Pielęgniarki wniosły do sądu sprawę o zaniżone współczynniki pracy.

3 min czytania
AktualnościOrzecznictwo sądowe
Pielęgniarki wniosły do sądu sprawę o zaniżone współczynniki pracy.

Pielęgniarki oddają sprawę do Sądu Rejonowego o współczynniki pracy

Dwie pielęgniarki wniosły do Sądu Rejonowego o zasądzenie na rzecz każdej z nich, kwoty 18.827,83 zł tytułem wyrównania wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego i dodatkowego świadczenia w wysokości 100% z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

a) od kwoty 352,08 zł od dnia 10.08.2020 r. do dnia zapłaty,

b) od kwoty 352,08 zł od dnia 10.09.2020 r. do dnia zapłaty,

c) od kwoty 352,08 zł od dnia 09.10.2020 r. do dnia zapłaty,

d) od kwoty 352,08 zł od dnia 10.11.2020 r. do dnia zapłaty,

e) od kwoty 594,90 zł od dnia 10.12.2020 r. do dnia zapłaty,

f) od kwoty 594,90 zł od dnia 08.01.2021 r. do dnia zapłaty,

g) od kwoty 594,90 zł od dnia 10.02.2021 r. do dnia zapłaty,

h) od kwoty 594,90 zł od dnia 10.03.2021 r. do dnia zapłaty,

i) od kwoty 594,90 zł od dnia 09.04.2021 r. do dnia zapłaty,

j) od kwoty 594,90 zł od dnia 10.05.2021 r. do dnia zapłaty,

k) od kwoty 594,90 zł od dnia 10.06.2021 r. do dnia zapłaty,

l) od kwoty 594,90 zł od dnia 09.07.2021 r. do dnia zapłaty,

m) od kwoty 3.165,08 zł od dnia 10.08.2021 r. do dnia zapłaty,

n) od kwoty 3.165,08 zł od dnia 10.09.2021 r. do dnia zapłaty,

o) od kwoty 3.165,08 zł od dnia 11.10.2021 r. do dnia zapłaty,

p) od kwoty 3.165,08 zł od dnia 10.11.2021 r. do dnia zapłaty.

Pielęgniarki wniosły również o zasądzenie na ich rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Podstawą roszczeń pielęgniarek są zapisy ustawy o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych

Pielęgniarki podały, że są pracownicami pozwanego zakładu pracy zatrudnionymi ostatnio na stanowiskach pielęgniarek koordynujących. Stwierdziły, że polityka płacowa pracodawcy jest nieprawidłowa, ponieważ w sposób niewłaściwy zastosowano wobec nich współczynnik pracy w wysokości 0,73, a od 01.07.2021 r. – 0,81 zamiast 1,05, a po dniu 22.06.2021 r. – 1,06.

Powołując się na treść ustawy z 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych i nowelizacji tej ustawy obowiązującej od dnia 01.07.2021 r., stwierdziły, że wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawód medyczny nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone zgodnie z przepisami ustawy i powinno być podnoszone o co najmniej 10 % i kolejno 20% różnicy pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym pracownika, a najniższym wynagrodzeniem zasadniczym.

Powódki podały, że w okresie do 30.06.2019 r. ustalono iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku i kwoty 3.900 zł brutto, w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. – kwoty 4.200 zł brutto.

Nadmieniły, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4.918,17 zł, a w 2020 r. -5.167,47 zł.

Pielęgniarki wskazały, że jako osoby wykonujące zawód pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – powinny zostać zakwalifikowane do 7 grupy pracowników, dla których współczynnik pracy określono w wysokości 1,05 do dnia 22.06.2021 r., zaś od tej daty w wysokości 1,06.

Pielęgniarki dokładnie wyliczyły straty finansowe w związku z zaniżonymi współczynnikami pracy

Na tej podstawie pielęgniarki twierdziły, że za pracę świadczoną w okresie od lipca 2020 r. do października 2021 r. powinny otrzymać wynagrodzenie w łącznej wysokości 72.223,86 zł brutto, a otrzymała 64.142,60 zł brutto.

Jedna z pielęgniarek za pracę w okresie od lipca 2019 r. do października 2021 r. powinna otrzymać kwotę 125.948,34 zł brutto, zaś otrzymała 117.628 zł brutto. Po stronie pierwszej z nich powstała tym samym niedopłata w wysokości 8.081,26 zł tytułem wynagrodzenia (242,82 zł za okres od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. i 1.527,52 zł od lipca 2021 r. do października 2021 r.), natomiast po stronie drugiej 8.320,34 zł (41,80 zł za okres od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r., 226,06 zł od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r., 1.276,52 zł od lipca 2021 r. do października 2021 r.

Pielęgniarki stwierdziły, że od powyższego wynagrodzenia zasadniczego przysługiwały im także dodatki (stażowy, funkcyjny) i świadczenie w wysokości 100% (przyznawane od listopada 2020 r. na podstawie pkt 4 polecenia Ministra Zdrowia z 01.11.2020 r.

Podniosły, że nieprawidłowe podnoszenie przez pracodawcę wynagrodzenia zasadniczego spowodowało przyznanie zaniżonych świadczeń.

W przypadku jednej z nich nie wypłacono dodatku stażowego w kwocie 1.616,25 zł (od lipca 2020 r. wynosił on 20% wynagrodzenia zasadniczego), dodatku funkcyjnego w kwocie 2.020,32 zł (od lipca 2020 r. wynosił 25% wynagrodzenia zasadniczego) i dodatkowego świadczenia w wysokości 100% w łącznej kwocie 7.110 zł (w okresie od listopada 2020 r. do października 2021 r.).

Natomiast druga pielęgniarka powinna otrzymać: dodatek stażowy w kwocie 1.546,39 zł (od czerwca 2019 r. do maja 2020 r. wynosił on 17 % wynagrodzenia zasadniczego i wzrastał z każdym rokiem o 1%), dodatku funkcyjnego w kwocie 2.080,09 zł (od czerwca 2019 r. do października 2021 r. wynosił 25 % wynagrodzenia zasadniczego) i dodatkowego świadczenia w wysokości 100% w łącznej kwocie 6.914,52 zł (w okresie od listopada 2020 r. do października 2021 r.).

Jak do powyższych roszczeń pielęgniarek odniósł się pracodawca? Czytaj drugą część, w artykule pt. Pielęgniarki – proces o współczynniki pracy.

źródło: portal orzeczeń

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4 / 5. Ilość głosów: 61

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7597 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Czy Niedzielski zwróci godność zawodową pielęgniarkom z grupy 6?

2 min czytania
Minister zdrowia po 6 latach dostrzegł, że siatka płac pielęgniarek ma wady… Można powiedzieć, że dzień 27 stycznia 2023 roku to taki…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Jaka wysokość odszkodowania dla pielęgniarek i położnych.

2 min czytania
Analiza wysokości odszkodowania dla dyskryminowanych pielęgniarek i położnych z grupy 6 Sprawa dyskryminującej siatki płac nabiera w ostatnich dniach znacznego przyspieszenia. Wbrew…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Top 3 torby pierwszej pomocy dla pielęgniarek.

1 min czytania
Torby pierwszej pomocy dla pielęgniarek. Torba medyczna powinna być podstawowym wyposażeniem każdej pielęgniarki, aby pomieścić wszystkie niezbędne materiały potrzebne do udzielenia pomocy…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

Wynagrodzenia pielęgniarek – rozwiązaniem wyższe dodatki za staż.