Pielęgniarki z grupy 7 z pensją grupy 8.

2 min czytania
Aktualności
Pielęgniarki z grupy 7 z pensją grupy 8.

Senator pyta ministra zdrowia o interpretację siatki płac pielęgniarek

Posiedzenie senatu w dniu 21 września 2021 roku.

Senator Janusz Pęcherz:

Moje oświadczenie kieruję do pana ministra Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia.

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się pielęgniarki, pielęgniarze i położne z tytułem magistra pielęgniarstwa i specjalizacją, zatrudnieni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z prośbą o pomoc w rozwiązaniu ich problemów wynagrodzeniowych w związku z ostatnimi regulacjami płacowymi obowiązującymi od 1 lipca 2021 r. Osoby te czują się bardzo pokrzywdzone faktem, że najbardziej wykwalifikowany ich zdaniem personel pielęgniarsko-położniczy, który powinien być zaszeregowany do grupy VII z najniższym wynagrodzeniem 5 tysięcy 478 polskich złotych, został w grupie VIII z najniższym wynagrodzeniem wynoszącym 4 tysiące 186 zł. Czują się jak niepotrzebny drogi balast, który był dobry, jak podnosił swoje kwalifikacje w swoim własnym czasie, kosztem swoich rodzin i wielu wyrzeczeń, na własne pieniądze.

Senator po rozmowach z dyrekcją szpitala oraz pielęgniarkami

Po wielu przeprowadzonych rozmowach, zarówno z wymienioną grupą zawodową, jak i dyrektorem szpitala, gdzie zatrudnione są te osoby, z przedstawicielami organu prowadzącego szpital w Kaliszu oraz kilkoma dyrektorami szpitali w Polsce, borykającymi się z podobnymi problemami, a chcącymi jak najlepiej i zgodnie z prawem je rozwiązać, pojawiły się pytania i wątpliwości, co do których chciałbym uzyskać odpowiedzi od pana ministra.

Współczynniki korygujące NFZ a przejście pielęgniarki z jednej grupy do wyższej grupy

Mam tych pytań pięć, jedno tylko z nich przedstawię.

Czy w przypadku gdy z pracownikiem zaszeregowanym do grupy VIII wymienionej w załączniku do ustawy w sprawie wynagrodzenia zasadniczego, który po 1 lipca 2021 r. rozwiązał z pracodawcą stosunek pracy, a który na dzień 31 maja 2021 r. był zatrudniony u danego pracodawcy, pracodawca zawrze nową umowę o pracę i zgodnie z przedstawionymi dokumentami wymagane kwalifikacje na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy uzasadniają zaszeregowanie takiego pracownika np. do grupy VII, to czy tak ustalone nowe wynagrodzenie uwzględnia się do wysokości dodatkowych środków, na podstawie których Narodowy Fundusz Zdrowia określa współczynniki korygujące, wskazane w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków? A jeżeli tak, to czy koszt zatrudnienia takiego pracownika zostanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia zrefundowany? Uprzejmie proszę o możliwie szybkie udzielenie mi odpowiedzi. Dziękuję bardzo.

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Szanowny Panie Senatorze!
Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Proszę Pana o szersze spojrzenie na poruszaną w wystąpieniu problematykę. Tu nie mamy do czynienia z systemem zero jedynkowym. Warto dowiedzieć się, czy pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa oraz tytułem specjalizacji mają odmienne kompetencje zawodowe od pielęgniarek z grupy 8. Dodatkowo proszę o spojrzenie na poruszane kwestie pod kątem regulacji zawartych w Kodeksie pracy – jednakowa płaca za jednakową pracę. I jeszcze jedno. Czy różnica w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych wykonujących te same obowiązki i posiadających te same uprawnienia zawodowe sięgająca 2,5 tys. PLN jest sprawiedliwa, chociażby ze względu na sprawiedliwość społeczną.

Poprawki senatu do siatki płac pielęgniarek nie były lekiem na całe zło

Mimo wszystko dziękuję za poruszenie spraw pielęgniarek na posiedzeniu senatu. Może to wystąpienie uświadomi także szerszemu gronu senatorów, że nowa siatka płac pielęgniarek skłóciła skutecznie środowisko pielęgniarskie. Wprowadziła chaos w wynagrodzeniach oraz wywołała bunt na poziomie podmiotów leczniczych. Poprawki zgłoszone przez senat do ustawy o sposobie ustalania wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych nie naprawiły by bubla legislacyjnego uchwalonego przez sejm w dniu 28 maja 2021 roku. Wprowadzenie ich w życie doprowadziłoby do jeszcze większych absurdów płacowych w ochronie zdrowia.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.9 / 5. Ilość głosów: 182

Bądź pierwszym, który oceni wpis

51 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Nowości w Sklepie Pielęgniarek i Położnych.

1 min czytania
Produkty dla pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych dostępne są przede wszystkim produkty dedykowane pielęgniarkom i położnym. Początkowo w asortymencie…
Aktualności

Od kiedy urlop dla poratowania zdrowia pielęgniarki?

3 min czytania
Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pielęgniarek i położnych Sprawa urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych to kwestia, która jest często poruszana przez użytkowników…
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

3,5 tys. pielęgniarek i położnych uzyskało tytuł specjalisty.

2 min czytania
Pielęgniarki – państwowy egzamin specjalizacyjny Portal Pielęgniarek i Położnych na bieżąco przekazuje informacje na temat wyników egzaminów specjalizacyjnych z różnych dziedzin pielęgniarstwa….
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki z licencjatem.