzenia sejmu w dniu 20 grudnia 2019 roku

Poseł Paulina Hennig-Kloska:

Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! 20 listopada zapadł ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności szpitali. Trybunał orzekł, że art. 59 ustawy o działalności leczniczej w zakresie, w jakim każe samorządom pokrywać straty szpitali, jest niekonstytucyjny. Trybunał zauważył, że finansowanie służby zdrowia jest zadaniem rządu i Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie samorządów. Podkreślił, że środki przekazywane przez NFZ są zbyt małe, by pokryć koszty funkcjonowania szpitali. Dobrze wiemy, że sytuację w szpitalnictwie miała poprawić wprowadzona przez PiS sieć szpitali i formy płatności w postaci ryczałtów. Tak się jednak nie stało. Kolejki się wydłużają, za dłużenie szpitali rośnie, wszystko to uderza przede wszystkim w pacjentów.

Pani Minister! W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego chciałam zadać pani pytanie. Macie 18 miesięcy na wdrożenie zmian. Co zamierzacie zrobić z tym wyrokiem? Jego postanowienia powinny być wdrożone jak najszybciej. Chciałabym też wiedzieć, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia i NFZ zamierzają wesprzeć jednostki samorządowe, którym przyszło
się zmierzyć z koniecznością uzupełnienia środków w kasie NFZ, a nie mają tak naprawdę żadnych dodatkowych środków na pokrywanie tego typu strat.

Chciałam też zapytać, czy Ministerstwo Zdrowia zamierza zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie środki na odszkodowania dla samorządów, które w związku z wyrokiem wejdą na drogę sądową w celu odzyskania pieniędzy, które musiały zamiast NFZ-u przeznaczyć na uzupełnienie środków w podległej jednostce służby zdrowia. Dziękuję. (Oklaski)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wyrok trybunału jest oczywiście znany Ministerstwu Zdrowia. Kilka dni temu pojawiło się uzasadnienie tego wyroku, które jest przedmiotem szczegółowej analizy przeprowadzanej przez Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia. Jak państwo doskonale wiecie, w swoim wyroku trybunał wyznaczył czas na dostosowanie aktualnie obowiązujących przepisów na 18 miesięcy. Intensywnie nad tym pracujemy. Uzasadnienie dotarło do nas dopiero kilka dni temu. Abyśmy mogli przygotować w sposób odpowiedni przepisy, musimy posiłkować się dobrą znajomością uzasadnienia wyroku i jego dokładną analizą. Ta analiza właśnie jest przeprowadzana. Po jej dokonaniu przez służby prawne minister zdrowia podejmie stosowne decyzje, na które, zgodnie z wyrokiem, jak powiedziałam, ma czas 18 miesięcy.

Natomiast odnosząc się do wątku zadłużenia szpitali, chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o obowiązek pokrywania zobowiązań, po raz pierwszy w tym roku ma to miejsce. Troska o procesy sądowe jest więc, myślę, troszkę na wyrost. Mamy świadomość, że należy to zmienić.
W wypowiedzi pani poseł przewijała się też kwestia nakładania coraz to nowych obowiązków na samorządy czy na podmioty lecznicze, co nie znajduje odzwierciedlenia w przychodach. Tu chciałabym państwu przypomnieć, że jeżeli chodzi o samorządy, wzrastają, o czym państwo doskonale wiecie, przy chody samorządów. W 2015 r. z tytułu udziałów w podatkach…

(Poseł Paulina Hennig-Kloska: Teraz im zabieracie.)

Pani poseł…
…z tytułu udziału w podatkach było ponad 200 mld zł, w tej chwili jest 251, więc te środki
są w samorządach. Oczywiście zadaniem samorządów jest wspieranie podmiotów leczniczych, natomiast finansowanie stricte świadczeń jest rzeczywiście sprawą budżetów Narodowego Funduszu Zdrowia. Chciałabym państwu też przypomnieć, że z roku
na rok wzrastają nakłady na ochronę zdrowia.

(Poseł Paulina Hennig-Kloska: Niewystarczająco.)

Proszę państwa, w 2014 r. wydaliśmy w Polsce na ochronę zdrowia 74 mld zł, w tym roku ponad 106 mld zł. Jest to ewidentny wzrost, o ponad 30%, w przeciągu kilku lat.

(Gwar na sali)  (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Ale koszty szybciej rosną.)

Jeżeli mówimy… 
Pozwolicie państwo mi odpowiedzieć?

Z roku na rok wzrastają przychody. Również w tym roku trzykrotnie był zmieniany plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 1 kwietnia 2019 r. zwiększono wycenę zarówno świadczeń w zakresie interny, chirurgii, jak i świadczeń wysokospecjalistycznych. Do szpitali trafiło dodatkowo ponad 680 mln zł. 

Kolejne zwiększenie planów finansowych miało miejsce 1 lipca – zwiększono finansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych od 10 do nawet 30% w zależności od rodzaju ich działalności. Zwiększono środki na nielimitowe finansowanie zaćmy, badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego. Od 1 października nastąpiło kolejne zwiększenie środków. Z roku na rok zwiększa się dynamika nakładów na ochronę zdrowia, przynajmniej od 3 do 5 mld zł. To są środki przekazywane konkretnie do podmiotów leczniczych.
Jeżeli chodzi o koszty osobowe, bo państwo o to też pytacie, oczywiście z tytułu różnych ustaw zwiększają się koszty pracy, chociażby z powodu wzrostu płacy minimalnej czy też regulacji resortowych, np. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym, jak również z powodu rozporządzeń ministra zdrowia, za sprawą których zwiększamy wynagrodzenie w poszczególnych grupach. Na te zadania zostały przekazane środki. W niektórych przypadkach, jeżeli chodzi o rozporządzenia, były to środki dedykowane, przekazane w pełni na wzrost wynagrodzeń.

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku pielęgniarek, gdzie przekazujemy w 100% środki na podwyżki wynagrodzeń. I, co ciekawe, niektórzy pracodawcy tych środków nie wykorzystują. Również były przekazane dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń lekarzy, ratowników medycznych. W 100% pokrywamy te koszty. Oprócz tego wzrasta wycena świadczeń, czyli rosną środki na pokrycie kosztów, które wynikają z kosztów innego rodzaju. 

Chciałabym również podkreślić, że zadłużenie nominalnie rzeczywiście wzrasta, natomiast jeżeli porównamy to do wzrostu przychodów, to de facto jest to mniejsze proporcjonalnie zadłużenie niż było w poprzednich latach. Mało tego, okazuje się, że wpływ na wyniki finansowe podmiotów leczniczych ma też jakość zarządzania. Szanowni państwo, 8% podmiotów leczniczych w Polsce generuje 80% zobowiązań, 73% podmiotów leczniczych się bilansuje. Czyli może też z drugiej strony należy zwrócić na to uwagę – 73% podmiotów leczniczych się bilansuje, to są dane twarde, wynikające ze sprawozdań finansowych.

Proszę państwa, istotną kwestią związaną z problemem zadłużania szpitali jest więc również poprawa jakości zarządzania. W Ministerstwie Zdrowia podejmujemy konkretne działania w celu ujednolicenia chociażby rachunku kosztów, metod porównywalności pewnych rodzajów kosztów. Są pewne mechanizmy, które pozwolą zoptymalizować koszty: koncentracja świadczeń, koncentracja zamówień publicznych. To są elementy sprawnego zarządzania stosowane w gospodarce rynkowej. Myślę, że one też winny mieć zastosowanie w ochronie zdrowia. Nie tylko myślę, ale tak powinno być.

Szanowni Państwo! Oczywiście analizujemy sytuację, z troską pochylamy się nad tym, zwiększamy z roku na rok nakłady na ochronę zdrowia. Ustawa 6-procentowa (Dzwonek), gwarantująca 6% produktu krajowego brutto w 2024 r., jest dowodem na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje służbę zdrowia priorytetowo. Bo w 2014 r. wydawaliśmy 4,6% na ochronę zdrowia produktu krajowego brutto. (Oklaski)

źródło: sejm.pl

Wybarał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek – izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8261 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Komentarze