Pielęgniarki – wzrosła liczba magistrów ze specjalizacją.

3 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Pielęgniarki – wzrosła liczba magistrów ze specjalizacją.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych

Według danych publikowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w latach 2002 – 2021 (pierwsze półrocze) tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskało 85 724 osoby. Prawie 75 tys. z tej liczby stanowiły pielęgniarki, natomiast położne to 9 200 osób. Warto podkreślić, że ponad 2 tys. pielęgniarzy uzyskało tytuł specjalisty. Natomiast tytuł w dziedzinie położnictwa uzyskało tylko 20 mężczyzn.

Jakie specjalizacje cieszyły się największym zainteresowaniem wśród pielęgniarek? Zdecydowanie specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz pielęgniarstwa chirurgicznego, a także pielęgniarstwa zachowawczego (obecnie internistycznego). W każdej z tych dziedzin pielęgniarstwa tytuł specjalisty uzyskało około 12 tys. osób.

Pośród położnych najwięcej osób uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego (3 153), pielęgniarstwa położniczego (2 419 – ta specjalizacja została zlikwidowana w 2015 roku) oraz pielęgniarstwa neonatologicznego (1 650).

Liczba pielęgniarek i położnych z tytułem specjalisty a podział w siatce płac

Od roku 2017 w ochronie zdrowia wprowadzono regulacje płacowe dotyczące pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Związek pielęgniarek (OZZPiP) w swoich propozycjach w kwestii podziału pielęgniarek i położnych w tabeli zaszeregowania zaproponował utworzenie grupy: pielęgniarka z tytułem magistra ze specjalizacją. Natomiast minister zdrowia w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych przyjął związkową propozycję.

Grupie pielęgniarek i położnych z tytułem magistra i specjalizacją w siatce płac przypisano najwyższy współczynnik pracy, z trzech grup pielęgniarek. Już w roku 2017 ministerstwo zdrowia na podstawie wyliczeń dotyczących wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – w latach następnych – zapowiadało, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze tej grupy pielęgniarek na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniesie około 5 500 PLN. Natomiast w grupie pielęgniarek z ukończoną tylko specjalizacją powyższe wynagrodzenie miało oscylować w wysokości około 4,1 tys. PLN. Te różnice dotyczą tylko wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast różnica w wysokości wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pomiędzy grupą pielęgniarek z tytułem magistra i specjalizacją a grupą pielęgniarek bez specjalizacji miała wynieść ponad 2,3 tys. PLN.

Tak ogromna różnica w wynagrodzeniach zapewne spowodowała wzrost zainteresowania pielęgniarek i położnych uzyskaniem tytułu specjalisty. W latach 2014 – 2016 liczba osób uzyskujących tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa oscylowała w wysokości około 7 tys. rocznie. Natomiast w roku 2017 oraz 2019 wyniosła odpowiednio: prawie 11 tys. oraz ponad 15 tys.

Analizując omawiane zagadnienie, warto zacytować za Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP), fragment sprawozdania za rok 2018 i 2019:

Spośród 5.230 pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty w 2018 roku, najliczniejszą grupę (n=4.011) stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe pierwszego i drugiego stopnia (76,7%), wykształceniem średnim zawodowym legitymowało się 1.189 pielęgniarek i położnych (22,7%), natomiast stopień naukowy doktora posiadało 30 osób (0,6%).

Natomiast spośród 15.241 pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty w 2019 roku, najliczniejszą grupę (n=11.890) stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe pierwszego i drugiego stopnia (78%), wykształceniem średnim zawodowym legitymowało się 3.303 pielęgniarki i położne (21,7%), natomiast stopień naukowy doktora posiadało 40 osób (0,3%).

źródło: ckppip.edu.pl

Wniosek: tylko w latach 2018 oraz 2019 ponad prawie 16 tys. pielęgniarek i położnych, które posiadały wykształcenie wyższe pierwszego i drugiego stopnia uzyskały tytuł specjalisty.

Wzrost liczby pielęgniarek i położnych z tytułem magistra ze specjalizacją

W artykule na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 listopada 2021 roku, przedstawiliśmy dane NFZ, które zostały przygotowane na posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony zdrowia. Dane dotyczą liczby pielęgniarek i położnych w poszczególnych grupach siatki płac po dniu 1 lipca 2021 roku, czyli od obowiązywania nowego podziału na grupy, który wprowadziła ustawa z dnia 28 maja 2021 roku.

Z danych NFZ, udostępnionych w październiku br. wynika, że w grupie 7 nowej siatki płac – pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – jest obecnie zaszeregowanych 25 865 osób.

Warto powyższe liczby skonfrontować z danymi, które ministerstwo zdrowia opublikowało w 2020 roku. Wynika z nich, że w styczniu 2020 roku roku było 1,1 tys. etatów, na których zatrudnione były pielęgniarki z tytułem magistra ze specjalizacją.

Z przytoczonych danych statystycznych wynika, że 3/4 pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty w latach 2018-19, posiadały wykształcenie wyższe pierwszego i drugiego stopnia. To zdecydowanie wpłynęło na wzrost liczebności grupy 7 w siatce płac – pielęgniarka z tytułem magistra ze specjalizacją. Natomiast CKPPiP informuje, że na przełomie 2019-20 roku, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego było kolejne 14 tys. pielęgniarek i położnych.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 33

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7265 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

160 kursów dla pielęgniarek i położnych. Mimo pandemii.

2 min czytania
Szkolenia pielęgniarek i położnych Ze względu na panujące obostrzenia, prowadzenie kształcenia podyplomowego w 2020 r. zostało ograniczone w znacznym stopniu. Mimo utrudnień,…
Aktualności

Pielęgniarki piją sobie kawę – stanowisko dyrektora szpitala.

3 min czytania
Interwencja izby pielęgniarek W dniu 14 stycznia 2022 roku informowaliśmy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych o stanowisku izby pielęgniarskiej w sprawie…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki z wynagrodzeniem 45-52 PLN/h.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Przedstawiamy ofertę pracy dla pielęgniarki POZ. Oferta dotyczy placówki medycznej Jutro Medical.  Jako Pielęgniarka/Pielęgniarz będziesz obsługiwać wizyty stacjonarnie, jak…
Komentarze
×
AktualnościNowa siatka płac

NFZ o liczbie pielęgniarek w grupie 7, 8 i 9 siatki płac.